Anderen bekeken ook
Solliciteer nu
UNIVERSITEIT GENT

Beleidsmedewerker onderwijs

Beleidsmedewerker onderwijs

Functieomschrijving

Jouw taken

 • Je bent mee verantwoordelijk voor het uitwerken en implementeren van een coherent facultair onderwijsbeleid vanuit de kaders die door de Directie Onderwijsaangelegenheden (https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/onderwijsbeleid) aangereikt worden. Je vormt hierbij een schakel tussen het universitaire en het facultaire niveau. Dit betekent dat je in overleg met het team de belangen en noden van de faculteit behartigt en anticipeert op besluitvorming
 • Je neemt een trekkende rol op binnen het team en slaagt erin collega’s en andere stakeholders te enthousiasmeren en mee te nemen in een dynamisch verhaal
 • Je vertaalt het universitaire onderwijsbeleid op het niveau van de faculteit, rekening houdend met de verschillende stakeholders en de intensieve samenwerking met het Universitair Ziekenhuis Gent. Je ziet hierbij opportuniteiten en legt linken tussen beleidsdomeinen. De komende periode zal je onder meer je schouders zetten onder projecten als het voorsprongfonds, futureproof curriculum, Enlight, het rationaliseren van het onderwijs, …
 • Je draagt bij tot een geïntegreerd onderwijsbeleid waarbij je raakvlakken opzoekt en uitwerkt tussen de onderwijs en de andere academische resultaatsgebieden, met name onderzoek en maatschappelijke outreach. Voeling of interesse met deze resultaatsgebieden is zeker een meerwaarde
 • Je brengt vernieuwende inzichten op het vlak van onderwijs (onderwijsontwikkeling) binnen de faculteit en deinst er niet voor terug nieuwe zaken te lanceren en hiervoor draagvlak te zoeken
 • Je maakt analyses die nodig zijn om het facultair onderwijsbeleid vorm te geven en te onderbouwen
 • Je staat in voor (de operationele coördinatie van) de onderwijskwaliteitszorg en -kwaliteitsbewaking binnen de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, met een trekkersrol in het begeleiden van het monitoringsproces in de verschillende opleidingen in functie van het kwaliteitsborgingssysteem. Je adviseert en ondersteunt docenten medewerkers binnen de faculteit over vragen en zaken betreffende onderwijskwaliteitszorg en -kwaliteitsbewaking. Je neemt een actieve rol op binnen de Commissie Interne Kwaliteitszorg van de verschillende opleidingen
 • Je neemt deel aan overlegfora rond onderwijsthema’s
 • Je participeert binnen en buiten de faculteit aan projecten en thema’s m.b.t. onderwijsbeleid, -ontwikkeling en -kwaliteitszorg en volgt ontwikkelingen op dit vlak op de voet
 • Daarnaast kunnen er jou in overleg specifieke opdrachten(en) worden toevertrouwd binnen het resultaatsgebied onderwijs in functie van je profiel, competenties en interesses

Occasioneel werk je taakoverschrijdend samen met andere ATP-leden en fungeer je als back-up voor bepaalde taken van medewerkers in functie van workload en piekmomenten, in hoofdzaak binnen het Decanaat en de Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning. De functie-invulling is dynamisch zodat een accuraat antwoord kan geboden worden op nieuwe ontwikkelingen en (ad hoc) noden binnen het Decanaat en de Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning.


volledige omschrijving, zie: https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=18628&company=C0000956575P

Profiel

 • Een pedagogisch diploma of relevante ervaring in een hoger onderwijscontext is een meerwaarde
 • Ervaring in een beleidsondersteunende onderwijsfunctie binnen het hoger onderwijs is een belangrijk pluspunt
 • Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands en het Engels
 • Je hebt kennis van courante softwaretoepassingen (MS Office)
 • Je hebt een uitgesproken interesse voor de aspecten van onderwijsbeleid, -kwaliteitszorg en -ontwikkeling en kan vlot inspelen op veranderende noden of wensen
 • Je ziet een uitdaging in het mee vorm geven van het onderwijsbeleid en het uit te dragen als een deel van de faculteit
 • Je beschikt over de creativiteit om op beleidsniveau mee te denken
 • Je beschikt over goede sociale vaardigheden en kan enthousiasmeren waarbij je een dienstverlenende houding aanneemt ten overstaan van lesgevers en andere medewerkers
 • Je kan doelgericht werken en bent hierbij in staat om een bestaande situatie te analyseren en voorstellen tot optimalisatie te formuleren. Je hebt goede analytische vaardigheden en kan analyses vertalen naar strategische noden en prioriteiten
 • Je kan vlot schakelen tussen diverse taken en slaagt erin om binnen een divers takenpakket en verantwoordelijkheden een helikopterzicht te behouden
 • Je bent communicatief: je balanceert in je beïnvloeding luistervaardigheid, diplomatie & overtuigingskracht, je communiceert helder en dit zowel mondeling als schriftelijk
 • Je bent innovatief en hebt zin voor initiatief: je zoekt proactief naar verbeteringsmogelijkheden, ziet opportuniteiten en bent creatief in het realiseren ervan
 • Je bent stressbestendig, georganiseerd en sterk in timemanagement
 • Je bent flexibel ingesteld kan je soepel aanpassen aan variërende werklast doorheen het academiejaar en aan een evoluerende taakinhoud
 • Je bent assertief, empathisch en integer
 • Je bent teamgericht, maar kan zelfstandig werken
 • Je hebt een positieve werkattitude

Toelatingsvoorwaarden

 • Je bent in het bezit van een diploma van master (of daarmee gelijkgesteld diploma) en je kan een kopie voorzien van je diploma op het moment van je kandidatuurstelling (inclusief een NARIC-gelijkwaardigheidsattest voor diploma’s behaald buiten de Europese Unie)
 • Je bezorgt ons tijdig (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) alle gevraagde documenten (zie “Interesse?”)

Aan de toelatingsvoorwaarden moet voldaan worden op de uiterste inschrijvingsdatum.

Aanbod

Ons aanbod

Je wordt tewerkgesteld in een statutaire functie (vaste benoeming na 6 maanden stage en mits positieve evaluatie) in functieklasse A met een verloning volgens salarisschalen 7.1 t.e.m. 9.2 afhankelijk van de relevante ervaring. Lees op onze website meer over de ATP-salarisschalen.

We bieden een boeiende job met een aantrekkelijke loopbaan, 35 dagen vakantieverlof aangevuld met jaarlijks vastgelegde brugdagen, een fietsvergoeding, terugbetaling van je abonnement openbaar vervoer voor woon-werkverkeer, een hospitalisatieverzekering, ecocheques en een ruim vormings- en opleidingsaanbod. Bekijk het volledig overzicht van onze personeelsvoordelen.

Anderen bekeken ook

Kenmerken

Vereisten

 • Master (Licentiaat; Universiteit of Hoger Onderwijs Lange Type)

Aanbod

 • Onbepaalde duur
 • Voltijds

Gelijkaardige jobs

Bron: VDAB
Anderen bekeken ook

Ontvang per mail jobs op maat

Ontvang nieuwe 'Hoger onderwijs' jobs in Oost-Vlaanderen meteen in je mailbox.