Bedrijven K Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Contact Katholiek Onderwijs Vlaanderen

GUIMARDSTRAAT 1 1040 ETTERBEEK

Katholiek Onderwijs Vlaanderen: bekijk 15 jobs
  • scholen, vakcoördinatoren en leraren chemie ondersteunen, met bijzondere aandacht voor beginnende...
  • vakgroepen in de uitwerking en de toepassing van leerplannen informeren en ondersteunen;

  • leraren Frans ondersteunen, o.m. bij de implementatie van de (nieuwe) leerplannen met bijhorende...
  • vakgroepen ondersteunen in hun eigen kwaliteitsontwikkeling;

  • leraren Nederlands ondersteunen, o.m. bij de implementatie van de (nieuwe) leerplannen met...
  • vakgroepen ondersteunen in hun eigen kwaliteitsontwikkeling;

  • leraren Nederlands ondersteunen, o.m. bij de implementatie van de (nieuwe) leerplannen met...
  • vakgroepen ondersteunen in hun eigen kwaliteitsontwikkeling;

  • leraren specifieke vakken ondersteunen o.m. bij de implementatie van de (nieuwe) leerplannen met...
  • vakgroepen ondersteunen in hun eigen kwaliteitsontwikkeling;

  • het ondersteunen van secundaire scholen bij het vormgeven van hun taalbeleid;
  • het ondersteunen van secundaire scholen bij het creëren een krachtige taalleeromgeving;

  • scholen secundair onderwijs ondersteunen bij het realiseren van hun pedagogisch project en bij het...
  • scholen secundair onderwijs ondersteunen bij de implementatie van de modernisering so;

  • administratief opvolgen van de subsidiedossiers;
  • administratief en logistiek ondersteunen van de stafmedewerkers van de dienst, vooral rond het...

  • Leraren ondersteunen op vlak van effectieve didactiek in lessen Mens & Maatschappij en...
  • schoolteams ondersteunen rond de realisatie van doelen uit PersoonsGebonden Ontwikkeling;

  • Leraren ondersteunen op vlak van effectieve didactiek in lessen Nederlands;
  • schoolteams ondersteunen op vlak van talenbeleid en taalgericht vakonderwijs;

  • Leraren ondersteunen op vlak van effectieve didactiek in lessen Nederlands;
  • schoolteams ondersteunen op vlak van talenbeleid en taalgericht vakonderwijs;

  • Leraren ondersteunen op vlak van effectieve didactiek wiskunde;
  • schoolteams ondersteunen rond de realisatie van doelen uit het ontwikkelveld wiskundig denken;

  • het begeleiden van de secundaire scholen bij de uitwerking en toepassing van een zorg- en gelijke...
  • Vlaanderenbreed actief meewerken aan de verdere ontwikkeling van onze visie, ondersteunende tools...

  • een visie ontwikkelen en uitdragen betreffende het buitengewoon onderwijs in de hedendaagse...
  • schoolteams vraaggericht en aanbodgestuurd begeleiden in de verschillende thema’s zoals...

  • een visie ontwikkelen en uitdragen betreffende het buitengewoon onderwijs in de hedendaagse...
  • schoolteams vraaggericht en aanbodgestuurd begeleiden in de verschillende thema’s zoals...

 • Ontvang per mail jobs op maat

  Geef je e-mailadres in en ontvang dagelijks jobs van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.