Overheid bespaart én rekruteert: 'De rol van de interne markt neemt toe'

Zowel de Vlaamse als de federale overheid bespaart op haar personeelsbestand. Maar dat wil niet zeggen dat de overheden geen jobs meer hebben.
Financietoren
De financietoren. De FOD Financiën telt 27.000 werknemers.

Als rekruteringsdienst voor 150 federale en andere overheidsbedrijven heeft Selor een prima zicht op de tewerkstelling bij de overheid anno 2012. Al hoedt communicatie- en recruitmentmanager Stefanie Billiet zich voor algemene uitspraken. ‘De ambtenarij bestaat niet. Voorspellingen maken over het aantal vacatures is bijna even als voor de privésector. Elke overheidsdienst heeft zijn eigen personeelsbeleid en -planning. Niet elke dienst deelt die plannen met ons; daartoe zijn ze ook niet verplicht. Ze komen vaak pas bij ons aankloppen wanneer ze echt op zoek zijn naar medewerkers. Dan gaan we extern op zoek naar een geschikte kandidaat of we kijken of een geschikte kandidaat vanuit een andere overheidsdienst die vacature kan opvullen.’

27.000 werknemers

Enkele federale instellingen hebben een gigantisch personeelsbestand. De FOD Financiën spant de kroon met ongeveer 27.000 werknemers. ‘Sowieso zullen er vacatures blijven bij de overheid’, zegt Anja Neyt, verantwoordelijk bij Selor voor de screening. ‘Maar de rol van de interne markt neemt toe, zeker in het licht van de geplande besparingen.’

Ook de politieke agenda bepaalt mee de vraag naar bepaalde profielen, weet Neyt. ‘Rekrutering bij de overheid hangt ook af van de thematieken die binnen de regering spelen. Zo zag je dit voorjaar een grote vraag naar profielen die ingezet kunnen worden in de fraudebestrijding.’

Van Facebook tot het Belgisch Staatsblad

De zoektocht naar kandidaten verloopt via de meest uiteenlopende kanalen. ‘Van Facebook tot het Belgisch Staatsblad’, lacht Billiet. ‘Solliciteren doe je online, waarna je wordt uitgenodigd voor een pc-test bij Selor. Daar gebeurt een eerste schifting. Soms komen er op één vacature honderden kandidaten af. Wie door die test komt, wordt uitgenodigd voor een gesprek met verantwoordelijken van de betrokken overheidsdienst en getest op bepaalde competenties.’

Neyt: ‘Het is zeker niet zo dat wij eindeloze reserves met kandidaten aanleggen waarin we dan gaan vissen. We gaan gericht op zoek naar de juiste kandidaat voor de job.’ De overheid heeft ook aan employer branding gedaan in de afgelopen jaren. ‘De overheid is in deze tijd een van de weinige sectoren die nog werkzekerheid biedt’, zegt Billiet. ‘In crisistijden is dat een niet te onderschatten aantrekkingspool. De overheid biedt ook een aantrekkelijk startersloon en dito jobinhoud. Ook de new way of working met thuiswerken en glijdende uren, vindt bij steeds meer overheidsdiensten ingang.’

Dicht bij huis

Toch worstelt ook de overheid met knelpuntvacatures: ingenieurs, technische profielen, medische profielen ... ‘Dergelijke profielen zijn sowieso schaars’, zegt Billiet. ‘De private sector verloont hen vaak beter, maar wanneer ze een betere balans tussen werk en privé zoeken, dan wordt de overheid voor hen een aantrekkelijke werkgever.’

Bij Jobpunt Vlaanderen, dat rekruteert voor Vlaamse overheidsdiensten, leeft eenzelfde gevoel. De Vlaamse ambtenarij moet flink besparen, maar dat betekent niet dat de aanwervingen stilvallen.
‘Ook al wordt er gezocht naar efficiëntiewinsten, men zal nog steeds bepaalde werknemers die uit dienst gaan, moeten vervangen’, zegt woordvoerster Silke Verheyen.

Ook Jobpunt merkt dat de vraag naar klassieke knelpuntprofielen - ingenieurs, verpleegkundigen, zorgkundigen en technische profielen - hoog blijft. Een job bij de lokale overheid biedt grosso modo dezelfde voordelen als een job op federaal niveau: een relatief hoog startersloon voor pas afgestudeerden, een aangepaste woon-werkbalans en werkzekerheid. Een bijkomende troef: vaak is het werk dicht bij huis.

(ml) 

30 november 2012
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook