Online tool brengt Vlaamse arbeidsomstandigheden in kaart

De Stichting Innovatie & Arbeid heeft zijn Werkbaarheidsmonitor toegankelijker gemaakt voor het brede publiek via een online tool. Via deze gebruiksvriendelijke databank worden de arbeidsomstandigheden van werknemers en zelfstandigen in Vlaanderen zichtbaar. Je kan een massa cijfers en grafieken opvragen.
lasser
Stephan Vanderhaeghe, stichting Innovatie & Arbeid: "Als werknemer kan je zien hoe het er in jouw en andere sectoren aan toe gaat."

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) volgt al 8 jaar de werkbaarheid van de Vlaamse werknemers en zelfstandige ondernemers via de "Werkbaarheidsmonitor". Om de drie jaar worden onder meer werkstress, leerkansen, motivatie en werk-privébalans in kaart gebracht.

Tot nu toe publiceerde de Stichting Innovatie & Arbeid al verschillende rapporten, maar die waren niet altijd even makkelijk raadpleegbaar. Om deze schat aan informatie beter toegankelijk te maken, werd de online tool Werkbaar Werk verder ontwikkeld.

Werkdruk

‘Via deze tool kan je op een interactieve manier makkelijk cijfers en tabellen opvragen en analyseren’, zegt onderzoeker Stephan Vanderhaeghe. ‘Je kan ze makkelijk omvormen tot glasheldere grafieken. Heel wat problemen waarmee de verschillende sectoren te kampen hebben, worden in kaart gebracht en met elkaar gelinkt. Werkelijk alle aspecten komen aan bod, zoals werkdruk, emotionele belasting, taakvariatie, autonomie, relatie leiding, werk-privébalans en emotionele belasting. Maar ook de fysieke arbeidsomstandigheden worden in kaart gebracht in combinatie met kenmerken als geslacht, leeftijd, gezinssituatie, ondernemingsgrootte en sector. Daarnaast geeft de databank bijvoorbeeld ook informatie over pestgedrag bij werknemers en het aantal gewerkte uren bij zelfstandige ondernemers.’

De online tool Werkbaar Werk is voor heel wat doelgroepen interessant en wil een breed publiek bereiken. ‘Als werknemer kan je zien wat de problemen in de sectoren zijn of hoe het er elders aan toe gaat’, zegt Vanderhaeghe. ‘Stel dat je van job wil veranderen, dan kan je altijd interessante data opvragen over een andere sector. Maar ook vakbonden, bedrijfsleiders en hun personeelsdienst vinden er informatie over de kwaliteit van de jobs in hun sector. Het materiaal kan een discussie over de werkbaarheid van de jobs in het eigen bedrijf stofferen. We roepen de sectoren op om te werken aan werkbaar werk. De bedoeling van het hele project is de kwaliteit van de jobs te verbeteren en de werkbaarheidsgraad omhoog te krijgen. Werknemers of zelfstandige ondernemers met een kwaliteitsvolle job blijven meer gemotiveerd en langer aan de slag. Vlaanderen wil tegen 2020 een werkzaamheidsgraad van 76 procent bereiken.’

Meer details

De Werkbaarheidsmonitor is een project van de Stichting Innovatie & Arbeid, een onderzoekscentrum van de SERV. Deze driejaarlijkse enquête brengt al sinds 2004 de werkbaarheid van Vlaanderen in kaart bij zelfstandigen en werknemers. Via de tool krijg je interessante cijfers voor zelfstandigen en werknemers voor de jaren 2004, 2007 en 2010.

In het onderzoek van 2010 werden 20.000 werknemers en 6.000 zelfstandigen ondervraagd. Momenteel wordt alles in gereedheid gebracht voor de Werkbaarheidsmonitor van 2013. Voor dat onderzoek worden 40.000 werknemers en 12.000 zelfstandigen ondervraagd, het dubbele van de vorige onderzoeken.

‘Dat geeft de mogelijkheid om de werkbaarheid nog meer in detail weer te geven’, zegt Vanderhaeghe. ‘Zo wordt het mogelijk om de gezondheidszorg op te splitsen in personeel van ziekenhuizen, rusthuizen, gezins- en bejaardenhulp, beschutte en sociale werkplaatsen.’

In 2013 wordt er ook een gratis toolkit ter beschikking gesteld waar je als organisatie en bedrijf zelf mee aan de slag kan gaan. Er worden concrete maatregelen voorgesteld om onder meer de werk-privébalans te verbeteren, de werkstress te verminderen en de motivatie en leerkansen te verhogen.

Je vindt de datatool en alle informatie over de werkbaarheidsmonitor op www.werkbaarwerk.be 

(mv) 

6 november 2012
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte