Is werken tijdens een hittegolf toegestaan?

’s Zomers kan de temperatuur op kantoor aardig oplopen. Stel je voor dat het de komende weken echt heet wordt en dat we het (on)geluk hebben een hittegolf over ons te krijgen, is werken dan nog toegestaan? We stelden de vraag aan Iris Tolpe, manager Legal Department, Information Knowhow bij Securex …
#

Iris: 'Ja, werken is toegestaan, maar de werkgever moet wel bepaalde beschermingsmaatregelen treffen als het warmtegevoel bepaalde grenzen overschrijdt.'

De wetgeving omtrent het welzijn op het werk legt maximumgrenzen vast naargelang de (fysieke) zwaarte van het werk. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 4 categorieën: (zeer) licht werk (zoals bijvoorbeeld secretariaatswerk), vervolgens halfzwaar, zwaar en zeer zwaar werk (bijv. grondwerken). Deze grenzen gelden zowel voor werken in openlucht als voor binnenwerk.

Geen maximum

Vanaf 1 juli (2012) kleeft men hier echter geen 'maximumtemperaturen' meer op. Er wordt vanaf dan gewerkt met een puntenschaal waarbij rekening wordt gehouden met verschillende elementen van de 'thermische omgeving'. Naast de temperatuur, moet hierbij ook rekening gehouden worden met factoren zoals de luchtvochtigheid.

Hiermee geeft men aan dat het gevoel van warmte op de werkplaats telt. Om een idee te geven: vroeger lag de grens voor licht werk op 30°C (te meten met een speciale thermometer die rekening hield met de omgeving en die vaak lagere waarden aangaf dan een 'normale' thermometer).

Zonnecrème

Worden de grenzen overschreden, dan moet de werkgever beschermingsmiddelen ter beschikking stellen. Dit kan gaan van het plaatsen van zonneschermen om rechtstreekse blootstelling aan de zon te vermijden, tot het voorzien van gekoelde frisdranken (alcohol is uit den boze!) en/of zonnecrème, en zelfs tot het installeren van een verluchtingssysteem.

Is dit alles onmogelijk of onvoldoende, dan is het noodzakelijk de duurtijd van de blootstelling aan de warmte in te korten. Dit wil in de praktijk zeggen dat bijkomende rusttijden nodig zijn (waarvoor de wetgever ook regels heeft vastgelegd).

Een voorzichtig werkgever zal echter niet wachten tot de grenzen bereikt zijn om actie te ondernemen. Ook belet niets de werknemers ertoe extreme omstandigheden te signaleren en te vragen om gepaste maatregelen. De werkgever kan immers niet altijd exact op de hoogte zijn van de situatie op de werkvloer

(it) 

in samenwerking met Securex 28 juni 2012
Aanbevolen jobs

Is werken tijdens een hittegolf toegestaan?

’s Zomers kan de temperatuur op kantoor aardig oplopen. Stel je voor dat het de komende weken echt heet wordt en dat we het (on)geluk hebben een hittegolf over ons te krijgen, is werken dan nog toegestaan? We stelden de vraag aan Iris Tolpe, manager Legal Department, Information Knowhow bij Securex …
#

Iris: 'Ja, werken is toegestaan, maar de werkgever moet wel bepaalde beschermingsmaatregelen treffen als het warmtegevoel bepaalde grenzen overschrijdt.'

De wetgeving omtrent het welzijn op het werk legt maximumgrenzen vast naargelang de (fysieke) zwaarte van het werk. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 4 categorieën: (zeer) licht werk (zoals bijvoorbeeld secretariaatswerk), vervolgens halfzwaar, zwaar en zeer zwaar werk (bijv. grondwerken). Deze grenzen gelden zowel voor werken in openlucht als voor binnenwerk.

Geen maximum

Vanaf 1 juli (2012) kleeft men hier echter geen 'maximumtemperaturen' meer op. Er wordt vanaf dan gewerkt met een puntenschaal waarbij rekening wordt gehouden met verschillende elementen van de 'thermische omgeving'. Naast de temperatuur, moet hierbij ook rekening gehouden worden met factoren zoals de luchtvochtigheid.

Hiermee geeft men aan dat het gevoel van warmte op de werkplaats telt. Om een idee te geven: vroeger lag de grens voor licht werk op 30°C (te meten met een speciale thermometer die rekening hield met de omgeving en die vaak lagere waarden aangaf dan een 'normale' thermometer).

Zonnecrème

Worden de grenzen overschreden, dan moet de werkgever beschermingsmiddelen ter beschikking stellen. Dit kan gaan van het plaatsen van zonneschermen om rechtstreekse blootstelling aan de zon te vermijden, tot het voorzien van gekoelde frisdranken (alcohol is uit den boze!) en/of zonnecrème, en zelfs tot het installeren van een verluchtingssysteem.

Is dit alles onmogelijk of onvoldoende, dan is het noodzakelijk de duurtijd van de blootstelling aan de warmte in te korten. Dit wil in de praktijk zeggen dat bijkomende rusttijden nodig zijn (waarvoor de wetgever ook regels heeft vastgelegd).

Een voorzichtig werkgever zal echter niet wachten tot de grenzen bereikt zijn om actie te ondernemen. Ook belet niets de werknemers ertoe extreme omstandigheden te signaleren en te vragen om gepaste maatregelen. De werkgever kan immers niet altijd exact op de hoogte zijn van de situatie op de werkvloer

(it) 

in samenwerking met Securex 28 juni 2012
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook