Het loon van...
Vorige

1 van 839

Volgende

Hoeveel verdienen EU-ambtenaren?

Een startende EU-ambtenaar in de laagste rang heeft een basissalaris van 2.300 euro bruto per maand, bij een topambtenaar in de hoogste rang loopt dit op tot zo’n 16.000 euro per maand. EU-ambtenaren hebben dus een mooi statuut, al zijn er begin dit jaar enkele opmerkelijke besparingen op hun loonpakket doorgevoerd.
#

Zo werden de salarissen van de EU-ambtenaren voor 2013 en 2014 bevroren, en werd er een nieuwe "solidariteitsheffing" van 6% ingevoerd. Hierdoor is het nettosalaris van de meeste EU-ambtenaren gedaald. Tegen 2020 moet het hele bezuinigingspakket op het Europese ambtenarenapparaat 2,7 miljard euro aan besparingen opleveren, en op lange termijn nog eens 1,5 miljard euro.

Een mooi gebaar, maar medelijden hoeven we nu ook weer niet te krijgen: een Europese ambtenaar verdient gemiddeld 5.000 euro bruto per maand.

Basissalaris

De loopbaanstructuur van de Europese Commissie bestaat uit één salarisschaal met 16 rangen. Het basissalaris van een ambtenaar bij de Europese Commissie varieert van circa 2.300 euro bruto per maand voor een pas aangeworven AST 1-ambtenaar, tot zo’n 16.000 euro per maand voor een topambtenaar in rang AD 16 met meer dan vier jaar anciënniteit.

Elke rang wordt onderverdeeld in vijf salaristrappen, elk met een bijbehorende salarisverhoging. Om de twee jaar gaat een EU-ambtenaar een salaristrap omhoog, tot hij de laatste trap in de rang heeft bereikt.

8 tot 45% belastingen op loon

Een Europese ambtenaar betaalt geen inkomstenbelasting aan het land waar hij werkt of vandaan komt. In plaats daarvan is het salaris dat de Europese Commissie uitbetaalt, onderworpen aan een communautaire belasting die rechtstreeks naar de EU-begroting gaat. Deze belasting wordt geheven op het belastbare deel van het salaris volgens een progressief tarief oplopend van 8% tot 45%.

Solidariteitsheffing van 6%

In juni 2013 werd beslist om een nieuwe "solidariteitsheffing" van 6% in te voeren, bovenop de huidige belastingschalen (die dus maximaal 45% bedragen). Voor de twee hoogste ambtenarenrangen en voor de Europees commissarissen bedraagt de solidariteitsheffing 7%. De solidariteitsheffing trad in werking op 1 januari 2014.

Verder is een EU-ambtenaar ook onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen (voor de pensioenen, ziektekostenverzekering en ongevallenverzekering). Zo draagt een EU-ambtenaar 10,25% van z’n basissalaris bij om later pensioen te ontvangen.

Ontheemdingstoelage

Een Europees ambtenaar die zijn vaderland heeft moeten verlaten om voor de Europese Commissie te komen werken, heeft recht op een ontheemdingstoelage van 16% van zijn basissalaris.

De Commissie biedt een aantal gezinstoelagen om de kosten van gezinsonderhoud in het buitenland te dekken, ze zijn afhankelijk van de gezinssituatie van de ambtenaar. Zo is er onder meer een kostwinnerstoelage, een gezinstoelage, een toelage voor schoolgaande kinderen en een toelage voor nog niet leerplichtige kinderen.

Discussie over jaarlijkse loonsverhoging

Over de jaarlijkse loonsverhoging voor de EU-ambtenaren was er grote onenigheid tussen de Europese Commissie en de Raad van ministers, die de lidstaten vertegenwoordigt.

EU-ambtenaren krijgen geen automatische loonindexering zoals we die in België kennen. Hun lonen worden aangepast aan het loonniveau van nationale parlementen. Voor 2011 en 2012 hadden de EU-ambtenaren op die manier recht op een loonsverhoging van 1,7%.

De Raad van ministers, die de lidstaten vertegenwoordigt, verzette zich daartegen. De Europese Commissie stapte daarop naar het Europees Hof van Justitie omdat de EU-ambtenaren eigenlijk recht hadden op deze loonsverhoging.

Het Hof gaf de Commissie ongelijk, in die zin dat er in de periode 2011 en 2012 sprake was van een bijzondere economische situatie, waardoor er mocht afgeweken worden van de gangbare verhoging van de salarissen. Door de financieel-economische crisis is het gemiddelde loon van de nationale ambtenaren in de verschillende lidstaten met 1,8% achteruitgegaan, en dus is het volgens het Hof niet verantwoord de Europese ambtenaren meer te geven.

Het Europees Hof van Justitie zei ook dat de Europese Commissie met nieuwe loonvoorstellen moest komen die wel rekening zouden houden met de impact van de crisis.

0,8% opslag voor 2012, bevriezing van de lonen in 2013 en 2014

En dat is intussen gebeurd: eind maart werd er een akkoord bereikt over het aanslepende conflict over de salarissen van de Europese ambtenaren voor de jaren 2011 en 2012.

Het akkoord houdt in dat de Europese ambtenaren er in 2011 geen loon bij krijgen, en hun salarissen voor 2012 met 0,8% worden verhoogd.

Voor 2013 en 2014 krijgen de EU-ambtenaren geen loonsverhoging. In juni 2013 werd al beslist om de salarissen voor twee jaar te bevriezen.

Er werden begin 2014 nog enkele opvallende wijzigingen aan het EU-ambtenarenstatuut ingevoerd. De werkweek voor alle ambtenaren stijgt van 37,5 naar 40 uur, zonder financiële compensatie.

De pensioenleeftijd gaat van 63 naar 66 jaar voor nieuwe ambtenaren (65 jaar voor de huidige ambtenaren). Het wordt gemakkelijker om tot 70 jaar te werken, en de levensverwachting en de pensioenleeftijd worden aan elkaar gekoppeld.

(mr) 

28 maart 2014
Aanbevolen jobs

Hoeveel verdienen EU-ambtenaren?

Een startende EU-ambtenaar in de laagste rang heeft een basissalaris van 2.300 euro bruto per maand, bij een topambtenaar in de hoogste rang loopt dit op tot zo’n 16.000 euro per maand. EU-ambtenaren hebben dus een mooi statuut, al zijn er begin dit jaar enkele opmerkelijke besparingen op hun loonpakket doorgevoerd.
#

Zo werden de salarissen van de EU-ambtenaren voor 2013 en 2014 bevroren, en werd er een nieuwe "solidariteitsheffing" van 6% ingevoerd. Hierdoor is het nettosalaris van de meeste EU-ambtenaren gedaald. Tegen 2020 moet het hele bezuinigingspakket op het Europese ambtenarenapparaat 2,7 miljard euro aan besparingen opleveren, en op lange termijn nog eens 1,5 miljard euro.

Een mooi gebaar, maar medelijden hoeven we nu ook weer niet te krijgen: een Europese ambtenaar verdient gemiddeld 5.000 euro bruto per maand.

Basissalaris

De loopbaanstructuur van de Europese Commissie bestaat uit één salarisschaal met 16 rangen. Het basissalaris van een ambtenaar bij de Europese Commissie varieert van circa 2.300 euro bruto per maand voor een pas aangeworven AST 1-ambtenaar, tot zo’n 16.000 euro per maand voor een topambtenaar in rang AD 16 met meer dan vier jaar anciënniteit.

Elke rang wordt onderverdeeld in vijf salaristrappen, elk met een bijbehorende salarisverhoging. Om de twee jaar gaat een EU-ambtenaar een salaristrap omhoog, tot hij de laatste trap in de rang heeft bereikt.

8 tot 45% belastingen op loon

Een Europese ambtenaar betaalt geen inkomstenbelasting aan het land waar hij werkt of vandaan komt. In plaats daarvan is het salaris dat de Europese Commissie uitbetaalt, onderworpen aan een communautaire belasting die rechtstreeks naar de EU-begroting gaat. Deze belasting wordt geheven op het belastbare deel van het salaris volgens een progressief tarief oplopend van 8% tot 45%.

Solidariteitsheffing van 6%

In juni 2013 werd beslist om een nieuwe "solidariteitsheffing" van 6% in te voeren, bovenop de huidige belastingschalen (die dus maximaal 45% bedragen). Voor de twee hoogste ambtenarenrangen en voor de Europees commissarissen bedraagt de solidariteitsheffing 7%. De solidariteitsheffing trad in werking op 1 januari 2014.

Verder is een EU-ambtenaar ook onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen (voor de pensioenen, ziektekostenverzekering en ongevallenverzekering). Zo draagt een EU-ambtenaar 10,25% van z’n basissalaris bij om later pensioen te ontvangen.

Ontheemdingstoelage

Een Europees ambtenaar die zijn vaderland heeft moeten verlaten om voor de Europese Commissie te komen werken, heeft recht op een ontheemdingstoelage van 16% van zijn basissalaris.

De Commissie biedt een aantal gezinstoelagen om de kosten van gezinsonderhoud in het buitenland te dekken, ze zijn afhankelijk van de gezinssituatie van de ambtenaar. Zo is er onder meer een kostwinnerstoelage, een gezinstoelage, een toelage voor schoolgaande kinderen en een toelage voor nog niet leerplichtige kinderen.

Discussie over jaarlijkse loonsverhoging

Over de jaarlijkse loonsverhoging voor de EU-ambtenaren was er grote onenigheid tussen de Europese Commissie en de Raad van ministers, die de lidstaten vertegenwoordigt.

EU-ambtenaren krijgen geen automatische loonindexering zoals we die in België kennen. Hun lonen worden aangepast aan het loonniveau van nationale parlementen. Voor 2011 en 2012 hadden de EU-ambtenaren op die manier recht op een loonsverhoging van 1,7%.

De Raad van ministers, die de lidstaten vertegenwoordigt, verzette zich daartegen. De Europese Commissie stapte daarop naar het Europees Hof van Justitie omdat de EU-ambtenaren eigenlijk recht hadden op deze loonsverhoging.

Het Hof gaf de Commissie ongelijk, in die zin dat er in de periode 2011 en 2012 sprake was van een bijzondere economische situatie, waardoor er mocht afgeweken worden van de gangbare verhoging van de salarissen. Door de financieel-economische crisis is het gemiddelde loon van de nationale ambtenaren in de verschillende lidstaten met 1,8% achteruitgegaan, en dus is het volgens het Hof niet verantwoord de Europese ambtenaren meer te geven.

Het Europees Hof van Justitie zei ook dat de Europese Commissie met nieuwe loonvoorstellen moest komen die wel rekening zouden houden met de impact van de crisis.

0,8% opslag voor 2012, bevriezing van de lonen in 2013 en 2014

En dat is intussen gebeurd: eind maart werd er een akkoord bereikt over het aanslepende conflict over de salarissen van de Europese ambtenaren voor de jaren 2011 en 2012.

Het akkoord houdt in dat de Europese ambtenaren er in 2011 geen loon bij krijgen, en hun salarissen voor 2012 met 0,8% worden verhoogd.

Voor 2013 en 2014 krijgen de EU-ambtenaren geen loonsverhoging. In juni 2013 werd al beslist om de salarissen voor twee jaar te bevriezen.

Er werden begin 2014 nog enkele opvallende wijzigingen aan het EU-ambtenarenstatuut ingevoerd. De werkweek voor alle ambtenaren stijgt van 37,5 naar 40 uur, zonder financiële compensatie.

De pensioenleeftijd gaat van 63 naar 66 jaar voor nieuwe ambtenaren (65 jaar voor de huidige ambtenaren). Het wordt gemakkelijker om tot 70 jaar te werken, en de levensverwachting en de pensioenleeftijd worden aan elkaar gekoppeld.

(mr) 

28 maart 2014
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook