Club 35: zelfhulpgroep voor innovatieve ambtenaren

Sara Jane Deputter, in 2011 nog verkozen tot de hipste ambtenaar van het land, is één van de drijvende krachten achter Club 35. Dat netwerk brengt, over alle overheden heen, ambtenaren samen die komaf willen maken met hardnekkige clichés.
Sara Jane Deputter
"Ik beweer niet dat we het beleid veranderen, maar er is gehoor." (Sara Jane Deputter, conversation manager FOD Economie)

Zeggen dat ‘De Collega’s’ voltooid verleden tijd is, dat kan Sara Jane Deputter niet. “Je komt ze nog tegen bij de overheid. Maar ze zijn steeds met minder. En het belangrijkste is dat er een grote groep collega’s is die het anders wil en doet.”

Vernieuwing en modernisering

Zelf werkt Sara Jane als conversation manager bij de FOD Economie. Samen met een collega neemt ze het socialemediabeleid van de overheidsdienst onder handen. Tweets, posts en online communicatie vullen de dagen van de 28-jarige, die bewust voor een job bij de overheid gekozen heeft.

“En niet, zoals zovelen nu zullen denken, voor de werkzekerheid. Wel voor de uitdaging. Overheid en communicatie, al tijdens mijn opleiding werd er vaak op gewezen dat daar nog heel wat vooruitgang te boeken was. Voor mij reden genoeg om te kiezen voor deze job en niet voor de privé. Dat kon, want toen ik startte, had ik opties.”

Als jonge ambtenaar merkte ze snel dat er nog veel vooroordelen bestaan ten opzichte van werken bij de overheid. Als tegenreactie begon Sara Jane met het geven van lezingen, onder andere over het gebruik van sociale media binnen de overheid. “De trend richting vernieuwing en modernisering is ingezet. Voor de duidelijkheid: het is niet altijd de jonge garde die het voortouw neemt. Ambtenaren van alle leeftijden doen hieraan mee.”

800 leden

Uit de lezingen die ze gaf, ontstonden de Dinobusters. Ze zette haar schouders ook onder Club 35, een netwerk van overheidsmedewerkers die de zaken anders wilden aanpakken. “We merkten dat jongeren binnen de overheid moeilijk met elkaar in contact kwamen, ook al waren ze met dezelfde zaken bezig. Snel werd duidelijk dat niet alleen jongeren nood hadden aan meer feedback. Er bleken heel wat collega’s te zijn die vooruit wilden, met zin voor innovatie, maar die geen luisterend oor vonden.”

In Club 35 komen al die oproepen samen. Meestal via een online platform, soms via fysieke netwerkmomenten. “We zijn een zelfhulpgroep voor innovatieve ambtenaren. Onze achthonderd leden vragen elkaar raad en wisselen tips uit. Wat we niet willen, is in de clinch gaan met collega’s. We willen bruggen slaan en mensen laten inzien waarom verandering nodig is. Een van de redenen is dat de overheid, net als andere organisaties, meer moet doen met minder middelen.”

Snotneuzen?

Hoe kijken de bazen naar initiatieven als Club 35? Als naar een bende lastpakken of toch met enige bewondering en enthousiasme? “Leidinggevenden reageren verdeeld. Sommigen vinden ons een bende snotneuzen die denken dat ze de wereld gaan veranderen. Anderen geven ons hun volle steun, door bijvoorbeeld toe te laten dat medewerkers tijdens de werkuren al eens tijd mogen vrijmaken voor Club 35.”

(wv) 

Zie ook @BeClub35 en @SJDeputter op Twitter. 

31 januari 2014
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook