Hoe doorstaan 'secretaresses' de crisis?

Naar aanleiding van Management Assistant Day 2013, beter bekend als ‘Secretaressedag’, voerde OfficeTeam een onafhankelijk onderzoek uit naar de gevolgen van de economische crisis op de werkvloer voor administratieve assistenten.
#

De economische crisis heeft vele veranderingen op de werkvloer teweeggebracht, ook voor administratieve assistenten, zo blijkt. De meest voorkomende wijzigingen zijn een zwaardere werklast (31%) en meer stress (31%). Toch beweert bijna een derde (31%) dat de economische crisis geen invloed heeft gehad op hun werkomstandigheden.

Uitgebreid takenpakket

De taken en vereiste competenties van administratieve professionals veranderen continu en ook de economische crisis heeft hierop een invloed gehad. Meer dan drie vierde (78%) van de administratieve assistenten is van mening dat hun dagdagelijkse taken veranderd zijn sinds de economische crisis.

Bijna de helft (49%) van de administratieve professionals zegt er steeds meer projecten en verantwoordelijkheden bij te krijgen, terwijl nog eens 38% stelt dat de projecten sneller moeten opgevolgd worden. Meer dan een vierde (27%) is daarnaast ook van mening dat ze zich steeds flexibeler dienen op te stellen en bijkomende departementen moeten ondersteunen.

Best tevreden

Hoewel de werklast en stressniveaus voor velen hoger zijn geworden, is de mate van jobtevredenheid doorgaans groot. Op een schaal van 1 tot 10 (1 zijnde helemaal niet tevreden, 10 zeer tevreden, nvdr.) scoren de ondervraagde administratieve assistenten gemiddeld 7,2 op 10.

Meer dan de helft (55%) van de ondervraagde administratieve assistenten is nu even tevreden in zijn/haar job als sinds het uitbreken van de economische crisis. Ongeveer een derde (32%) daarentegen is momenteel minder tevreden dan voor de crisis.

Bezorgdheid

Bijna zeven op tien (69%) van de administratieve medewerkers hebben nu meer professionele bezorgdheden dan voor de economische crisis. De balans tussen werk- en privé is de laatste jaren steeds belangrijker geworden. Meer dan de helft (58%) van de administratieve assistenten stelt namelijk dat dit de grootste professionele bezorgdheid is. Werkzekerheid blijft in economisch onzekere tijden voor bijna de helft (46%) een prioriteit, het verloningspakket sluit met 40% de top drie af.

Grafiek: Wat zijn uw drie grootste professionele bezorgdheden in de huidige economische context? 

Bijna de helft (46%) van de ondervraagde administratieve professionals roept de goede balans tussen werk- en privé op als de voornaamste reden waarom zij een administratieve job uitoefenen. Bovendien beschouwen bijna vier op tien (38%) administratieve assistenten hun job als een carrièrerichting die ze lang wensen aan te houden.

Verloning inleveren?

De crisis heeft voor een significant aantal administratieve assistenten tenslotte ook een invloed gehad op het verloningspakket. Terwijl 53% van de ondervraagde administratieve assistenten niets van hun verloningspakket hebben moeten inleveren, beweert toch bijna de helft (47%) dit wel te hebben moeten doen.

Bij zij die een deel van hun verloningspakket hebben moeten inleveren, staat de bonus (16%) op de eerste plaats. Naast de geldelijke vergoedingen bezuinigen bedrijven blijkbaar ook op non-materiële voordelen, zoals extra vrije tijd en vakantiedagen (14%) en trainingsprogramma’s (11%).

Grafiek: Zijn er bepaalde zaken die u door de economische crisis hebt moeten inleveren sinds media 2008? 

(kv) – Bron: OfficeTeam / Hill+Knowlton Strategies 

Deze studie is ontwikkeld door OfficeTeam, een divisie van Robert Half gespecialiseerd in de tewerkstelling van tijdelijke administratieve en secretariaatsprofielen, en uitgevoerd door een onafhankelijk marktonderzoeksbureau in februari 2013. Het onderzoek is gebaseerd op een enquête onder 300 Management Assistants, Personal Assistants, Executive Assistants en Secretaressen/Secretarissen van bedrijven uit verschillende sectoren over heel België. 

18 april 2013
Aanbevolen jobs

Hoe doorstaan 'secretaresses' de crisis?

Naar aanleiding van Management Assistant Day 2013, beter bekend als ‘Secretaressedag’, voerde OfficeTeam een onafhankelijk onderzoek uit naar de gevolgen van de economische crisis op de werkvloer voor administratieve assistenten.
#

De economische crisis heeft vele veranderingen op de werkvloer teweeggebracht, ook voor administratieve assistenten, zo blijkt. De meest voorkomende wijzigingen zijn een zwaardere werklast (31%) en meer stress (31%). Toch beweert bijna een derde (31%) dat de economische crisis geen invloed heeft gehad op hun werkomstandigheden.

Uitgebreid takenpakket

De taken en vereiste competenties van administratieve professionals veranderen continu en ook de economische crisis heeft hierop een invloed gehad. Meer dan drie vierde (78%) van de administratieve assistenten is van mening dat hun dagdagelijkse taken veranderd zijn sinds de economische crisis.

Bijna de helft (49%) van de administratieve professionals zegt er steeds meer projecten en verantwoordelijkheden bij te krijgen, terwijl nog eens 38% stelt dat de projecten sneller moeten opgevolgd worden. Meer dan een vierde (27%) is daarnaast ook van mening dat ze zich steeds flexibeler dienen op te stellen en bijkomende departementen moeten ondersteunen.

Best tevreden

Hoewel de werklast en stressniveaus voor velen hoger zijn geworden, is de mate van jobtevredenheid doorgaans groot. Op een schaal van 1 tot 10 (1 zijnde helemaal niet tevreden, 10 zeer tevreden, nvdr.) scoren de ondervraagde administratieve assistenten gemiddeld 7,2 op 10.

Meer dan de helft (55%) van de ondervraagde administratieve assistenten is nu even tevreden in zijn/haar job als sinds het uitbreken van de economische crisis. Ongeveer een derde (32%) daarentegen is momenteel minder tevreden dan voor de crisis.

Bezorgdheid

Bijna zeven op tien (69%) van de administratieve medewerkers hebben nu meer professionele bezorgdheden dan voor de economische crisis. De balans tussen werk- en privé is de laatste jaren steeds belangrijker geworden. Meer dan de helft (58%) van de administratieve assistenten stelt namelijk dat dit de grootste professionele bezorgdheid is. Werkzekerheid blijft in economisch onzekere tijden voor bijna de helft (46%) een prioriteit, het verloningspakket sluit met 40% de top drie af.

Grafiek: Wat zijn uw drie grootste professionele bezorgdheden in de huidige economische context? 

Bijna de helft (46%) van de ondervraagde administratieve professionals roept de goede balans tussen werk- en privé op als de voornaamste reden waarom zij een administratieve job uitoefenen. Bovendien beschouwen bijna vier op tien (38%) administratieve assistenten hun job als een carrièrerichting die ze lang wensen aan te houden.

Verloning inleveren?

De crisis heeft voor een significant aantal administratieve assistenten tenslotte ook een invloed gehad op het verloningspakket. Terwijl 53% van de ondervraagde administratieve assistenten niets van hun verloningspakket hebben moeten inleveren, beweert toch bijna de helft (47%) dit wel te hebben moeten doen.

Bij zij die een deel van hun verloningspakket hebben moeten inleveren, staat de bonus (16%) op de eerste plaats. Naast de geldelijke vergoedingen bezuinigen bedrijven blijkbaar ook op non-materiële voordelen, zoals extra vrije tijd en vakantiedagen (14%) en trainingsprogramma’s (11%).

Grafiek: Zijn er bepaalde zaken die u door de economische crisis hebt moeten inleveren sinds media 2008? 

(kv) – Bron: OfficeTeam / Hill+Knowlton Strategies 

Deze studie is ontwikkeld door OfficeTeam, een divisie van Robert Half gespecialiseerd in de tewerkstelling van tijdelijke administratieve en secretariaatsprofielen, en uitgevoerd door een onafhankelijk marktonderzoeksbureau in februari 2013. Het onderzoek is gebaseerd op een enquête onder 300 Management Assistants, Personal Assistants, Executive Assistants en Secretaressen/Secretarissen van bedrijven uit verschillende sectoren over heel België. 

18 april 2013
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook
Anderen bekeken ook