GO! wil meer uitdagende loopbanen voor leerkrachten

Ook in het onderwijs wordt er volop nagedacht over andere manieren van werken. Dat moet resulteren in een meer uitdagende loopbaan, verschillende loopbaanopties en een aantrekkelijke werkomgeving voor instromende leerkrachten, vanop de schoolbanken of uit de privé.
lerares
”Werknemers uit de privé worden te weinig aangemoedigd om een job in het onderwijs te zoeken.” (Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder GO!)

Het beroep van leerkracht is toe aan een algemene herwaardering, met aandacht voor opleiding en extra carrièrekansen in de job. Dat vindt Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van GO!, het gemeenschapsonderwijs.

“Het is belangrijk dat mensen niet van bij het begin tot het einde van hun loopbaan dezelfde job hoeven te doen. Er zijn veel taken in een school die verder gaan dan lesgeven: leerlingen begeleiden, beginnende leerkrachten ondersteunen enzovoort.”

Concrete maatregelen zijn er nog niet. Het debat rond de loopbaanontwikkeling van leerkrachten wordt momenteel wel volop gevoerd. “We willen de opdracht van leerkrachten flexibeler kunnen invullen. Zo vermijden we vlakke loopbanen”, aldus Raymonda Verdyck.

Bij die hervorming hoort ook een andere manier van evalueren, en als het van GO! afhangt ook van verlonen. “Een school heeft verschillende profielen van mensen nodig. In het ideale scenario bepalen de functies die iemand opneemt zijn of haar verloning. Ook de evaluatie hangt dan samen met de concrete opdracht die iemand uitvoert.”

Onzekerheid

Die piste kan een oplossing zijn voor de discussie die momenteel woedt over bijvoorbeeld de verloning van masters in het basisonderwijs en over het verschil in verloning tussen leerkrachten met een voldoende geacht en het vereiste diploma. “Wie dezelfde taak uitvoert, moet dezelfde verloning krijgen. Momenteel is dat een knelpunt”, zegt Raymonda Verdyck.

Om dat te verwezenlijken, moeten scholen een hr-beleid krijgen, wat nu erg afwezig is. Dat is historisch zo gegroeid, meent Raymonda Verdyck. “Waar we van af moeten, is het beeld van de leerkracht als ‘kleine zelfstandige’; hij of zij is geschoold om voor een klas te staan en voert die taak uit.”

Maar tijden veranderen, en scholen ook. “We kijken nu heel anders naar hoe een school moet functioneren”, legt Raymonda Verdyck uit. “De blik vertrekt meer vanuit een totaalgebeuren, vanuit een team van schoolpersoneel dat er samen moet voor zorgen dat leerlingen de eindmeet halen. Dat maakt de nood aan een uitgebouwd personeelsbeleid ook groter.”

Loopbaantrajecten en uitdagende jobs zijn daar belangrijk in, net als werken met scholengroepen en –associaties. “Vanuit die structuren kan je veel makkelijker een goed personeelsbeleid uitbouwen. Die piste kan een oplossing bieden aan de onzekerheid waar veel jonge leerkrachten nu mee leven. Ze werken vaak met tijdelijke contracten en weten niet of ze binnen een paar maanden nog een job zullen hebben. Als ze deel uitmaken van een grotere groep, kan er flexibeler met hun inzetbaarheid omgesprongen worden”, aldus Raymonda Verdyck.

Managers

Directies spelen daar een grote rol in. Toch missen die wel eens managementexpertise. “Het lijkt me een goed idee om daar al tijdens de lerarenopleiding op in te spelen. Dat gebeurt nu nog niet, maar managementcompetenties lijken me een nuttige aanvulling van het lessenpakket. Tegelijk laat je studenten zo voelen dat er carrièremogelijkheden zijn.”

Wat het GO! wel al doet, is het opleiden van wie een directeursambt ambieert. In die opleiding komen zowel managementtechnieken als technische kennis aan bod. Nieuw is ook dat toekomstige GO!-directeurs ervaring kunnen opdoen onder begeleiding van ervaren mensen. “Die mentoren houden hen een spiegel voor en zorgen ervoor dat nieuwe directeurs het vak al doende leren”, legt Raymonda Verdyck uit.

Naast de doorgroeimogelijkheden voor de eigen leerkrachten en een betere begeleiding van nieuwe directies wil GO! ook werk maken van de instroom van leerkrachten uit de private sector. “Daar zit heel veel expertise die we kunnen gebruiken in het onderwijs. Nu worden die mensen nog te weinig aangemoedigd om een job in het onderwijs te zoeken. Zo is anciënniteit uit de privé maar beperkt overdraagbaar. Ook de opleidingsvereisten durven wel eens dwars liggen. Dat zijn zaken waar we meer flexibele oplossingen voor moeten zoeken.”

(wv) 

22 april 2013
Aanbevolen jobs

GO! wil meer uitdagende loopbanen voor leerkrachten

Ook in het onderwijs wordt er volop nagedacht over andere manieren van werken. Dat moet resulteren in een meer uitdagende loopbaan, verschillende loopbaanopties en een aantrekkelijke werkomgeving voor instromende leerkrachten, vanop de schoolbanken of uit de privé.
lerares
”Werknemers uit de privé worden te weinig aangemoedigd om een job in het onderwijs te zoeken.” (Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder GO!)

Het beroep van leerkracht is toe aan een algemene herwaardering, met aandacht voor opleiding en extra carrièrekansen in de job. Dat vindt Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van GO!, het gemeenschapsonderwijs.

“Het is belangrijk dat mensen niet van bij het begin tot het einde van hun loopbaan dezelfde job hoeven te doen. Er zijn veel taken in een school die verder gaan dan lesgeven: leerlingen begeleiden, beginnende leerkrachten ondersteunen enzovoort.”

Concrete maatregelen zijn er nog niet. Het debat rond de loopbaanontwikkeling van leerkrachten wordt momenteel wel volop gevoerd. “We willen de opdracht van leerkrachten flexibeler kunnen invullen. Zo vermijden we vlakke loopbanen”, aldus Raymonda Verdyck.

Bij die hervorming hoort ook een andere manier van evalueren, en als het van GO! afhangt ook van verlonen. “Een school heeft verschillende profielen van mensen nodig. In het ideale scenario bepalen de functies die iemand opneemt zijn of haar verloning. Ook de evaluatie hangt dan samen met de concrete opdracht die iemand uitvoert.”

Onzekerheid

Die piste kan een oplossing zijn voor de discussie die momenteel woedt over bijvoorbeeld de verloning van masters in het basisonderwijs en over het verschil in verloning tussen leerkrachten met een voldoende geacht en het vereiste diploma. “Wie dezelfde taak uitvoert, moet dezelfde verloning krijgen. Momenteel is dat een knelpunt”, zegt Raymonda Verdyck.

Om dat te verwezenlijken, moeten scholen een hr-beleid krijgen, wat nu erg afwezig is. Dat is historisch zo gegroeid, meent Raymonda Verdyck. “Waar we van af moeten, is het beeld van de leerkracht als ‘kleine zelfstandige’; hij of zij is geschoold om voor een klas te staan en voert die taak uit.”

Maar tijden veranderen, en scholen ook. “We kijken nu heel anders naar hoe een school moet functioneren”, legt Raymonda Verdyck uit. “De blik vertrekt meer vanuit een totaalgebeuren, vanuit een team van schoolpersoneel dat er samen moet voor zorgen dat leerlingen de eindmeet halen. Dat maakt de nood aan een uitgebouwd personeelsbeleid ook groter.”

Loopbaantrajecten en uitdagende jobs zijn daar belangrijk in, net als werken met scholengroepen en –associaties. “Vanuit die structuren kan je veel makkelijker een goed personeelsbeleid uitbouwen. Die piste kan een oplossing bieden aan de onzekerheid waar veel jonge leerkrachten nu mee leven. Ze werken vaak met tijdelijke contracten en weten niet of ze binnen een paar maanden nog een job zullen hebben. Als ze deel uitmaken van een grotere groep, kan er flexibeler met hun inzetbaarheid omgesprongen worden”, aldus Raymonda Verdyck.

Managers

Directies spelen daar een grote rol in. Toch missen die wel eens managementexpertise. “Het lijkt me een goed idee om daar al tijdens de lerarenopleiding op in te spelen. Dat gebeurt nu nog niet, maar managementcompetenties lijken me een nuttige aanvulling van het lessenpakket. Tegelijk laat je studenten zo voelen dat er carrièremogelijkheden zijn.”

Wat het GO! wel al doet, is het opleiden van wie een directeursambt ambieert. In die opleiding komen zowel managementtechnieken als technische kennis aan bod. Nieuw is ook dat toekomstige GO!-directeurs ervaring kunnen opdoen onder begeleiding van ervaren mensen. “Die mentoren houden hen een spiegel voor en zorgen ervoor dat nieuwe directeurs het vak al doende leren”, legt Raymonda Verdyck uit.

Naast de doorgroeimogelijkheden voor de eigen leerkrachten en een betere begeleiding van nieuwe directies wil GO! ook werk maken van de instroom van leerkrachten uit de private sector. “Daar zit heel veel expertise die we kunnen gebruiken in het onderwijs. Nu worden die mensen nog te weinig aangemoedigd om een job in het onderwijs te zoeken. Zo is anciënniteit uit de privé maar beperkt overdraagbaar. Ook de opleidingsvereisten durven wel eens dwars liggen. Dat zijn zaken waar we meer flexibele oplossingen voor moeten zoeken.”

(wv) 

22 april 2013
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook