1 bedrijf op 2 vreest schaarste niet

Ondanks de steeds krapper wordende arbeidsmarkt maakt 45 procent van de Belgische bedrijven zich geen zorgen over de toekomstige invulling van hun vacatures, zo blijkt uit een studie van Idea Consult in opdracht van Federgon. Vooral kleine bedrijven lijken vooralsnog het zonlicht te ontkennen.
“Het is problematisch dat kleine bedrijven blijkbaar niet inzien wat eraan komt. Het zijn net zij die het hardst getroffen zullen worden in de war for talent” (Professor Dirk Buyens, Vlerick Leuven Gent Management School)

Een kleine meerderheid (54%) van de Belgische bedrijven gelooft dat het over drie jaar moeilijker zal zijn om vacatures in te vullen dan vandaag. Grote ondernemingen lijken zich daarvan het meest bewust. Bijna zeven op de tien verwachten dat het moeilijker wordt om voldoende personeel te vinden. Bij de middelgrote bedrijven gaat het om 55 procent, bij de kleine om 49 procent. Vijf procent van de kleine bedrijven verwacht zelfs dat het over drie jaar gemakkelijker zal zijn om vacatures in te vullen.

War for talent

‘Het is problematisch dat kleine bedrijven niet inzien wat eraan komt’, vindt Vlerick-professor Dirk Buyens. ‘En dat terwijl het net zij zijn die het hardst getroffen zullen worden in de war for talent. Grote ondernemingen zijn veel beter gewapend tegen de toekomstige uitdagingen.’

Amper één op drie bedrijven gelooft dat de krapte op de arbeidsmarkt ook het personeelsverloop in de eigen organisatie zal doen toenemen. Daar zouden ze zich wel eens lelijk kunnen vergissen, meent Geert Aelbrecht, hr-directeur bij bouwbedrijf Besix. ‘Op dit moment slagen de meeste bedrijven er nog behoorlijk goed in om hun medewerkers bij te houden, ondanks de groeiende krapte op de arbeidsmarkt. Wanneer op termijn de instroom van talent nog verder afneemt, zal dat veranderen. Als bedrijven niet kunnen rekruteren onder nieuwkomers, gaan ze hun werknemers wellicht elders zoeken. Zeker algemene functies - denk aan finance, hr, ict ... - zijn in alle sectoren inzetbaar. Daar zie je nu al veel beweging. Zelfs in onze sector zie je dat afstuderende ingenieurs worden gestolen door banken en consultancyfirma’s. Terwijl ik me toch afvraag wat ze daar eigenlijk doen met een ingenieur bouwkunde ...’

Traditie wint van innovatie

Wie de toekomstige uitdagingen niet (h)erkent, kan zich er ook niet op voorbereiden. Volgens Idea Consult is het hr-beleid van de meeste bedrijven lang niet strategisch genoeg. Meer dan de helft van de bevraagde bedrijven beschikt niet over een hr-functie. Cruciale indicatoren, zoals de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand, worden meestal onvoldoende opgevolgd.

Bovendien blijken bedrijven weinig innovatief in hun hr-beleid. Om personeel aan te trekken en te behouden, investeren bedrijven in de eerste plaats in de werksfeer en de bedrijfscultuur. Daarnaast heeft men ook veel aandacht voor het eigen imago, talent management en een strategisch opleidingsbeleid. ‘Als je investeert in je werknemers, loop je het risico dat ze weggaan. Maar als je niet investeert in je werknemers, loop je het risico dat ze blijven’, zo vat professor Buyens het met een grapje samen.

Nieuwere hr-instrumenten - zoals het streven naar een innovatieve arbeidsorganisatie of meer aandacht voor loopbaanbegeleiding, leeftijdsbewust personeelsbeleid of diversiteitsbeleid - kunnen op veel minder interesse rekenen. Bovendien zijn de meeste werkgevers tevreden over de traditionele instrumenten en hebben ze naar eigen zeggen geen nood aan nieuwe.

Activiteiten stopgezet

In de meeste bedrijven is het hr-beleid wel in volle ontwikkeling. Terwijl 57 procent van de bedrijven aangeeft zijn hr-beleid in de afgelopen drie jaar sterk te hebben veranderd, zegt 63 procent het hr-beleid ook in de komende drie jaar verder te ontwikkelen. Opvallend: het zijn vooral de bedrijven die al grote wijzigingen hebben doorgevoerd - met name de grote bedrijven - die aangeven dat ze ook in de toekomst sterk zullen evolueren. Het valt dan ook te vrezen dat de kloof tussen de kleine en de grote ondernemingen in ons land nog verder zal toenemen in de toekomst.

Idea Consult stelde verder vast dat de uitdagingen op de arbeidsmarkt bedrijven aanzetten om drastische - en verontrustende - keuzes te maken. Zo heeft al één op de vier ondernemingen door een gebrek aan arbeidskrachten een deel van de eigen activiteiten moeten uitbesteden of zich alleszins voorgenomen om dat in de nabije toekomst te doen. Dertig procent van de bedrijven overweegt zelfs om een deel van de activiteiten volledig stop te zetten wegens een gebrek aan arbeidskrachten.

(mo) – Foto: (bd) 

12 juni 2012
Aanbevolen jobs

1 bedrijf op 2 vreest schaarste niet

Ondanks de steeds krapper wordende arbeidsmarkt maakt 45 procent van de Belgische bedrijven zich geen zorgen over de toekomstige invulling van hun vacatures, zo blijkt uit een studie van Idea Consult in opdracht van Federgon. Vooral kleine bedrijven lijken vooralsnog het zonlicht te ontkennen.
“Het is problematisch dat kleine bedrijven blijkbaar niet inzien wat eraan komt. Het zijn net zij die het hardst getroffen zullen worden in de war for talent” (Professor Dirk Buyens, Vlerick Leuven Gent Management School)

Een kleine meerderheid (54%) van de Belgische bedrijven gelooft dat het over drie jaar moeilijker zal zijn om vacatures in te vullen dan vandaag. Grote ondernemingen lijken zich daarvan het meest bewust. Bijna zeven op de tien verwachten dat het moeilijker wordt om voldoende personeel te vinden. Bij de middelgrote bedrijven gaat het om 55 procent, bij de kleine om 49 procent. Vijf procent van de kleine bedrijven verwacht zelfs dat het over drie jaar gemakkelijker zal zijn om vacatures in te vullen.

War for talent

‘Het is problematisch dat kleine bedrijven niet inzien wat eraan komt’, vindt Vlerick-professor Dirk Buyens. ‘En dat terwijl het net zij zijn die het hardst getroffen zullen worden in de war for talent. Grote ondernemingen zijn veel beter gewapend tegen de toekomstige uitdagingen.’

Amper één op drie bedrijven gelooft dat de krapte op de arbeidsmarkt ook het personeelsverloop in de eigen organisatie zal doen toenemen. Daar zouden ze zich wel eens lelijk kunnen vergissen, meent Geert Aelbrecht, hr-directeur bij bouwbedrijf Besix. ‘Op dit moment slagen de meeste bedrijven er nog behoorlijk goed in om hun medewerkers bij te houden, ondanks de groeiende krapte op de arbeidsmarkt. Wanneer op termijn de instroom van talent nog verder afneemt, zal dat veranderen. Als bedrijven niet kunnen rekruteren onder nieuwkomers, gaan ze hun werknemers wellicht elders zoeken. Zeker algemene functies - denk aan finance, hr, ict ... - zijn in alle sectoren inzetbaar. Daar zie je nu al veel beweging. Zelfs in onze sector zie je dat afstuderende ingenieurs worden gestolen door banken en consultancyfirma’s. Terwijl ik me toch afvraag wat ze daar eigenlijk doen met een ingenieur bouwkunde ...’

Traditie wint van innovatie

Wie de toekomstige uitdagingen niet (h)erkent, kan zich er ook niet op voorbereiden. Volgens Idea Consult is het hr-beleid van de meeste bedrijven lang niet strategisch genoeg. Meer dan de helft van de bevraagde bedrijven beschikt niet over een hr-functie. Cruciale indicatoren, zoals de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand, worden meestal onvoldoende opgevolgd.

Bovendien blijken bedrijven weinig innovatief in hun hr-beleid. Om personeel aan te trekken en te behouden, investeren bedrijven in de eerste plaats in de werksfeer en de bedrijfscultuur. Daarnaast heeft men ook veel aandacht voor het eigen imago, talent management en een strategisch opleidingsbeleid. ‘Als je investeert in je werknemers, loop je het risico dat ze weggaan. Maar als je niet investeert in je werknemers, loop je het risico dat ze blijven’, zo vat professor Buyens het met een grapje samen.

Nieuwere hr-instrumenten - zoals het streven naar een innovatieve arbeidsorganisatie of meer aandacht voor loopbaanbegeleiding, leeftijdsbewust personeelsbeleid of diversiteitsbeleid - kunnen op veel minder interesse rekenen. Bovendien zijn de meeste werkgevers tevreden over de traditionele instrumenten en hebben ze naar eigen zeggen geen nood aan nieuwe.

Activiteiten stopgezet

In de meeste bedrijven is het hr-beleid wel in volle ontwikkeling. Terwijl 57 procent van de bedrijven aangeeft zijn hr-beleid in de afgelopen drie jaar sterk te hebben veranderd, zegt 63 procent het hr-beleid ook in de komende drie jaar verder te ontwikkelen. Opvallend: het zijn vooral de bedrijven die al grote wijzigingen hebben doorgevoerd - met name de grote bedrijven - die aangeven dat ze ook in de toekomst sterk zullen evolueren. Het valt dan ook te vrezen dat de kloof tussen de kleine en de grote ondernemingen in ons land nog verder zal toenemen in de toekomst.

Idea Consult stelde verder vast dat de uitdagingen op de arbeidsmarkt bedrijven aanzetten om drastische - en verontrustende - keuzes te maken. Zo heeft al één op de vier ondernemingen door een gebrek aan arbeidskrachten een deel van de eigen activiteiten moeten uitbesteden of zich alleszins voorgenomen om dat in de nabije toekomst te doen. Dertig procent van de bedrijven overweegt zelfs om een deel van de activiteiten volledig stop te zetten wegens een gebrek aan arbeidskrachten.

(mo) – Foto: (bd) 

12 juni 2012
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook