Uitgebreid zoeken
Zoeken op combinatie van trefwoorden?
Toon zoeken

Bereken hoeveel werkloosheidsuitkering jij krijgt

Het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen is gelijk aan een bepaald percentage van je laatst verdiende loon, maar er is wel een loongrens.

Het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen is gelijk aan een bepaald percentage van je laatst verdiende loon, maar er is wel een loongrens.

Sinds 1 november 2012 is het stelsel van werkloosheidsuitkeringen hervormd. In sommige gevallen kan dit betekenen dat de werkloosheidsuitkering die je ontving vóór de hervorming, verminderd wordt.

Wat verandert er?

Als je uitkeringen aanvraagt vanaf 2013, daalt het bedrag van deze uitkeringen in verschillende stappen, afhankelijk van het aantal jaren dat u gewerkt heeft.

Heb je bijvoorbeeld slechts 2 jaar gewerkt, dan ontvang je na 1,5 jaar werkloosheid al het minimumbedrag. Heb je daarentegen 11 jaar gewerkt, krijg je pas na 3 jaar het minimumbedrag.

Let op: deze hervorming geldt o.a. niet voor volgende personen:

 • Werklozen die een wachtuitkering krijgen
 • Werklozen op brugpensioen
 • Werklozen die in oktober 2012 al minstens 1 jaar werkloosheidsuitkering krijgen én die in oktober al het minimumbedrag ontvingen
 • Werklozen die 50 jaar of ouder waren in oktober 2012 en op dat moment al minstens 1 jaar werkloosheidsuitkeringen kregen

Bedragen geldig vanaf 01.04.2013

Deze berekening geldt niet voor bepaalde uitzonderingen. Voor een exacte berekening neem je best contact op met de RVA.
Je laatste brutoloon is het loon dat je ten minste 4 aaneensluitende weken kreeg bij éénzelfde werkgever. Verder moet het gaan om loon waarop bijdragen voor de sociale zekerheid zijn gestort.
Indien deze voorwaarden niet zijn vervuld, dan wordt het bedrag van de werkloosheidsuitkering berekend op basis van een referteloon dat 1.502 euro bruto bedraagt (geïndexeerd bedrag geldig vanaf 01.04.2013).
 

Bruto of netto?

Let op, je uitkering is nog onderworpen aan een bedrijfsvoorheffing van 10,09 procent. Behalve bij de volgende personen:

 • de "werknemers met gezinslast";
 • de alleenwonenden;
 • de samenwonenden die uitkeringen naar rata van 40% ontvangen, op voorwaarde dat hun echtgeno(o)t(e) enkel over vervangingsinkomens beschikt;
 • de samenwonenden die de forfaitaire uitkering ontvangen;
 • de werklozen die een vrijstelling genieten wegens sociale en familiale redenen.

Op de bijpassing van de uitkeringen van werklozen tewerkgesteld door een plaatselijk werkgelegenheidsagentschap (PWA) wordt geen bedrijfsvoorheffing verricht.

Voorbeeld

Stel: je hebt al 6 jaar gewerkt, je woont alleen en je laatste brutoloon was € 2000.
Als je voltijds werkloos wordt en uitkeringsgerechtigd bent, krijg je de eerste 3 maanden € 1300 per maand. Van maand 4 t.e.m. maand 12 krijg je € 1200. Het tweede jaar krijg je € 1100 per maand.
In het derde jaar krijg je de eerste twee maanden € 1063 per maand, daarna val je terug op het minimumbedrag van € 934.

Als je 7 jaar gewerkt zou hebben, krijg je 2 maand langer € 1063 per maand, voor je terugvalt naar het minimumbedrag. Per gewerkt jaar, komt er dus 2 maand bij.

Hogere uitkering voor 55plussers

Als je 55 jaar of ouder bent, heb je recht op een hogere uitkering als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • je hebt minstens 20 jaar in loondienst gewerkt
 • je bent sinds minstens 1 jaar voltijds werkloos
 • je krijgt geen conventioneel brugpensioen of brugpensioen als grensarbeider*

*: de exacte voorwaarden vind je op www.rva.be 

Minimum aantal gewerkte dagen

Om recht te hebben op een werkloosheidsuitkering moet je, naast de andere voorwaarden, voor je aanvraag een aantal dagen in loondienst gewerkt hebben. Bepaalde dagen worden gelijkgesteld met gewerkte dagen, zoals betaalde ziekte- en vakantiedagen.

Het aantal dagen dat je gewerkt moet hebben, hangt af van je leeftijd.

Als je jonger dan 36 jaar bent, moet je:

 • 312 dagen (12 maanden) gewerkt hebben in de 21 maanden voorafgaand aan je aanvraag.

Als je tussen 36 en 49 jaar bent, moet je:

 • 468 dagen (18 maanden) gewerkt hebben in de 33 maanden voorafgaand aan je aanvraag.

Als je 50 jaar of ouder bent, moet je 624 dagen (24 maanden) gewerkt hebben in de 42 maanden voorafgaand aan je aanvraag.

(dvh) 

More info about Ontslag , Werkloosheidsuitkering , Bereken zelf

Ontvang als eerste onze tips en wedstrijden: