Terug naar zoekresultaten Vorige

9 van 19

Volgende
Gemeente Sint-Pieters-Leeuw

Jurist

voltijds (38/38) – A1a-A2a niveau – statutair – procedure aanwerving

Gemeente Sint-Pieters-Leeuw | Sint-Pieters-Leeuw | Onbepaalde duur, Voltijds

Nog 6 dagen om te solliciteren

Het lokaal bestuur van  Sint-Pieters-Leeuw zoekt (m/v) ...

Jurist

Functieomschrijving

Strategisch meerjarenplan.
Je bent eindverantwoordelijke voor het opmaken en het opvolgen van het strategisch meerjarenplan en het (jaar)budget voor de dienst. Dit omvat ondermeer:
– de coördinatie en begeleiding van de opmaak van een strategisch meerjarenplan en het (jaar)budget en dit in overleg met het afdelingshoofd Interne Zaken, de algemeen directeur en de bevoegde mandataris(sen);
– de redactie en bijsturing van de jaarlijkse actieplannen om de resultaten vooropgesteld in het strategisch meerjarenplan en de beleidsplannen te realiseren;
– opvolging en evaluatie van de uitvoering van het strategisch meerjarenplan en de beleidsplannen;
– rapportering van de gerealiseerde doelstellingen in de beleidsrapporten.

Budgetbeheer:
– beheer van de vastgestelde budgetten (inclusief controle en verwerken facturen) en de beschikbare middelen op de meest efficiënte manier inzetten.

Leiding, coaching en organisatie van de dienst (facultatief). Je geeft leiding aan en coacht je medewerkers en organiseert je dienst met het oog op een efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening. Dit omvat ondermeer de volgende taken:
– zorgen voor het onthaal van nieuwe medewerkers;
– voeren van planning, functionering- en evaluatiegesprekken;
– vaststellen van vormingsbehoeften en persoonlijke ontwikkelingskansen van je medewerkers;
– begeleiden van medewerkers bij moeilijke dossiers;
– implementeren van de reglementering van toepasselijke wetgeving. Je volgt hiervoor vorming, vertaalt ze naar je medewerkers en zorgt voor de implementatie ervan;
– zorgen voor een evenwichtige taakverdeling van je medewerkers, de coördinatie en de controle van de uitvoering van de taken. Dit impliceert eveneens het plannen van de verloven, het controleren van de afwezigheden (prikklokbeheer) en het uitwerken van voorstellen ter verbetering van de dienstverlening;
– organiseren van team- en personeelsvergaderingen, plegen van werkoverleg.

Specifieke taken eigen aan de functie/dienst. Als jurist heb je een aantal taken die inherent zijn aan je functie en/of dienst. Dit omvat ondermeer de volgende taken:
– analyseren, adviseren en eindverantwoordelijkheid nemen in verband met juridische dossiers waarmee het lokaal bestuur te maken heeft of waartoe de algemeen directeur of het bestuur opdracht geven. Dit omvat ook het opvolgen van rechtsgedingen tot uitspraak en/of mogelijke dading, en de communicatie dienaangaande met eventueel aangestelde raadsman; – biedt aan de algemeen directeur en het secretariaat ondersteuning in de juridische screening van de aan de bestuursorganen voorgestelde ontwerpbeslissingen, gemeentelijke reglementen en verordeningen, ….
– adviseert de gemeentelijke diensten en het bestuur inzake juridische aspecten van dossiers in behandeling en van het gemeentelijke beleid in het algemeen;
– het uitzetten van de (beleids)lijnen inzake het beheer en de opvolging van de gemeentelijke verzekeringsportefeuille;
– opvolgen en bijhouden van informatie, nieuwe ontwikkelingen of evoluties in relevante wetgeving, voorschriften. Dit houdt in dat je steeds op de hoogte moet zijn van de laatste richtlijnen binnen je vakgebied om op die manier het juiste advies te kunnen geven aan het bestuur, de medewerkers en externe klanten, binnen de gemaakte beleidskeuzes;
– ondersteuning van de algemeen directeur en het afdelingshoofd Interne Zaken bij specifieke projecten, en daar eventueel de leiding in nemen.
– juridische ondersteuning en advies van de administratie van het lokaal bestuur, in het bijzonder op vlak van sociaal recht, en van de sociale dienst in het bijzonder. Dit omvat o.m.:
• formuleren van schriftelijke en/of mondelinge adviezen aan de sociale dienst en/of de algemeen directeur;
• fungeren als aanspreekpunt ingeval van juridische vragen of problemen;
• opzoeken en analyseren van gegevens om de sociale dienst correct te kunnen adviseren.
– vertegenwoordiging bij juridische geschillen arbeidsrechtbank, ingeleid door cliënten ten een beslissing van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, zoals:
• vertegenwoordigen van het lokaal bestuur in beroepsprocedures i.k.v. leefloondossiers;
• vertegenwoordiging van het lokaal bestuur bij specifieke aanstellingen in samenspraak met de sociale dienst. – opmaken van verzoekschriften ten behoeve van cliënten (bv. vorderen achterstallen bij wanbetalers, uithuiszetting), inleiden en opvolgen van de procedure, en het OCMW vertegenwoordigen op het vredegerecht.
– eerstelijnsrechtshulp inwoners:
• op doorverwijzing van de maatschappelijk assistenten van de sociale dienst: analyseren van de vraag, verstrekken van informatie en formuleren van een advies met als doel de inwoners/klanten een passend antwoord te bieden op hun vraag.
• hulp aan cliënten bij contacten met deurwaarders en advocaten.
– het opvolgen van de wet- en regelgeving, rechtspraak en rechtsleer en relevante maatschappelijke evoluties in welzijnsmaterie.

Overige taken Als jurist heb je een aantal overige taken zoals:
– zorgen voor een duidelijke communicatie in InfoLeeuw, op de gemeentelijke website, etc; – dossiers voor het college en de gemeenteraad voorbereiden, agenderen, opvolgen en uitvoeren;
– deelnemen aan vergaderingen, overleg plegen en samenwerken en dit zowel intern (diensthoofdenoverleg, overleg algemeen directeur, overleg mandatarissen, enz.) als extern (specialisten, experten, enz.);
– zorgen voor een goed onthaal van en ter beschikking staan van de klant/burger voor het verstrekken van relevante informatie, beantwoorden van vragen, het oplossen van problemen, behandelen van klachten …
– zorgen voor de afhandeling van briefwisseling en e-mail verkeer.

Overige werkzaamheden eigen aan de dienst Je vertoont een flexibel gedrag en voert andere taken en werkzaamheden eigen aan de dienst en die aansluiten op de verwachte competenties op eigen initiatief en/of op vraag van je leidinggevende uit ten einde een efficiënte werking van de dienst te realiseren.

Profiel

Taalvoorwaarde: voldoen aan vereiste over taalkennis opgelegd door wetten op gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18/07/1966.

Nationaliteitsvoorwaarde:
Voor de statutaire betrekkingen moet je onderdaan zijn van EER of Zwitserse Bondsstaat. Voor de contractuele betrekking moet je wereldburger zijn.

Diplomavoorwaarden:
masterdiploma rechten, of diploma van universitair onderwijs (rechten) of diploma van hoger onderwijs van 2 cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs (rechten). Gespecialiseerd zijn in sociaal recht of bereid zijn om je bij te scholen in sociaal recht is een pluspunt.

Aanbod

 • Een uitdagende en boeiende job.
 • De ruimte om met het team vernieuwende ideeën uit te werken en samen te zorgen voor de positieve uitstraling van onze gemeente.
 • Begeleiding en omkadering voor een goede start.
 • Aantrekkelijk loon met validatie van relevante beroeps-ervaring.
 • Maaltijdcheques, tussenkomst in woon-werkverkeer met openbaar vervoer of fietspremie, hospitalisatieverzekering.
 • Aanvullend pensioen bij contractuele aanstelling.

Interesse?

Vul het sollicitatieformulier digitaal in via www.sint-pieters-leeuw.be/vacatures en laad je diploma samen met je  motivatiebrief op.
Heb je geen internet stuur het sollicitatieformulier samen met een kopie van je diploma en motivatiebrief op per post gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw of geef ze tegen ontvangstbewijs af op de personeelsdienst. E-mailen mag ook: sollicitatie@sint-pieters-leeuw.be.
De poststempel of de ontvangstdatum van het e-mailbericht/digitaal sollicitatieformulier geldt als bewijs.
Op 28 januari 2020 sluiten we deze vacatures af en aanvaarden wij voor deze functies geen kandidaturen meer.
Infobundel
Meer weten over de functie en de voorwaarden? Download de infobundel: www.sint-pieters-leeuw.be/vacatures of via tel 02 371 63 62 of personeelsdienst@sint-pieters-leeuw.be.
Selectieprocedure & werfreserve

Indien je geslaagd bent voor de vergelijkende selectieprocedure word je volgens je behaalde resultaat opgenomen in een werfreserve met een geldigheidsduur van 1 jaar, max. verlengbaar met 2 jaar. 
De selectieprocedures gaan door in februari/maart 2020.
Bereken je reistijd
Naar Gemeente Sint-Pieters-Leeuw | Sint-Pieters-Leeuw 1600

Dit adres kon niet gevonden worden.

Er kon geen route tussen de twee adressen gevonden worden.

i Een exact adres is niet beschikbaar voor deze job. Daarom kan het zijn dat de berekende reistijd afwijkend is in werkelijkheid.

Anderen bekeken ook

  Solliciteer nu Solliciteer nu

  De job werd bewaard

  Je kan je bewaarde jobs terugvinden onderaan deze pagina, maar ook op de homepage en in Mijn Jobat.

  Wil je ze ook op andere toestellen kunnen bekijken? Meld je dan aan.

  Nog 6 dagen om te solliciteren

  Kenmerken

  Aanbod

  • Onbepaalde duur
  • Voltijds
  • Maaltijdcheques
  • Individuele hospitalisatieverzekering
  • Tussenkomst openbaar vervoer

  Solliciteer voor

  Ontvang nieuwe jobs via e-mail

  Ontvang nieuwe 'Bedrijfsjuristen, Overheid' jobs in Halle meteen in je mailbox.

  We sturen je geen reclame.