Anderen bekeken ook
Solliciteer nu

Contextbegeleider

Contextbegeleider

Functieomschrijving

In samenspraak met collega contextbegeleiders, procesbegeleiders en teamverantwoordelijke ben je verantwoordelijk voor:

Contextbegeleiding vanuit CKG De Kleine Vos

· begeleiding van gezinnen en hun context binnen de mobiele/ambulante setting

· begeleiding van de context van kinderen die residentieel in het CKG verblijven

· constructieve contacten onderhouden en samenwerken met de individuele begeleiding van kinderen die residentieel in het CKG verblijven

· op regelmatige basis hulpverleningsdoelstellingen formuleren, evalueren en bijsturen, samen met gezin, de context en de verwijzer

· op regelmatige basis onthaalpermanentie opnemen tijdens het weekend en op feestdagen

Procesbegeleiding vanuit 1Gezin 1Plan

· opnemen telefonische permanentie, coaching en vraagverheldering

· organisatie en actieve deelname aanmeldingstafel

· opstarten procesbegeleiding volgens netwerkbrede flow en afspraken

· actieve participatie binnen wijkteam, bereikbaar voor zorgambassadeurs, cliënten, …

· inzet naar PR, bekendmaking,…

Binnen beide begeleidingen zijn volgende belangrijk:

· de context en netwerk benutten en activeren in functie van de hulpverleningsdoelstellingen

· constructieve contacten onderhouden en samenwerken met externe partners in de hulpverlening, gemandateerde voorzieningen en jeugdrechtbank

· beheer van het dossier en administratieve opvolging

· actief samenwerken met eigen teamleden en collega’s binnen de organisatie/netwerk

· interne communicatiekanalen raadplegen en respecteren

· taken van collega’s overnemen waar nodig

Profiel

Vereisten

· bewijs van goed gedrag en zeden (model 2-blanco)

· bereid om flexibel te werken

· flexibiliteit in denken en handelen

· bereid om te werken binnen de visie en missie van de vzw

· bereid zijn eventuele bijscholing te volgen

· zelfstandig kunnen werken en in teamverband

· creatief en probleemoplossend kunnen denken en handelen

· inzicht in het cliëntsysteem(kansarmoede/cognitieve beperkingen/diversiteit/…)

Kennis

· goede kennis van het Nederlands, mondeling en schriftelijk

· kennis van andere talen wordt als een meerwaarde beschouwd

· kennis van ontwikkelingspsychologie

· kennis van opvoedingsstrategieën en methodieken

· kennis van contextuele benadering en systeemtheorie

· kennis van gesprekstechnieken

· kennis van het Decreet Rechtspositie Minderjarige

· kennis van dossierbeheer

· kennis van gangbare office toepassingen: outlook, word, excell, powerpoint,…

· kennis van wet van de privacy en beroepsgeheim

Aanbod

Het betreft een voltijdse betrekking van 38u/week.
De basiswerkuren zijn bepaald tussen 08u00 en 18u00.
De nodige flexibiliteit is geboden in functie van de te bereiken gezinnen.

Tewerkstelling op weekend en feestdagen op regelmatige basis volgens interne afspraken (ca. 5 weekends en 2 feestdagen op jaarbasis).

Onmiddellijke indiensttreding mogelijk.

Verloning volgens PC 319.01, barema B1c.

Anderen bekeken ook

Kenmerken

Vereisten

  • Nederlands

Aanbod

  • Onbepaalde duur
  • Voltijds
Bron: VDAB
Anderen bekeken ook

Ontvang per mail jobs op maat

Ontvang nieuwe 'Maatschappelijk assistent' jobs in Antwerpen meteen in je mailbox.