Wat gebeurt er met mijn arbeidscontract als ik sterf?

contract

Je werkgever heeft specifiek met jou een contract gesloten. Het zou onredelijk zijn dat hij verplicht zou worden iemand van je familie (erfgenaam) in jouw plaats te aanvaarden voor de voortzetting van je contract. Net zoals het onredelijk zou zijn dat je familieleden verplicht worden om jouw contract voort te zetten of stop te zetten.

De wetgever heeft hier oog voor gehad. De arbeidsovereenkomstenwet bepaalt uitdrukkelijk dat je contract automatisch eindigt wanneer je sterft. Er moeten geen formaliteiten worden vervuld. Natuurlijk moet je werkgever wel verwittigd worden van je overlijden. Eveneens zullen er afspraken moeten worden gemaakt voor het terugbrengen van eventuele vennootschapsgoederen die in je bezit waren, zoals de bedrijfswagen, badge, laptop en dergelijke meer.

Geen van beide partijen heeft tenslotte recht op een vergoeding omwille van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Wel blijft je werkgever nog alle openstaande vergoedingen verschuldigd zoals het onbetaalde loon voor geleverde prestaties, het vertrekvakantiegeld en eventueel een eindejaarspremie. Deze vergoedingen komen in principe toe aan de erfgenamen.

(Met dank aan Stijn Demeestere, advocaat bij Lydian). 

Meer info over Inhoud contract , Arbeidsongeval

21/09/2009