Zorgsector heeft ook economische meerwaarde

In de regio Brugge werkt één op vijf werknemers in de zorgsector. Om de economische meerwaarde van de sector in de verf te zetten, kennis te delen, en zorgvoorzieningen en bedrijven met elkaar in contact te brengen, werd Trefpunt Zorg opgericht.
zorgsector
“Zorgvoorzieningen, onderwijsinstellingen en ondernemingen blijken opmerkelijk compatibel te zijn.” (Tine Decuypere, coördinator Trefpunt Zorg)

Trefpunt Zorg bestaat sinds 2010 en is een samenwerking tussen RESOC (Regionaal Sociaaleconomisch Overlegcomité) Brugge en 56 lokale partners uit de zorgsector, overheden, onderwijs en het bedrijfsleven.

De zorgsector is belangrijk in de regio Brugge; bijna één op vijf werknemers is daarin aan de slag. “Daarmee staat Brugge, samen met Leuven, aan de kop in Vlaanderen”, zegt Tine Decuypere, coördinator van RESOC-SERR Brugge en van het Trefpunt Zorg. “In Leuven heb je hele grote zorgvoorzieningen zoals het UZ Gasthuisberg; bij ons is die tewerkstelling wat meer verspreid over algemene ziekenhuizen, maar ook psychiatrie, gehandicapten- en ouderenzorg zijn hier sterk ingebed. Dat ‘zorg’ hier zo’n belangrijke branche is, komt ook door de vele onderwijsvoorzieningen in de wijde omtrek rond Brugge die zorgopleidingen aanbieden.”

Eigenlijk is Brugge al een sterke ‘zorgregio’ sinds de twaalfde eeuw, toen de eerste hospitalen er werden gesticht, en dat is in de loop van de eeuwen zo gebleven. “Zoals alle RESOC’s maken wij bij elke nieuwe legislatuur een ‘Streekpact’ op met alle sociaaleconomische spelers. Het gevoel leefde dat deze ‘pacten’ nogal sterk waren opgebouwd rond de ‘harde sector’, terwijl ook de zorgsector economisch waardevol en steeds innovatiever is”, zegt Tine Decuypere. “In 2010 organiseerden we daarom een congres waaruit Trefpunt Zorg is ontstaan, dat meteen driehonderd aanwezigen lokte.”

Innovatieve arbeidsorganisatie

Nochtans was er ook scepsis: zorgvoorzieningen en bedrijven hebben toch andere doelstellingen? De ene zijn gefocust op goede zorgverlening, de andere op een winstgevende activiteit? “Dat beeld werd al snel bijgesteld; zorgvoorzieningen en ondernemingen blijken opmerkelijk compatibel te zijn”, zegt Tine Decuypere. “Bij Trefpunt Zorg draait alles rond kruisbestuivingen en het delen van kennis. Het is ook een informatiekanaal om elkaar sowieso beter te leren kennen, want onbekend maakt onbemind. In de voorbije vier jaar zijn er al mooie projecten uit voortgevloeid tussen bedrijven, onderwijsinstellingen en zorgvoorzieningen. Zelf hebben wij in het kader van het Platform Promotie Zorgberoepen het initiatief genomen om de stagebegeleiding in zorgvoorzieningen te verbeteren. In samenwerking met het Regionaal Technologisch Centrum en de Provincie West-Vlaanderen werkten we extra begeleidingsinitiatieven uit voor de stagementoren in de voorzieningen en de stagebegeleiders in de opleidingen.”

Trefpunt Zorg organiseert jaarlijks tal van activiteiten – vaak in samenwerking met partners – die tegelijk ook netwerkmomenten zijn. “Zo hadden we onlangs nog een avond over ‘Raden van bestuur in de zorgsector’, ‘Leanmanagement in de zorg’ (werken met minder ‘verspilling’ op alle vlakken) en ‘Aan de slag met subsidies’”, zegt Tine Decuypere. “We kunnen alleen maar vaststellen dat er heel wat beweegt in de zorgsector hier en elders, ook rond arbeidszorg en nieuwe manieren van werken. Ook in het personeelsbeleid van zorgvoorzieningen wordt ‘lean’ steeds meer toegepast: ervoor zorgen dat er geen onnodig werk wordt gedaan bijvoorbeeld. Een grotere ‘efficiëntie’ is dus geen zaak van de ‘harde sectoren’ alleen. Op die manier kan het beschikbare personeel zich meer aan zijn zorgtaken wijden. En ook in de zorgsector is het innoveren van de arbeidsorganisatie aan de orde, onder meer met zelfsturende teams en een grotere zeggenschap over de inhoud van de eigen job. Dat zorgt voor meer betrokkenheid en een grotere motivatie.”

Economische meerwaarde

Trefpunt Zorg vindt het belangrijk om zo de zorgsector in de regio Brugge duidelijker op de kaart te zetten, ook in de hoop om meer mensen warm te maken voor een job in een zorgvoorziening. “Ondanks de toename van studenten en afgestudeerden in zorgrichtingen de jongste jaren, zijn ze met te weinig om het grote aantal babyboomers dat aan het uitstromen is, te kunnen vervangen”, weet Tine Decuypere.

Momenteel heeft Trefpunt Zorg een zestigtal betalende leden, maar het aantal meewerkende, geïnteresseerde organisaties is een veelvoud daarvan. “We zoeken niet actief naar leden, zij dienen zich meestal spontaan aan”, zegt Tine Decuypere. “Met de bijdragen van de betalende leden kunnen wij onze activiteiten gratis aanbieden, om op die manier een zo breed mogelijk publiek te kunnen aantrekken. De komende tijd willen we een nog groter netwerk tot stand brengen. Hoewel we ook leden van buiten de regio Brugge hebben, en er steeds meer interesse is van ver buiten de streek, willen we het toch niet te groot zien; het moet een regionaal trefpunt blijven.”

Dat de zorgsector, zeker in de regio Brugge, een belangrijke economische meerwaarde heeft, bewijst onder meer het feit dat Unizo lid is van Trefpunt Zorg. “Twee jaar geleden hadden we bijvoorbeeld het succes van de speeddating-avond, waarbij bedrijven in contact werden gebracht met zorgvoorzieningen. De bedrijven stonden te kijken van de enorme aankoopbudgetten van die voorzieningen. Steeds meer bedrijven komen naar ons toe om de zorgsector beter te leren kennen en te zien hoe ze hun producten daar aan de man kunnen brengen. Door de vergrijzing, die meer nog dan elders hard toeslaat in West-Vlaanderen, is de zorgsector cru gesteld een belangrijke afzetmarkt aan het worden voor allerlei soorten ondernemingen en hun producten.”

(jd) – Meer info: www.trefpuntzorg.be 

7 juni 2018
Aanbevolen jobs

Zorgsector heeft ook economische meerwaarde

In de regio Brugge werkt één op vijf werknemers in de zorgsector. Om de economische meerwaarde van de sector in de verf te zetten, kennis te delen, en zorgvoorzieningen en bedrijven met elkaar in contact te brengen, werd Trefpunt Zorg opgericht.
zorgsector
“Zorgvoorzieningen, onderwijsinstellingen en ondernemingen blijken opmerkelijk compatibel te zijn.” (Tine Decuypere, coördinator Trefpunt Zorg)

Trefpunt Zorg bestaat sinds 2010 en is een samenwerking tussen RESOC (Regionaal Sociaaleconomisch Overlegcomité) Brugge en 56 lokale partners uit de zorgsector, overheden, onderwijs en het bedrijfsleven.

De zorgsector is belangrijk in de regio Brugge; bijna één op vijf werknemers is daarin aan de slag. “Daarmee staat Brugge, samen met Leuven, aan de kop in Vlaanderen”, zegt Tine Decuypere, coördinator van RESOC-SERR Brugge en van het Trefpunt Zorg. “In Leuven heb je hele grote zorgvoorzieningen zoals het UZ Gasthuisberg; bij ons is die tewerkstelling wat meer verspreid over algemene ziekenhuizen, maar ook psychiatrie, gehandicapten- en ouderenzorg zijn hier sterk ingebed. Dat ‘zorg’ hier zo’n belangrijke branche is, komt ook door de vele onderwijsvoorzieningen in de wijde omtrek rond Brugge die zorgopleidingen aanbieden.”

Eigenlijk is Brugge al een sterke ‘zorgregio’ sinds de twaalfde eeuw, toen de eerste hospitalen er werden gesticht, en dat is in de loop van de eeuwen zo gebleven. “Zoals alle RESOC’s maken wij bij elke nieuwe legislatuur een ‘Streekpact’ op met alle sociaaleconomische spelers. Het gevoel leefde dat deze ‘pacten’ nogal sterk waren opgebouwd rond de ‘harde sector’, terwijl ook de zorgsector economisch waardevol en steeds innovatiever is”, zegt Tine Decuypere. “In 2010 organiseerden we daarom een congres waaruit Trefpunt Zorg is ontstaan, dat meteen driehonderd aanwezigen lokte.”

Innovatieve arbeidsorganisatie

Nochtans was er ook scepsis: zorgvoorzieningen en bedrijven hebben toch andere doelstellingen? De ene zijn gefocust op goede zorgverlening, de andere op een winstgevende activiteit? “Dat beeld werd al snel bijgesteld; zorgvoorzieningen en ondernemingen blijken opmerkelijk compatibel te zijn”, zegt Tine Decuypere. “Bij Trefpunt Zorg draait alles rond kruisbestuivingen en het delen van kennis. Het is ook een informatiekanaal om elkaar sowieso beter te leren kennen, want onbekend maakt onbemind. In de voorbije vier jaar zijn er al mooie projecten uit voortgevloeid tussen bedrijven, onderwijsinstellingen en zorgvoorzieningen. Zelf hebben wij in het kader van het Platform Promotie Zorgberoepen het initiatief genomen om de stagebegeleiding in zorgvoorzieningen te verbeteren. In samenwerking met het Regionaal Technologisch Centrum en de Provincie West-Vlaanderen werkten we extra begeleidingsinitiatieven uit voor de stagementoren in de voorzieningen en de stagebegeleiders in de opleidingen.”

Trefpunt Zorg organiseert jaarlijks tal van activiteiten – vaak in samenwerking met partners – die tegelijk ook netwerkmomenten zijn. “Zo hadden we onlangs nog een avond over ‘Raden van bestuur in de zorgsector’, ‘Leanmanagement in de zorg’ (werken met minder ‘verspilling’ op alle vlakken) en ‘Aan de slag met subsidies’”, zegt Tine Decuypere. “We kunnen alleen maar vaststellen dat er heel wat beweegt in de zorgsector hier en elders, ook rond arbeidszorg en nieuwe manieren van werken. Ook in het personeelsbeleid van zorgvoorzieningen wordt ‘lean’ steeds meer toegepast: ervoor zorgen dat er geen onnodig werk wordt gedaan bijvoorbeeld. Een grotere ‘efficiëntie’ is dus geen zaak van de ‘harde sectoren’ alleen. Op die manier kan het beschikbare personeel zich meer aan zijn zorgtaken wijden. En ook in de zorgsector is het innoveren van de arbeidsorganisatie aan de orde, onder meer met zelfsturende teams en een grotere zeggenschap over de inhoud van de eigen job. Dat zorgt voor meer betrokkenheid en een grotere motivatie.”

Economische meerwaarde

Trefpunt Zorg vindt het belangrijk om zo de zorgsector in de regio Brugge duidelijker op de kaart te zetten, ook in de hoop om meer mensen warm te maken voor een job in een zorgvoorziening. “Ondanks de toename van studenten en afgestudeerden in zorgrichtingen de jongste jaren, zijn ze met te weinig om het grote aantal babyboomers dat aan het uitstromen is, te kunnen vervangen”, weet Tine Decuypere.

Momenteel heeft Trefpunt Zorg een zestigtal betalende leden, maar het aantal meewerkende, geïnteresseerde organisaties is een veelvoud daarvan. “We zoeken niet actief naar leden, zij dienen zich meestal spontaan aan”, zegt Tine Decuypere. “Met de bijdragen van de betalende leden kunnen wij onze activiteiten gratis aanbieden, om op die manier een zo breed mogelijk publiek te kunnen aantrekken. De komende tijd willen we een nog groter netwerk tot stand brengen. Hoewel we ook leden van buiten de regio Brugge hebben, en er steeds meer interesse is van ver buiten de streek, willen we het toch niet te groot zien; het moet een regionaal trefpunt blijven.”

Dat de zorgsector, zeker in de regio Brugge, een belangrijke economische meerwaarde heeft, bewijst onder meer het feit dat Unizo lid is van Trefpunt Zorg. “Twee jaar geleden hadden we bijvoorbeeld het succes van de speeddating-avond, waarbij bedrijven in contact werden gebracht met zorgvoorzieningen. De bedrijven stonden te kijken van de enorme aankoopbudgetten van die voorzieningen. Steeds meer bedrijven komen naar ons toe om de zorgsector beter te leren kennen en te zien hoe ze hun producten daar aan de man kunnen brengen. Door de vergrijzing, die meer nog dan elders hard toeslaat in West-Vlaanderen, is de zorgsector cru gesteld een belangrijke afzetmarkt aan het worden voor allerlei soorten ondernemingen en hun producten.”

(jd) – Meer info: www.trefpuntzorg.be 

7 juni 2018
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook