Uniforme stagecontracten verhogen kwaliteit van opleiding in de zorg

Lien Schouteden
Verpleegkundige Lien Schouteden mocht als eerste het uniforme stagecontract ondertekenen.
Meer dan 5.000 contracten van stagiairs in de verpleegkunde zien er vanaf nu helemaal hetzelfde uit. De uniformisering van de overeenkomsten betekent voor het personeel van de ziekenhuizen en woonzorgcentra een sterke vermindering van de administratieve rompslomp. Het biedt hen ook meer tijd om te investeren in de kwaliteitsverhoging van zowel de praktijkopleiding die ze aan de stagiairs geven, als van de zorg voor de patiënten. “Hiermee is Limburg de pionier in Vlaanderen”, zegt Ludo Meyers, voorzitter van het platform LPZO, dat samen met POM Limburg het initiatief voor dit project nam.

Tot dusver moesten Limburgse zorginstellingen die een stagiair tewerkstelden, daarvoor telkens een apart contract afsluiten met de school van herkomst. Gezien de grote verschillen tussen de ziekenhuizen, woonzorgcentra en thuiszorgdiensten enerzijds, en de diverse opleidingsinstanties anderzijds, was dat een erg tijdrovende bezigheid. Jaarlijks moesten er meer dan 5.000 contracten worden opgesteld en ondertekend volgens de specifieke bepalingen.

Door nu een uniform stagecontract voor verpleegkundigen in heel Limburg te maken, valt er een grote administratieve last weg. De gewonnen tijd kan besteed worden aan de zorg voor de patiënt en de verbetering van de opleiding. Ander voordeel is dat de beeldvorming over het beroep positiever wordt, en stagiairs sneller geneigd zullen zijn om later in te stromen als vaste medewerkers.

Efficiëntie

Een prima project dus, dat werd opgezet door het Limburgs Platform Ziekenhuizen, Thuiszorg en Onderwijsinstellingen (LPZO). “We zijn aan de slag gegaan naar aanleiding van concrete vragen van de zorginstellingen naar de vereenvoudiging van de stagecontracten”, zegt voorzitter Ludo Meyers.

“We hebben daarbij de steun gekregen van POM Limburg, die als bruggenbouwer tussen de partijen, de inhoud van de overeenkomst tot ieders tevredenheid heeft afgestemd.” De verhoging van de efficiëntie is de drijfveer geweest van POM Limburg om de sector op deze manier te ondersteunen, zo stellen directeur Frank Zwerts en voorzitter Tom Vandeput.

Evaluatie

Naast het stagecontract werd er ineens ook een uniform evaluatie-instrument ontwikkeld. Zo krijgen de scholen vanuit alle ziekenhuizen en andere instellingen dezelfde soort rapporten over hun leerlingen toegestuurd. Andersom kunnen studenten hun stageplaats ermee beoordelen.

“Erg handig, want zo objectiveren we de wederzijdse feedback”, zegt Karine Aerts, opleidingshoofd van Hogeschool UCLL. Zo kunnen stagiairs minder snel gepaaid worden met een overdreven positieve beoordeling. “We weten allemaal dat in de War for Talent een goede stage bijna automatisch leidt tot een sollicitatie. Met het uniforme document kan de evaluatie veel minder als concurrentieel voordeel worden uitgespeeld om nieuwe verpleegkundigen aan te trekken.”

(kme) - Foto: (HBvL) 

18 juli 2016
  • Jobs voor ziekenhuis
Aanbevolen jobs

Uniforme stagecontracten verhogen kwaliteit van opleiding in de zorg

Lien Schouteden
Verpleegkundige Lien Schouteden mocht als eerste het uniforme stagecontract ondertekenen.
Meer dan 5.000 contracten van stagiairs in de verpleegkunde zien er vanaf nu helemaal hetzelfde uit. De uniformisering van de overeenkomsten betekent voor het personeel van de ziekenhuizen en woonzorgcentra een sterke vermindering van de administratieve rompslomp. Het biedt hen ook meer tijd om te investeren in de kwaliteitsverhoging van zowel de praktijkopleiding die ze aan de stagiairs geven, als van de zorg voor de patiënten. “Hiermee is Limburg de pionier in Vlaanderen”, zegt Ludo Meyers, voorzitter van het platform LPZO, dat samen met POM Limburg het initiatief voor dit project nam.

Tot dusver moesten Limburgse zorginstellingen die een stagiair tewerkstelden, daarvoor telkens een apart contract afsluiten met de school van herkomst. Gezien de grote verschillen tussen de ziekenhuizen, woonzorgcentra en thuiszorgdiensten enerzijds, en de diverse opleidingsinstanties anderzijds, was dat een erg tijdrovende bezigheid. Jaarlijks moesten er meer dan 5.000 contracten worden opgesteld en ondertekend volgens de specifieke bepalingen.

Door nu een uniform stagecontract voor verpleegkundigen in heel Limburg te maken, valt er een grote administratieve last weg. De gewonnen tijd kan besteed worden aan de zorg voor de patiënt en de verbetering van de opleiding. Ander voordeel is dat de beeldvorming over het beroep positiever wordt, en stagiairs sneller geneigd zullen zijn om later in te stromen als vaste medewerkers.

Efficiëntie

Een prima project dus, dat werd opgezet door het Limburgs Platform Ziekenhuizen, Thuiszorg en Onderwijsinstellingen (LPZO). “We zijn aan de slag gegaan naar aanleiding van concrete vragen van de zorginstellingen naar de vereenvoudiging van de stagecontracten”, zegt voorzitter Ludo Meyers.

“We hebben daarbij de steun gekregen van POM Limburg, die als bruggenbouwer tussen de partijen, de inhoud van de overeenkomst tot ieders tevredenheid heeft afgestemd.” De verhoging van de efficiëntie is de drijfveer geweest van POM Limburg om de sector op deze manier te ondersteunen, zo stellen directeur Frank Zwerts en voorzitter Tom Vandeput.

Evaluatie

Naast het stagecontract werd er ineens ook een uniform evaluatie-instrument ontwikkeld. Zo krijgen de scholen vanuit alle ziekenhuizen en andere instellingen dezelfde soort rapporten over hun leerlingen toegestuurd. Andersom kunnen studenten hun stageplaats ermee beoordelen.

“Erg handig, want zo objectiveren we de wederzijdse feedback”, zegt Karine Aerts, opleidingshoofd van Hogeschool UCLL. Zo kunnen stagiairs minder snel gepaaid worden met een overdreven positieve beoordeling. “We weten allemaal dat in de War for Talent een goede stage bijna automatisch leidt tot een sollicitatie. Met het uniforme document kan de evaluatie veel minder als concurrentieel voordeel worden uitgespeeld om nieuwe verpleegkundigen aan te trekken.”

(kme) - Foto: (HBvL) 

18 juli 2016
  • Jobs voor ziekenhuis
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook