Totale loonkost vaak meer dan dubbele van nettoloon

Wanneer het om uw loon gaat, komen enkele vragen steeds terug. We vroegen Els Vanderhaegen van Securex om een antwoord.

24 oktober 2012

Delen

geldzak
“De spreekwoordelijke 100 euro opslag kost de werkgever een pak meer” (Els Vanderhaegen, Securex)

Het cliché dat je het brutoloon eenvoudig door twee hoeft te delen - ‘één helft gaat zo naar de belastingen - is duidelijk wat te simpel gesteld. De persoonlijke RSZ - bijdragen op het loon zijn steeds dezelfde en bedragen 13,07 % van het nettoloon. Bovenop dit brutoloon betaalt de werkgever nog patronale RSZ (ongeveer 35 %), waardoor de totale loonkost voor de werkgever vaak meert dan het dubbele is van wat de werknemer netto overhoudt.

Bruto-netto

Het verschil tussen netto- en brutoloon wordt in grotere mate bepaald door de bedrijfsvoorheffing die wordt afgehouden van het brutoloon. Die laatste is erg afhankelijk van de gezinssituatie van de werknemer en de hoogte van het loon.

Voor onze simulatie gaan we ervan uit dat het een werknemer betreft uit de brede dienstensector (het zogenaamde Paritair comité 218), wiens echtgeno(o)t(e) eveneens werkt, en met twee kinderen ten laste.

  • € 1.500 netto = € 2.089,07 bruto (+ € 696,91 patronale RSZ) > totale loonkost werkgever: € 2.785, 98  
  • € 2.200 netto = € 3.720, 96 bruto (+ € 1.240,99 patronale RSZ) > totale loonkost werkgever: € 4.961, 95  
  • € 3.000 netto = € 5.659,28 Bruto (+ € 1.887,94 patronale RSZ) > totale loonkost werkgever: € 7.547,22 

Naarmate het brutoloon stijgt, stijgen ook de patronale lasten en de bedrijfsvoorheffing. De spreekwoordelijke 100 euro opslag kost de werkgever een pak meer en de werknemer ziet nooit het volledige bedrag netto in zijn loonenveloppe terug. ‘Opslag en extra’s uitbetalen als loon is dus niet altijd even interessant’, zegt Vanderhaegen. ‘Om dat probleem te omzeilen, werden verschillende bonussen in het leven geroepen.’

Hoe worden die bonussen belast?

‘Bonussen zijn aan een hoge bedrijfsvoorheffing onderworpen, want ze worden beschouwd als uitzonderlijke vergoeding’, zegt Els Vanderhaegen. ‘Het precieze percentage is afhankelijk van je jaarlijks belastbaar brutoloon. In de voorbeeldgevallen gaat het om respectievelijk 43,41%, 51,48% en 53,50%.’

Naast de bonussen die werknemers kunnen verdienen door het behalen van een individuele doelstelling - bijvoorbeeld een vooropgesteld verkoopcijfer - zijn er ook de loonbonussen die gelden voor een heel bedrijf of afdeling. ‘Deze worden toegekend wanneer de werknemers een collectief doel gehaald hebben, bijvoorbeeld een streefcijfer in de productie of een daling van de arbeidsongevallen.’

Loonbonussen zijn tot 2.430 euro per jaar vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen, bedrijfsvoorheffing of eindbelasting. Als de loonbonus het totaalbedrag van 2.430 euro overschrijdt, zijn deze belastingen enkel op het verschil van toepassing.

Hebben we allemaal recht op een 13de maand?

‘Neen’, luidt het antwoord van Els Vanderhaeghen. ‘Er bestaat geen algemene wetgeving die het recht op een eindejaarspremie regelt. Om die reden verschillen de eindejaarspremies ook van sector tot sector: elke sector berekent de eindejaarspremies op zijn eigen wijze. In de meeste sectoren is de eindejaarspremie gelijk aan een dertiende maandloon, maar er zijn belangrijke uitzonderingen. Vooral in de non-profitsector valt de eindejaarspremie veel lager uit. Ook bij arbeiders die niet onder een sectorspecifieke cao vallen (paritair comité 100) bestaat er nog geen afspraak over het recht op een eindejaarspremie.’

(ml) 

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Aanbevolen jobs

Wij jij ook meer verdienen, leukere collega's of minder file ?