Technologietruck als opstap naar nieuwe technologieën

“Een mobiele technologietruck heeft als belangrijkste voordeel dat het project zich afspeelt binnen de schoolmuren en niet ergens centraal.”
Bedrijven hebben nood aan technische medewerkers. Onder impuls van RTC Vlaams-Brabant laat een ‘Factory of the Future’ technische scholen kennismaken met de recentste technologieën. Hieronder valt een mobiele technologietruck waar elke school vier dagen over kan beschikken.
“Een mobiele technologietruck heeft als belangrijkste voordeel dat het project zich afspeelt binnen de schoolmuren en niet ergens centraal.”

Voelen sectoren en bedrijven zich mee verantwoordelijk voor de technische opleiding van de jongeren? “Zeer zeker”, bevestigt Simon Kusters, coördinator RTC (Regionaal Technologisch Centrum) Vlaams-Brabant.

“De arbeidsmarkt vraagt om beroepskwalificaties opgesteld door de sectoren. De leerplannen specifiëren technische competenties die binnen de huidige infrastructuur van de scholen moeilijk of niet te realiseren zijn door gebrek aan relevante apparatuur. Zowel voor bedrijven als scholen levert een samenwerkingsverband een win-winsituatie op. De RTC’s in Vlaanderen spelen hierin een ‘makelaarsrol’ door beide partijen samen te brengen. Met middelen van de Vlaamse overheid gaan we op zoek naar opportuniteiten en vertalen die in praktische projecten.”

Mobiele technologietruck

In dat kader zetten SMC Pneumatics, Siemens, FANUC, SICK, RTC Vlaams-Brabant en RTM Vlaams-Brabant (Regionaal Tewerkstellingsfonds voor arbeiders van de Metaalverwerkende nijverheid) hun schouders onder het project ‘Factory of the Future’. RTC Vlaams-Brabant inventariseerde de noden van de bedrijven en polste of scholen interesse hadden. “Het resultaat is een speciale mobiele technologietruck, met inbegrip van een gespecialiseerde docent, die de volgende vier jaar (2016-2020) 23 technische scholen in Vlaams-Brabant en 2 scholen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bezoekt om de leerlingen te onderwijzen in de nieuwste technologieën.”

Project speelt zich af op school

“Elke school kan vier dagen beschikken over de technologietruck”, verduidelijkt Karin Wauters, die voor RTC Vlaams-Brabant de concrete uitwerking van het project voor haar rekening nam. “Er zijn telkens negen workshops en de scholen bepalen zelf bij de inschrijving welke opleidingsmodule ze wensen en voor welke doelgroep dit is. Veertien leerlingen kunnen gelijktijdig een opleiding krijgen. Ook het weekend is inbegrepen zodat als scholen een schoolfeest of een open dag organiseren, ouders en familie de technologietruck kunnen bezoeken. ‘Factory of the Future’ richt zich op alle leerkrachten en leerlingen uit de derde graad TSO en BSO van het studiegebied mechanica/elektriciteit. We praten over een doelgroep van circa 1.800 leerlingen.”

De technologietruck heeft een echte meerwaarde voor scholen, vindt Wauters. “Hun klaslokalen zijn veelal te klein voor technisch materiaal en de opstelling zou veel tijd vergen. Een ander belangrijk voordeel van de mobiele technologietruck is dat het project zich afspeelt binnen de schoolmuren en niet ergens centraal. Door de complexiteit van de provincie Vlaams-Brabant zijn verplaatsingen niet evident. Het project mag overigens geen belasting vormen voor het lessenpakket maar moet een aanvulling zijn. Uiteindelijk is het de bedoeling om het technisch niveau van de opleidingen te verhogen.”

Besparingen op onderwijsbudget

Het is een oud zeer: de lesinhoud en het aanbod aan technische toestellen in scholen sluiten niet voldoende aan op de vragen van het bedrijfsleven. Hoe kan dit doorbroken worden? “Het is moeilijk om hier een eenduidig antwoord op te geven. Scholen kunnen onmogelijk nog investeren in dure en up-to-date technologie wegens een gebrek aan apparatuur en infrastructuur en de snelle technologische evolutie”, klinkt het. Daarnaast krijgen scholen de rekening gepresenteerd van opeenvolgende besparingen op het onderwijsbudget. “Dit alles maakt dat leerkrachten ook moeite hebben om bij te blijven omdat de technologie niet beschikbaar is op school. Bovendien bemoeilijkt de vervangingsproblematiek van technische leerkrachten een voldoende bijscholingsgraad. Scholen erkennen dat vooral een samenwerking met de bedrijfswereld hen toelaat om de doelstellingen in de leerplannen te realiseren voor de technische beroepscompetenties die op de arbeidsmarkt vereist zijn.”

Zijn robots de toekomst?

Het is een fout beeld dat we later alleen met robots zullen werken. Automatisatie en robots zijn de toekomst, maar mensen zijn en blijven nodig. De industrie heeft mensen nodig die meedenken met die processen en daarvoor openstaan. Zogenaamde industrie 4.0-technologie betreft onder meer de automatisatie en robotisatie van het productieproces.

In een trailer, aangeleverd door de projectpartners van ‘Factory of the Future’, worden deze nieuwste technologieën gebruikt. De oplevering van de mobiele truck vindt plaats op 26 mei 2016. Voorbeelden van industrie 4.0-technologie zijn onder meer lasers, robots, integratie van camera’s, identificatie met radiogolven (RFID), sensortechnologie, warmtecamera’s, trillingsanalyse of ultrasoonmeters voor lekken.

(bv) 

11 maart 2016
Anderen bekeken ook