Limburg haalt Software specialisten in Pakistan en Sri Lanka

Al vele jaren prijken IT’ers in de top van de knelpuntberoepen. In tegenstelling tot de bouw, waar de gaten in de arbeidsmarkt worden opgevuld met de import van Oost-Europese mankracht, zoeken IT-bedrijven hun heil in landen als Pakistan en Sri Lanka. Het Limburgse Zeropoint heeft de rekrutering en matching van IT-profielen uit die landen tot core business gemaakt en wil op korte termijn van 40 naar 100 medewerkers evolueren.
#

“We waren vroeger zelf een IT-bedrijf, dat heel moeilijk aan de juiste mensen kon geraken”, vertelt Bart Van Loon, zaakvoerder van Zeropoint uit Leopoldsburg (vroeger in Paal-Beringen). “We weten dus vanuit de praktijk dat de HR-problemen een rem op de groei van IT-bedrijven betekenen. We zijn dan zelf op zoek gegaan naar oplossingen, en zo in Pakistan terechtgekomen. Daar is er helemaal geen schaarste aan goed opgeleide IT’ers. Steeds meer kregen we van klanten en collega’s de vraag om ook softwarespecialisten uit die regio’s aan te leveren. Op die manier zijn we in 10 jaar tijd geëvolueerd van IT-bedrijf naar HR-bedrijf. Momenteel houden we ons immers uitsluitend bezig met de rekrutering en matching van buitenlandse softwarespecialisten.”

Zeropoint is actief in Pakistan en Sri Lanka. “Mede-zaakvoerder Jelle Mattelaer woont al lang in Pakistan en leidt er de lokale vestiging”, aldus nog Bart Van Loon. “Via een overname zijn we ook in Sri Lanka terechtgekomen, zodat we nu in beide landen een uitvalsbasis hebben. De mensen die we ginds tewerkstellen, worden toegewezen aan Belgische en andere klanten. Ze werken exclusief en op lange termijn voor dezelfde opdrachtgever. Dit gebeurt zowel vanuit onze lokale kantoren, als bij de klanten in België.”

Tijd, taal en cultuur

Zeropoint stimuleert daarbij de afstemming van beide partijen, onder meer door opleiding en coaching. “We geven aan onze klanten dezelfde trainingen over thuiswerken en werken met satellietkantoren als aan bedrijven op de Corda Campus of bij Voka Limburg”, zegt Bart Van Loon.

Op naar 100

Met de aantrekken van de economie, laait ook de vraag naar IT’ers sterk op. “Inderdaad, we merken dat de arbeidsmarkt uit haar voegen barst en er vele gaten moeten opgevuld worden. Dat speelt ons bedrijf in de kaart. We hebben dit jaar al 9 nieuwe mensen aangeworven en in mei starten er nog eens 3. Daarmee zitten we aan een 40-tal. Toch maken we ons sterk dat we op relatief korte termijn met 100 collega’s zullen zijn”, besluit Bart Van Loon ambitieus.

Battle moet Stad Genk jonge IT’ers opleveren

Het stadsbestuur van Genk is één van de organisaties die dringend nieuwe IT’ers nodig heeft. Zij kiezen voor een andere methode om jong talent binnen te halen. Dit gebeurt niet via een klassiek examen, maar wel door een ‘IT-battle’.

“Het is natuurlijk een heel competitieve sector, dus moet je als lokaal bestuur creatief uit de hoek komen", weet schepen van Informatica Kathleen Parthoens. “Dat doen we op 13 mei met de IT-battle in C-mine Crib. De kandidaten krijgen er in kleine groepjes een uitdagend IT-probleem voorgeschoteld dat ze in twee uur moeten oplossen. Tijdens de opdracht wordt er gelet op inhoudelijke deskundigheid, dynamiek, aanpak, werkmethodiek, enzovoort. De top drie van de kandidaten wordt vervolgens uitgenodigd voor een selectiegesprek. We bieden hen een mooie kans op een eerste werkervaring en on-the-jobtraining.”

Bachelors in de toegepaste informatica van de afstudeerjaren 2015, 2016 of zelfs 2017, kunnen zich nog tot vrijdag 28 april inschrijven via www.genk.be/werving.

(kme)

Software specialisten uit Pakistan en Sri Lanka
“Er moet voornamelijk met 3 aspecten rekening gehouden worden: tijd, taal en cultuur. Met tijd bedoel ik het tijdsverschil tussen de klant en de zone waar de IT’er zich bevindt. Tussen België en Pakistan is dat amper 3 uur, dus loopt de werkdag grotendeels gelijk. Qua taal is er evenmin een probleem aangezien Engels als voertaal overal gehanteerd wordt. Tot slot is er het culturele aspect. Daarbij verkeren we in de luxepositie dat het aanbod van IT’ers ginds zodanig groot is (50.000 afgestudeerden per jaar versus 2.000 in Vlaanderen), dat we de medewerkers kunnen selecteren die zich het best in de West-Europese cultuur van onze klanten kunnen inleven. Slotsom is dat we altijd specialisten in elk domein voorhanden hebben. Beschikbaarheid in huis hebben, is als HR-bedrijf de grote troef. Lagere loonkosten zijn daardoor tot niet-prioritair gedegradeerd.” 14 april 2017
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook