KPMG is sterkste Top Employer 2014

53 werkgevers mogen zich in ons land een jaar lang Top Employer noemen nadat het Top Employers Institute hun hr-beleid grondig onder de loep nam. Consultant KPMG kwam als sterkste werkgever uit dit onderzoek.
Top Employers
"Het opleiden en ontwikkelen van werknemers staat wereldwijd hoog op de agenda." (David Plink, ceo Top Employers Institute)

Top Employers Institute onderzoekt als sinds 1991 wat van een goede werkgever een Top Employer maakt. Dat doet het aan de hand van vijf criteria: primaire arbeidsvoorwaarden, secundaire arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden, training en ontwikkeling, carrièreontwikkeling en cultuurmanagement.

Werkgevers die het Top Employer-keurmerk willen behalen, doorlopen een pittige procedure. Een eerste selectie gebeurt na het invullen van een online onderzoek met 65 vragen over het hr-beleid.

Die resultaten worden door twee partijen gevalideerd en gecontroleerd: Top Employers Institute en Grant Thornton, een externe auditor. Die laatste gaat na of alle berekeningen die tot het behalen van het Top Employers-keurmerk wel kloppen.

Geen lijstje

Daarmee is de kous nog niet af. Top Employers Institute voert na deze controle nog een telefonische check uit én gaat op bezoek bij enkele bedrijven. Tijdens die visite wordt de bedrijven gevraagd hun antwoorden en resultaten nogmaals te bewijzen aan de hand van cijfers en documenten.

KPMG kwam daar het sterkst uit. Het consultancybedrijf behaalt de hoogste score op opleiding en carrièreontwikkeling (zie interview op volgende bladzijde). De top-5 wordt verder aangevuld met Capgemini, CSC, UZA en TATA.

Alle andere bedrijven die zich Top Employer mogen noemen, haalden minstens 60 procent van de best scorende werkgever. Top Employers Institute stelt daar bewust geen lijstjes van op. Waar het om gaat, is dat elke Top Employer bovengemiddelde inspanningen levert om een goede werkgever te zijn.

Koerswijziging

Top Employers Institute certificeert niet alleen in ons land Top Employers. Het doet dat wereldwijd, in 65 landen, verspreid over alle continenten. Die internationale aanpak laat toe om na te gaan hoe ‘onze’ werkgevers en hun hr-beleid zich verhouden ten opzichte van hun buitenlandse collega’s.

“Onze resultaten leren dat het opleiden en ontwikkelen van werknemers zo goed als overal hoog op de agenda staat”, zegt David Plink, ceo van Top Employers Institute. “Ik zie dat als een signaal van de strategische koerswijziging die hr de voorbije jaren gemaakt heeft. Vroeger was de rol van hr erg administratief. Nu wil het steeds vaker een echte partner voor de business zijn.”

Wat de Belgische Top Employers betreft, blijkt uit het onderzoek onder andere dat ze het voorbije jaar een gemiddeld personeelsverloop (vrijwillig en gedwongen) kenden van 9,6 procent. De werkgevers in de Belgische top-5 wisten hun personeel iets beter te behouden. Bij hen bedroeg het gemiddeld verloop 8,4 procent. Wereldwijd verdween 11,6 procent van de werknemers het voorbije jaar uit beeld bij zijn werkgever.

42 procent vrouwen

De top-5 Belgische Top Employers heeft relatief veel vrouwen in dienst; het gaat om ongeveer 42 procent van de werknemers. Bij de andere Top Employers, zowel in België als internationaal schommelt dit rond de 38 procent. Het streefdoel van de Belgische top-5 is om binnen drie jaar 46 procent vrouwelijke werknemers te tellen. Op het directieniveau is bij Top Employers wereldwijd ongeveer een op de vijf medewerkers een vrouw. In België is dit iets meer (23,7%).

De grote prioriteiten voor Top Employers wereldwijd zijn talentmanagement en het ontwikkelen van leiderschap. Ook medewerkersbetrokkenheid scoort goed. Minder aandacht is er, net als vorig jaar, voor diversiteit en de vergrijzing. Dat laatste blijft een vreemde vaststelling nu heel wat bedrijven geconfronteerd worden met de gevolgen van de nakende pensioengolf die voor een grote uitstroom van kennis zal zorgen.

17 Europese Top Employers in België

Top Employers Institute gaat wereldwijd op zoek naar Top Employers. Werkgevers die in minstens vijf Europese landen het certificaat van Top Employer behaalden, krijgen het keurmerk Top Employer Europe. In 2014 slaagden onder andere Mobistar, Samsung en ING daarin. In totaal telt ons land zeventien Europees gecertificeerde Top Employers.

De helft van die Europese Top Employers verwacht de komende jaren een lichte toename van de werkgelegenheid in hun vestigingen. Een kwart houdt het op een status quo van het personeelsbestand. Een op de vijf voorziet een daling van het personeelsbestand.

(wv) - Meer info: www.top-employers.com 

20 februari 2014
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook