Ivago: stabiele jobs in een modern milieubedrijf

6 november 2015
Een job waarin mens en milieu vooropstaan? Die vind je bij milieubedrijf Ivago. In Gent en Destelbergen staat Ivago in voor de ophaling van huisvuil en bedrijfsafval, het beheer van recyclageparken, afvalverbranding (mét energieopwekking) en reiniging van de openbare ruimte. “Tegenwoordig is ‘materialenbeheer’ de juiste naam voor wat wij doen, en dat zegt precies wat het is.”
“Ivago is al lang niet meer ‘de stadsreiniging’ van vroeger.” (Koen Van Caimere, Communicatieverantwoordelijke)

“In Gent en Destelbergen zijn we als milieumaatschappij heel zichtbaar aanwezig”, zegt communicatieverantwoordelijke Koen Van Caimere. “We hebben vier pijlers. Eerst is er de huis-aan-huisophaling van afval door onze milieuwerkers en chauffeurs. Die werken meestal in een vierdagensysteem om gesorteerd afval op te halen: glas, restafval, pmd en gft, papier en karton … Zo kennen de mensen ons het best. Daarnaast hebben we zes recyclageparken, samen goed voor meer dan 300.000 bezoekers per jaar. De parkwachters hebben er een brede jobinhoud: materialenkennis, maar ook omgaan met de bezoekers. Dan is er de openbare reiniging in de Stad Gent: denk straatvegers, veegmachines, sluikstorten opruimen … Wij ruimen onder meer de Gentse Feesten op. Ook daar ligt de nadruk op preventie. Een derde pijler is de erg concurrentiële sector van het bedrijfsafval van kleine horecazaken tot de Universiteit Gent.”

“Ten slotte wekt Ivago ook energie op via een afvalenergiecentrale, vroeger ‘de verbrandingsinstallatie’. Sinds 2007 gebruiken we de energie voor elektriciteits- en warmteopwekking via stoomketels, voor onszelf en onder meer ook voor het Universitair Ziekenhuis Gent waar we 60% van de energiebehoefte invullen. We willen ons rendement nog uitbreiden zodat we een warmtenetwerk in de omgeving kunnen uitbouwen. Ten slotte zijn er de ondersteunende diensten als boekhouding, logistiek, planning, communicatie, klantenbeheer & callcenter en IT. We hebben ook een garage voor het onderhoud van onze 180 voertuigen.”

Diverse profielen

Alles samen telt Ivago bijna 400 personeelsleden. “Daarvan bestaat het grootste deel uit ongeschoolde of laaggeschoolde arbeiders die hier als milieuwerker aan de slag zijn”, vervolgt de communicatieverantwoordelijke. “Die komen binnen via onze uitzendpartner t-interim, die ook aanwezig is op de site. Komen er plaatsen vrij in ons personeelskader, dan krijgen de goeie krachten kans op een vast contract. De dienst klantenrelaties telt 20 mensen, met callcenter, backoffice, communicatie en onthaal. Hier zijn communicatievaardigheden en inlevingsvermogen natuurlijk een vereiste.”

“Daarnaast zijn er de technisch geschoolde medewerkers waar we permanent naar uitkijken. Procesoperatoren – A2-profielen met ervaring, bij voorkeur in de industrie – voor de afvalenergiecentrale hebben we altijd nodig. Geen eenvoudige job, want we worden zeer strikt gecontroleerd door de milieu-inspectie. Onze productieprocessen zijn specifiek en complex. Qua milieu-uitstoot van dergelijke installatie staat Ivago aan de top. Technische medewerkers die het proces goed kennen, zijn dus essentieel. We bieden er een uitgebreid opleidingstraject voor aan. Voor de milieuwerkers gaat de opleiding vooral over veiligheid met materialen, in het verkeer … We willen de – gelukkig lichte – arbeidsongevallen die we vaak zien helemaal kwijt.”

“Verder kijken we dringend uit naar een afdelingshoofd voor onze planningsdienst. Door het nieuwe mobiliteitsplan van de Stad Gent moeten de ophaalrondes en systematiek een update krijgen. De komende tijd gaan we nog meer inzetten op innovatie, zoals computergestuurde ondergrondse containers en planningssoftware. En we willen de communicatie met de klant nog verder versterken.”

Actief personeelsbeleid

“Onze klanten staan meer dan vroeger centraal, want afval, huisvuil, inzameling, verwerking – materialenbeheer zoals we het vandaag noemen – is de jongste jaren enorm veranderd. Via de chipkaart voor het recyclagepark, de ophaalvragen voor grof vuil of het klantendossier is er meer rechtstreekse interactie. In het callcenter beantwoorden vijf mensen permanent telefoons en e-mails. Online chatten en een mobiele website zitten in de pijplijn. Online betalen kan nog niet, maar komt er vast ook aan”, stelt Koen Van Caimere.

Bovendien is Ivago, ondanks de staking die begin juni Gent enkele dagen in de ban hield, een stabiel bedrijf, vindt Van Caimere. “Afval zal altijd verwerkt moeten worden, op steeds betere manieren. Voor veel collega’s zitten we ook dichtbij huis en we zijn gemakkelijk bereikbaar met de fiets. De milieuwerkers en chauffeurs waarderen hun vrijheid en het contact op straat: wie ooit aan de productieband stond en daarna als milieuwerker aan de slag ging, wil niet meer terug. We stimuleren hen ook om hun rijbewijs C te halen.”

Ivago is een intercommunale. “We zijn eigenlijk een lokaal bestuur. Dat brengt enkele voordelen met zich mee én onze contractuelen bouwen een volwaardig extralegaal pensioen op dat vergelijkbaar is met dat van het statutair personeel. Daarin zijn we een voortrekker. Ze krijgen een hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, een sociaal fonds, … We hebben een actief personeelsbeleid met sociale begeleiding dat mensen met problemen ondersteunt. Dit is een bedrijf waar mensen absoluut fier op zijn: je werkt mee aan een beter milieu, we wekken energie op en we verzorgen een topdienstverlening. Ivago is al lang niet meer ‘de stadsreiniging’ van vroeger. We zijn een eigentijds bedrijf en dat zie je overal in Gent en Destelbergen aan ons logo, vrachtwagens, machines, bedrijfskledij én aan het mooie, gratis verspreide bedrijfsmagazine”, besluit Koen Van Caimere.

(wdh)

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Artikels zoeken

Aanbevolen jobs

Wil jij ook meer verdienen, leukere collega's of minder file ?

Voeg je CV toe
Jobs voor jou zal je betere jobs suggereren gebaseerd op je opleiding, vaardigheden en werkervaring.

Of zoek in 14854 andere jobs