'Het vlinderakkoord wordt knap lastig'

Het vlinderakkoord mag dan goedgekeurd zijn, daarmee is het arbeidsmarktbeleid in België nog niet hervormd. De gemaakte afspraken moeten eerst in wetgeving worden omgezet, en dat belooft nog niet zo eenvoudig te worden, denkt politicoloog Carl Devos (UGent).
Carl Devos
“De uitvoering van het vlinderakkoord zal verschrikkelijk veel tijd en energie kosten” (Carl Devos, politicoloog UGent)

‘Het staatshervormingsakkoord is op veel punten een raamakkoord. Er staan zaken in die vrij precies geregeld worden, terwijl andere afspraken relatief algemeen blijven, hoe felbevochten ze misschien ook zijn. De uitvoering van het akkoord zal volgens mij verschrikkelijk veel tijd en energie kosten.’

Lawine van overleg

Devos ziet een immense lawine van overleg, onderhandelingen, afspraken en akkoorden op het beleid afkomen. ‘In het vlinderakkoord staat dat de men de RVA zal herstructureren. Voortaan zal er een vertegenwoordiger van de regionale diensten voor arbeidsbemiddeling - in Vlaanderen dus de VDAB - deelnemen aan de vergaderingen van het beheerscomité van de RVA. Allemaal goed en wel, maar er zullen dan toch ook samenwerkingsakkoorden moeten komen tussen de RVA en de VDAB.’

Nog een voorbeeld: ‘Het akkoord vermeldt in één zinnetje dat programma’s rond startbanen, stagebonussen en werkhervattingstoelages worden overgeheveld naar de regio’s. Ook daar zullen bijkomende afspraken nodig zijn.’

Discussie

Volgens Devos zal de afbakening van bepaalde begrippen in de toekomst eveneens tot discussie leiden. Zo blijven arbeidsrecht en sociale zekerheid federaal, maar waar beginnen en eindigen die materies? ‘De ene vindt dat een bepaalde maatregel behoort tot het arbeidsrecht en dat de regio’s er moeten afblijven, de andere beschouwt die maatregel dan weer als een aspect van het doelgroepenbeleid … Om ruzie te vermijden, moet men die termen zeer duidelijk definiëren.’

Ook de sociale verkiezingen van volgend voorjaar kunnen roet in het eten gooien. Devos: ‘Aan de invoering van de gemaakte afspraken zal nog veel sociaal overleg te pas moeten komen, maar daarvoor zullen de sociale partners tijdens hun verkiezingen geen tijd en energie hebben. Dat wil zeggen dat je eigenlijk pas in de tweede helft van 2012 kan beginnen te discussiëren.’

Vlaams regeerakkoord

Een krappe timing, want in 2014 volgen er alweer verkiezingen, voor het Vlaamse, Europese én federale niveau. Na die ‘moeder aller verkiezingen’ moet de Vlaamse regering kunnen starten met het invullen van haar nieuwe bevoegdheden, wat de nodige voorbereiding vereist. ‘De Vlaamse overheid zal er plots heel wat bevoegdheden en ambtenaren bijkrijgen. Die nieuwe bevoegdheden zullen opgenomen moeten worden in het Vlaams regeerakkoord van 2014. Het valt dus te hopen dat de hervorming is afgerond lang voordat die verkiezingen plaatsvinden.’

Maar erg gerust is Devos er niet in. ‘Er moet veel gebeuren op twee jaar tijd. Ik ben heel erg benieuwd naar de manier waarop en het tempo waarmee ze dit allemaal uitgevoerd gaan krijgen. Het wordt verdorie knap lastig.’

(mo) 

19 december 2011
Aanbevolen jobs

'Het vlinderakkoord wordt knap lastig'

Het vlinderakkoord mag dan goedgekeurd zijn, daarmee is het arbeidsmarktbeleid in België nog niet hervormd. De gemaakte afspraken moeten eerst in wetgeving worden omgezet, en dat belooft nog niet zo eenvoudig te worden, denkt politicoloog Carl Devos (UGent).
Carl Devos
“De uitvoering van het vlinderakkoord zal verschrikkelijk veel tijd en energie kosten” (Carl Devos, politicoloog UGent)

‘Het staatshervormingsakkoord is op veel punten een raamakkoord. Er staan zaken in die vrij precies geregeld worden, terwijl andere afspraken relatief algemeen blijven, hoe felbevochten ze misschien ook zijn. De uitvoering van het akkoord zal volgens mij verschrikkelijk veel tijd en energie kosten.’

Lawine van overleg

Devos ziet een immense lawine van overleg, onderhandelingen, afspraken en akkoorden op het beleid afkomen. ‘In het vlinderakkoord staat dat de men de RVA zal herstructureren. Voortaan zal er een vertegenwoordiger van de regionale diensten voor arbeidsbemiddeling - in Vlaanderen dus de VDAB - deelnemen aan de vergaderingen van het beheerscomité van de RVA. Allemaal goed en wel, maar er zullen dan toch ook samenwerkingsakkoorden moeten komen tussen de RVA en de VDAB.’

Nog een voorbeeld: ‘Het akkoord vermeldt in één zinnetje dat programma’s rond startbanen, stagebonussen en werkhervattingstoelages worden overgeheveld naar de regio’s. Ook daar zullen bijkomende afspraken nodig zijn.’

Discussie

Volgens Devos zal de afbakening van bepaalde begrippen in de toekomst eveneens tot discussie leiden. Zo blijven arbeidsrecht en sociale zekerheid federaal, maar waar beginnen en eindigen die materies? ‘De ene vindt dat een bepaalde maatregel behoort tot het arbeidsrecht en dat de regio’s er moeten afblijven, de andere beschouwt die maatregel dan weer als een aspect van het doelgroepenbeleid … Om ruzie te vermijden, moet men die termen zeer duidelijk definiëren.’

Ook de sociale verkiezingen van volgend voorjaar kunnen roet in het eten gooien. Devos: ‘Aan de invoering van de gemaakte afspraken zal nog veel sociaal overleg te pas moeten komen, maar daarvoor zullen de sociale partners tijdens hun verkiezingen geen tijd en energie hebben. Dat wil zeggen dat je eigenlijk pas in de tweede helft van 2012 kan beginnen te discussiëren.’

Vlaams regeerakkoord

Een krappe timing, want in 2014 volgen er alweer verkiezingen, voor het Vlaamse, Europese én federale niveau. Na die ‘moeder aller verkiezingen’ moet de Vlaamse regering kunnen starten met het invullen van haar nieuwe bevoegdheden, wat de nodige voorbereiding vereist. ‘De Vlaamse overheid zal er plots heel wat bevoegdheden en ambtenaren bijkrijgen. Die nieuwe bevoegdheden zullen opgenomen moeten worden in het Vlaams regeerakkoord van 2014. Het valt dus te hopen dat de hervorming is afgerond lang voordat die verkiezingen plaatsvinden.’

Maar erg gerust is Devos er niet in. ‘Er moet veel gebeuren op twee jaar tijd. Ik ben heel erg benieuwd naar de manier waarop en het tempo waarmee ze dit allemaal uitgevoerd gaan krijgen. Het wordt verdorie knap lastig.’

(mo) 

19 december 2011
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook