Wat zegt het vlinderakkoord over het arbeidsmarktbeleid?

Ook na de zesde staatshervorming blijven arbeidsrecht en sociale zekerheid federale materies, net als de voorzieningen voor het sociaal overleg en het loonbeleid. Wat gaat er dan wel naar de Gewesten?
#

Controle op beschikbaarheid

De Gewesten zullen voortaan de actieve en passieve beschikbaarheid van de werklozen controleren en indien nodig de daarbij horende sancties opleggen. Tot nu toe was het de federale RVA die op basis van informatie van de regionale diensten voor arbeidsbemiddeling moest beslissen over een eventuele sanctie.

Het normatief kader voor regelgeving inzake ‘passende betrekking’, ‘actief zoekgedrag’, administratieve controle en sancties blijft federaal.

Voortaan zijn het de Gewesten die autonoom bepalen welke studies en beroepsopleidingen een uitkeringsgerechtigde werkloze met behoud van zijn uitkeringen kan aanvatten. De Gewesten zullen ook mogen bepalen welke werkzoekenden voor deze maatregel in aanmerking komen.

Doelgroepenbeleid

De RSZ-kortingen voor doelgroepen en de activering van werkloosheidsuitkeringen worden geregionaliseerd. Structurele RSZ-verminderingen blijven federaal.

De budgetten voor het doelgroepenbeleid worden volledig overgeheveld naar de Gewesten. Eens de regio beslist heeft hoe ze de beschikbare budgetten zal inzetten, zal de administratieve en financiële verwerking van die beslissing nog steeds via de federale organen – de RSZ en de RVA – gebeuren.

De dienstencheques worden geregionaliseerd, al blijven de aspecten in verband met het arbeidsrecht federaal (bijvoorbeeld de arbeidsvoorwaarden in de sector).

Het Ervaringsfonds wordt overgeheveld naar de Gewesten.

Arbeidsbemiddeling

De programma’s voor de arbeidsmarktbegeleiding van leefloners gaan naar de Gewesten.

De arbeidsbemiddelaars van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA’s) en de bijhorende middelen worden overgeheveld naar de Gewesten.

Outplacement wordt geregionaliseerd (al blijven ook hier de aspecten in verband met het arbeidsrecht federale materie).

(mo) – Foto: (bd)

19 december 2011
Aanbevolen jobs

Wat zegt het vlinderakkoord over het arbeidsmarktbeleid?

Ook na de zesde staatshervorming blijven arbeidsrecht en sociale zekerheid federale materies, net als de voorzieningen voor het sociaal overleg en het loonbeleid. Wat gaat er dan wel naar de Gewesten?
#

Controle op beschikbaarheid

De Gewesten zullen voortaan de actieve en passieve beschikbaarheid van de werklozen controleren en indien nodig de daarbij horende sancties opleggen. Tot nu toe was het de federale RVA die op basis van informatie van de regionale diensten voor arbeidsbemiddeling moest beslissen over een eventuele sanctie.

Het normatief kader voor regelgeving inzake ‘passende betrekking’, ‘actief zoekgedrag’, administratieve controle en sancties blijft federaal.

Voortaan zijn het de Gewesten die autonoom bepalen welke studies en beroepsopleidingen een uitkeringsgerechtigde werkloze met behoud van zijn uitkeringen kan aanvatten. De Gewesten zullen ook mogen bepalen welke werkzoekenden voor deze maatregel in aanmerking komen.

Doelgroepenbeleid

De RSZ-kortingen voor doelgroepen en de activering van werkloosheidsuitkeringen worden geregionaliseerd. Structurele RSZ-verminderingen blijven federaal.

De budgetten voor het doelgroepenbeleid worden volledig overgeheveld naar de Gewesten. Eens de regio beslist heeft hoe ze de beschikbare budgetten zal inzetten, zal de administratieve en financiële verwerking van die beslissing nog steeds via de federale organen – de RSZ en de RVA – gebeuren.

De dienstencheques worden geregionaliseerd, al blijven de aspecten in verband met het arbeidsrecht federaal (bijvoorbeeld de arbeidsvoorwaarden in de sector).

Het Ervaringsfonds wordt overgeheveld naar de Gewesten.

Arbeidsbemiddeling

De programma’s voor de arbeidsmarktbegeleiding van leefloners gaan naar de Gewesten.

De arbeidsbemiddelaars van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA’s) en de bijhorende middelen worden overgeheveld naar de Gewesten.

Outplacement wordt geregionaliseerd (al blijven ook hier de aspecten in verband met het arbeidsrecht federale materie).

(mo) – Foto: (bd)

19 december 2011
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook