Doorwerken tijdens je middagpauze = overuren?

Wordt de tijd van de middagpauze meegeteld als arbeidsduur? En kunnen de uren gewerkt tijdens een pauze worden beschouwd als overuren? Elisa Soares Almeida, legal advisor bij Partena, geeft tekst en uitleg.
Lunchen aan je bureau
"Je middagpauze overslaan en doorwerken, mag in principe niet.” (Elisa Soares Almeida, legal advisor Partena)

“In principe wordt een middagpauze niet meegeteld als arbeidsduur en zal een werknemer er ook niet voor worden uitbetaald. Enkel de tijd die het personeel ter beschikking staat van de werkgever wordt immers als arbeidsduur beschouwd”, legt Almeida uit.

Uitzonderlijk kan de middagpauze wél bij de arbeidsduur worden meegeteld indien de werknemer beschikbaar moet zijn om bijvoorbeeld onvoorziene oproepen te beantwoorden.

“Maar”, benadrukt Almeida, “een pauze nemen is wettelijk verplicht van zodra er meer dan zes uur is gewerkt. Je middagpauze overslaan en doorwerken, mag in principe dus niet!”

Overuren?

Almeida: “Wat overuren betreft, zijn de gewone principes van toepassing. Indien de werkgever nooit een opmerking maakt over het feit dat tijdens de middaguren wordt doorgewerkt, bestaat er een risico dat hij deze overuren zal moeten uitbetalen en inhaalrust zal moeten toekennen. De werkgever aanvaardt het presteren van overuren op die manier immers stilzwijgend.”

Heel vaak staat in het arbeidsreglement echter beschreven dat het verboden is overuren te presteren zonder voorafgaand akkoord van de werkgever, ook niet dus tijdens de middagpauze.

Wie systematisch doorwerkt tijdens zijn of haar middagpauze kan hierop gewezen worden en zelfs een verwittigingsbrief krijgen van zijn werkgever.

Lunchen aan de computer

Moet er een refter zijn in het bedrijf? En wat met werknemers die gewoon achter hun computer eten?

Almeida: “De werkgever is in principe verplicht een refter te voorzien die afgescheiden is van de arbeidsplaats. Alleen in uitzonderlijke omstandigheden, als het preventiecomité zijn akkoord daartoe geeft, hoeft er geen aparte refter te zijn.”

De werkgever mag wél toelaten dat werknemers die tewerkgesteld worden in eenzelfde kantoorruimte daar de maaltijd gebruiken, voor zover de hygiëne steeds gewaarborgd is en de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en het preventiecomité voorafgaand hun akkoord hebben gegeven. In kleine bedrijven kan het inderdaad zo zijn dat er bijvoorbeeld een aparte eettafel is in dezelfde ruimte als de bureaus.

“Maar gelet op het feit dat de hygiëne steeds gewaarborgd moet zijn, is het moeilijk in te denken dat een preventieadviseur of preventiecomité een akkoord zou geven dat de werknemers toelaat achter hun computer te eten”, besluit Almeida.

(esa/kv) - Met dank aan Partena-HDP. 

22 oktober 2013
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook