De beroepsbevolking krimpt niet!

7 september 2012
Voorspellen is moeilijk. Dat geldt nog meer voor maatschappelijke ontwikkelingen. Zelfs een op het eerste zicht eenvoudig iets als het aantal inwoners in een land voorspellen, is een moeilijke zaak. Dat bewijst arbeidsmarktdeskundige Jan Denys …
Jan Denys
“In plaats van te krimpen stijgt de beroepsbevolking tussen 2011 en 2017 met maar liefst 262.000 personen” (Jan Denys, arbeidsmarktdeskundige Randstad en auteur van ‘Free to work’ en ‘Uw werk, uw merk’.)

Denys: “In het vak demografie leerden we in de vroege jaren ’80 dat België nooit 10 miljoen inwoners zou tellen. Dat aantal hebben we intussen al lang overschreden. In 2030 zullen er meer dan 12 miljoen inwoners in dit land zijn, in 2060 maar liefst 13,5 miljoen. Dit laatste cijfer ligt bijna 1 miljoen hoger dan vroegere prognoses.”

Wat betekent dit voor de Belgische beroepsbevolking?

Denys: “Nauwelijks tien jaar geleden gingen we nog uit van een scenario waarbij we vanaf 2010 meer uitstroom uit de arbeidsmarkt zouden kennen dan instroom met enorme schaarsteproblemen als gevolg. Intussen is 2010 voorbij en hebben we daar niet veel van gemerkt. De beroepsbevolking is blijven stijgen. Voor de toekomst ziet het plaatje er niet anders uit.”

Drie ontwikkelingen spelen in deze een rol: een hoger dan voorspelde vruchtbaarheidsgraad, een veel hoger dan verwachte immigratie van vooral jonge personen tussen 15 en 34 jaar - die op hun beurt het geboortecijfer op korte en lange termijn versterken - en tenslotte maatschappelijke ontwikkelingen in het algemeen en arbeidsmarktbeleid in het bijzonder die de werkzaamheidsgraad doen stijgen. In plaats van te krimpen stijgt de beroepsbevolking tussen 2011 en 2017 met maar liefst 262.000 personen.

Geen krimp

Denys: “Ook in de verdere toekomst zien we geen krimp van de beroepsbevolking. Pas in 2025 (Vlaanderen) en in 2026 (België) is er volgens de recentste prognose sprake van enige krimp. Mijn prognose is dat we ook in 2026 geen krimp zullen kennen. De laatste prognoses zijn volgens mij gebaseerd op veel te lage migratiecijfers.”

”Het idee dat de beroepsbevolking in de nabije toekomst gaat krimpen mogen we opbergen. Eerder schreef ik in deze column al dat ook ons idee van ontgroening al een hele tijd niet meer klopt met de feitelijke ontwikkelingen.”

Oorzaak en gevolg

Een reden waarom het idee van een ‘krimpende beroepsbevolking’ zo hardnekkig is, heeft te maken met het systematisch verwarren van aantallen en aandelen. Omdat de totale bevolking sterk blijft stijgen, daalt tezelfdertijd het aandeel van de beroepsbevolking in de totale bevolking maar stijgt het absoluut aantal.

Denys: “Deze nieuwe evolutie betekent dat we een aantal uitgangspunten dringend moeten herbekijken. Zo zal de werkloosheid in geen geval verschrompelen. Integendeel, als de economische groei blijft tegenvallen kan dit probleem ook in België weer manifest de kop opsteken met alle gevolgen van dien. De schaarste op de arbeidsmarkt zal wel blijven bestaan. Deze is namelijk grotendeels gebaseerd op een kwalitatieve mismatch en het slecht werken van de arbeidsmarkt.”

(jd)  

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook