30 miljoen voor nieuw werkgelegenheidsplan

30 september 2011
De Vlaamse regering heeft de voorbije jaren bespaard en heeft geld over voor nieuwe maatregelen. In zijn septembernota kondigde minister-president Kris Peeters aan dat Vlaanderen 30 miljoen vrijmaakt voor werkbaar werk. Een concreet plan is er nog niet.
“De jobkorting moest mensen stimuleren om te werken. Uit onderzoek bleek dat dit niet werkte”, (Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk)

In 2012 wil de Vlaamse regering onder andere inzetten op innovatie, onderwijs en werk. Ze zal 30 miljoen euro investeren in een nieuw werkgelegenheidsplan. Wat dat plan precies inhoudt, kan Koen Van den Heuvel, Vlaams parlementslid en arbeidsmarktdeskundige van CD&V, nog niet zeggen. ‘Die dertig miljoen is ingeschreven in de begroting voor 2012. De regering heeft de sociale partners gevraagd om voorstellen te formuleren over hoe we dat geld het best kunnen besteden.’

Vlaams loopbaanakkoord

De bedoeling van het nieuwe plan is wel duidelijk. ‘We willen de Vlaming sterker maken op de arbeidsmarkt, de mobiliteit verhogen, ervoor zorgen dat werknemers ook op latere leeftijd nog van job kunnen veranderen, zodat ze op hun vijftigste niet uitgeblust zijn’, legt Van den Heuvel uit. Met het ‘loopbaanakkoord’ wil de Vlaamse regering een heel pak maatregelen die vandaag al bestaan – zoals de premies voor vijftigplussers of de diversiteitspremies – samennemen.

De besprekingen over het plan zijn voor de zomer al opgestart. Tegen eind december wil Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) het loopbaanakkoord klaar hebben. Op dat akkoord moet in de komende jaren worden voortgebouwd.

Woorden vs. daden

Caroline Copers, algemeen secretaris van het ABVV, juicht die aanpak toe. ‘In 2009 hebben we in volle crisis het WIP (werkgelegenheids- en investeringsplan, red.) afgesloten. Veel maatregelen die we toen genomen hebben, lopen binnenkort af. Een globale aanpak dringt zich nu op.’

Maar de vakbonden wachten ook af of de regering haar mooie woorden omzet in daden. Copers: ‘Het probleem is vooral dat er de laatste twee à drie jaar heel wat bespaard is in onze ‘sociale deelstaat’ Vlaanderen. Op de werking van de VDAB bijvoorbeeld, wat een impact heeft op heel het arbeidsmarktbeleid. Daarnaast werd er geknipt in de opleidingscheques, de steun voor gehandicapten en de jobkorting. De besparingsmaatregelen hebben slachtoffers gemaakt in groepen die het al zeer moeilijk hebben.’

Alternatieven voor jobkorting

Naast de 30 miljoen euro voor een nieuw werkgelegenheidsplan, gaat er in 2012 nog eens 38 miljoen naar een reeks alternatieven voor de jobkorting. Die maatregel – waardoor werkenden eenmaal per jaar een hoger nettoloon overhielden – schoot volgens wetenschappers haar doel voorbij. ‘De jobkorting moest de zogenaamde werkloosheidsval bestrijden en mensen stimuleren om te werken. Uit onderzoek bleek echter dat de maatregel niet activerend werkte’, verklaart Muyters.

De regering en sociale partners zullen daarom inzetten op vijf alternatieve maatregelen, voornamelijk bedoeld voor laagverdieners. Muyters: ‘Eerst en vooral is er de inkomensgerelateerde kinderopvang. Ten tweede willen we een vlottere doorstroom van de sociale economie naar het reguliere circuit tot stand brengen. Er komt extra begeleiding voor wie dat nodig heeft. Het aantal IBO’s (individuele beroepsopleiding, waarbij de cursist op de werkplek wordt getraind en het bedrijf enkel een productiviteitspremie betaalt, red.) zal worden uitgebreid en er wordt een specifieke IBO voor langdurig werklozen in het leven geroepen. Tot slot zullen we armoede te lijf gaan met behulp van specifieke armoedetrajecten bij de VDAB.’

15 miljoen euro kindpremie

De alternatieve maatregelen zullen de komende weken in overleg met de sociale partners verder worden uitgewerkt, zodat ze vanaf begin 2012 geïmplementeerd kunnen worden. Caroline Copers van het ABVV hoopt alvast dat die implementatie geen vertraging oploopt. ‘We hebben die consensusvoorstellen al in april geformuleerd, maar er is nog steeds niets concreet.’

Voor de zogenaamde kindpremie maakt de Vlaamse regering het komende jaar 15 miljoen euro vrij. ‘Je kan wel investeren in de economie, maar je hebt ook mensen nodig die de economie laten draaien’, verdedigt minister Muyters die beslissing. ‘Voor werkende ouders is zo’n kindpremie niet onbelangrijk. We maken een duidelijke keuze voor jonge gezinnen. Kinderen en jongeren moeten de kans krijgen om gelukkig en gezond op te groeien.’

Volgens Unizo komt de kindpremie in ieder geval niet op het juiste moment. De zelfstandigenorganisatie had liever gezien dat de maatregel werd uitgesteld tot na de regionalisering van de kinderbijslag. Die komt er mogelijk pas in 2014. ‘De volgende jaren zal er 22 miljard gevonden moeten worden. Het is dus allesbehalve logisch om nu nieuwe uitgaven te genereren’, aldus nog Unizo.

(mo) 

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Artikels zoeken

Aanbevolen jobs

Wil jij ook meer verdienen, leukere collega's of minder file ?

Voeg je CV toe
Jobs voor jou zal je betere jobs suggereren gebaseerd op je opleiding, vaardigheden en werkervaring.

Of zoek in 17319 andere jobs