Apply now
#
Ville de Bruxelles - Stad Brussel

Projectcoördinator (M/V/X) voor de Zuidfoor en commerciële animatie

Brussel
Published on Jobat.be 38 days ago

Projectcoördinator (M/V/X) voor de Zuidfoor en commerciële animatie

Met zo’n 3800 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest.

Eén van de voornaamste missies van het departement Economische Zaken is de ontwikkeling en de controle van de handel op het grondgebied van de Stad Brussel. Hiervoor levert de dienst vergunningen af en ondersteunt ze handelsverenigingen. Het departement is eveneens verantwoordelijk voor het gemeentelijk parkeerplan en de controle van de parkeermeters.

De Dienst Handelsanimatie regelt het commerciële gebruik van het openbare domein. De dienst organiseert beurzen en kermissen, waaronder de Zuidfoor waarvoor aanpassingen gepland worden om een voortzetting van de activiteiten te garanderen tijdens de metrowerf.
Er worden nieuwe projecten ontwikkeld zoals de bouw van nieuwe ‘fritkoten’, stadsaperitieven op uiteenlopende locaties, foodbikes of de installatie van een permanent reuzenrad.
De dienst omkadert en subsidieert bovendien commerciële activiteiten die door handelaarsverenigingen georganiseerd worden (jaarmarkten, rommelmarkten, verlichtingsparcours …).
Tenslotte levert de administratie ook de nodige vergunningen af en ontvangt ze standgeld voor commerciële staanplaatsen en reglementeert ze het commercieel gebruik van het openbaar domein (leurders, beurzen en jaarmarkten).

Job description

Je zal deel uitmaken van een team van tien personen, onder de supervisie van het adjunct-diensthoofd handel-animatie. Binnen dit team ben je verantwoordelijk voor de projecten rond de organisatie van de Zuidfoor en andere commerciële animatie (jaarmarkten, ‘fritkoten’, foodtrucks …, kwaliteit en resultaat verlies je daarbij niet uit het oog. Je coördineert het geheel van middelen (mensen, materiaal, financieel) met het doel de objectieven te behalen die met je leidinggevende vastgelegd werden. Je werkt nauw samen met de verschillende diensten van de Stad Brussel en het schepenkabinet. Je hebt regelmatig contact met de handelsverenigingen, foorkramers en organisatoren van evenementen.

VOORNAAMSTE TAKEN

• Je start projecten op rond commerciële animatie en stuurt ze. Je voert een behoeften- en haalbaarheidsanalyse uit (financiële, menselijke en technische middelen)
• Je beheert de operationele voorbereidingen en het verloop van elke jaaruitgave van jaarmarkten en potentiële andere projecten: taakverdeling, planning en opvolging van de objectieven, administratief dossierbeheer
• Je voert de nodige technische aanpassingen door, volgt ze op en evalueert ze, in het bijzonder voor de Zuidfoor ten gevolge van de werf voor metrostation Toots Thielemans (bewegwijzering, elektriciteitsvoorziening … )
• Je verzekert de relaties met de MIVB en andere betrokkenen bij de metrowerf in het kader van het begeleidingspact
• Je coördineert de interventies van de technische en veiligheidsdiensten van de Stad en het Gewest tijdens de Zuidfoor
• Je verzamelt en analyseert gegevens rond bezoekersaantallen van de Zuidfoor om de impact van de werf te evalueren
• Je onderhandelt met de foorkramers rond de aanpassingen van de standplaatsen en indien nodig de deadlines, opschortingen en aanpassingen van het standgeld
• Je werkt communicatiecampagnes uit voor het publiek, ontwerpt communicatiedragers en schrijft aanbestedingen uit
• Je leidt projectvergaderingen en eventueel teamvergaderingen (als back-up voor het adjunct-diensthoofd)

Profile

 • Je bent in het bezit van een master/licentiaatsdiploma
 • Je hebt ervaring in projectbeheer voor openbare ruimte
 • Je kan overweg met planningstools, methodologie voor projectbeheer en beheerst vergadertechnieken
 • Je hebt algemene interesse voor handel, de openbare ruimte en contact met de handelaars
 • Je hebt een uitstekend analytisch denkvermogen en werkt resultaatgericht
 • Je gaat gestructureerd te werk, ook bij uiteenlopende projecten tegelijkertijd
 • Je bent iemand die initiatief neemt en mensen kan bijeenbrengen rond nieuwe projecten
 • Je bent in staat professionele contacten te leggen met verschillende partners om de samenwerking te optimaliseren
 • Je bent een vlot communicator, zowel mondeling al schriftelijk
 • Je luistervaardigheid en communicatievermogen maken van jou een goed onderhandelaar
 • Occasioneel ben je ook aanwezig op het terrein om de behoeften te analyseren, partners en foorkramers te ontmoeten en evaluaties op te maken – af en toe ook in het weekend of ’s avonds
 • Je hebt een zeer goede kennis van het Frans (mondeling en schriftelijk)
 • Je kan vlot overweg met MS Office

Offer

• De mogelijkheid bij te dragen aan een typisch Brussels evenement als de Zuidfoor en mee te werken aan de aantrekkelijkheid van de Brusselse wijken aan de hand van concrete projecten
• Een moderne werkomgeving (open space) met dynamische collega’s, flexibele werkuren en de mogelijkheid tot telewerken
• Een baan op universitair niveau
• Voltijds contract van onbepaalde duur
• Maandelijks brutosalaris: minimum 3118,49 euro (eventueel verhoogd in functie van eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online loonsimulator.
• Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering
• Regelmatige bijscholing
• Betaling van het remgeld door de Stad bij medische verzorging voor jou en je gezin in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordetinstituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)

INLICHTINGEN
• bij het Departement HR - Dienst Werving
Administratief Centrum
Anspachlaan 6 (13de verdieping)
1000 Brussel
02 279 24 20
• openingsuren: dagelijks van 8u30 tot 12u30, op woensdag tot 14u

SOLLICITEREN
Stuur ons uw kandidatuur (CV + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste diploma) via http://jobs.brussel.be/ ten laatste op 29/07/2020. Met onvolledige kandidaturen wordt geen rekening gehouden.
Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor pc-testen en een selectiegesprek. Dit onderhoud heeft plaats in aanwezigheid van een selectiecomité en peilt naar de motivatie, de gedrags- en technische competenties.


De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof of nationaliteit.
Wij moedigen personen met een handicap aan om te solliciteren en zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die noodzakelijk zouden zijn tijdens de aanwervingsprocedure of voor de integratie binnen onze administratie.

Calculate your travel time
To
Ville de Bruxelles - Stad Brussel | Brussels 1000

This address could not be found.

We could not find a route between the two addresses.

The exact address for this job is not available. The calculated travel time may differ in reality.
Others also viewed
  Add your CV
  Jobs for you will suggest better jobs based on your education, skills and work experience.

  The job was saved

  You can find your saved jobs on the homepage or in My Jobat.

  To view them on other devices as well, just log in.

  18 days left to apply

  Characteristics

  Requirements

  • Master (University or Higher Education Long Type)
  • At least 2 years experience
  • Dutch, French

  Offer

  • Permanent
  • Full-time

  Apply before

  • 31 August

  Receive jobs by e-mail

  Receive new 'Engineering management' jobs in Brussels straight to your mailbox.