Waarom smeerlappen makkelijker hogerop geraken

29 augustus 2012
Velen zullen het wellicht niet willen toegeven, maar het zijn vaak de minst aardige mensen die een grote promotie in de wacht slepen en snel aan de top geraken. Maar waarom lijkt het zo dat de onsympathiekste mensen makkelijker hogerop geraken in het leven?
pestkop op het werk

Psychologisch onderzoek van de afgelopen jaren wijst uit dat schofterig gedrag op zich niet aan de basis ligt van succes, maar wel het feit dat anderen dat asociaal gedrag aanvaarden én bewonderen. Dat wordt onder meer bevestigd door de volgende twee studies.

Studie 1: overmoed

Een grootschalig onderzoek van business professoren aan de Amerikaanse University of California en de Spaanse University of Navarra wijst uit dat zelfs wanneer overmoed geen echte goede resultaten oplevert, anderen dat overmoedige gedrag toch als positief beoordelen.

Met andere woorden: overmoedige mensen worden gepercipieerd als mensen met een hogere sociale status. En een hoge sociale status is uiteraard goud waard.

Studie 2: onbeleefdheid

Ook onbeleefdheid blijkt voor hufters zijn vruchten af te werpen. Uit een studie, die gepubliceerd werd in het wetenschappelijke tijdschrift ‘Social Psychological and Personality Science’, blijkt dat hoe onbeleefder iemand zich gedraagt, hoe meer anderen ervan overtuigd zijn dat deze persoon veel macht heeft en hierdoor dus niet dezelfde regels hoeft te respecteren dan de rest.

In de studie beschouwden de participanten personen die resoluut de regels overtraden als mensen die meer controle en macht hebben dan anderen die wél de regels volgen. Deze studie wijst erop dat het overtreden van regels vaak gezien wordt als een teken van macht, zelfs al vindt men deze overtredingen onbeleefd of gewoonweg verkeerd.

Conclusie?

Uit deze studies blijkt dus dat hufters zeer goed zijn om een voorsprong te nemen op anderen, zonder dat ze hier veel moeite voor moeten doen. Ze hoeven zich gewoon schofterig te gedragen en ervoor te zorgen dat anderen dit gedrag aanvaarden én bewonderen.

(nm) – Bron: Forbes.com 

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook