Iedereen telt mee bij Nationale Loterij!

16 maart 2018
Bedrijven worden geconfronteerd met een snel veranderende wereld. Hun diversiteitsbeleid is steeds meer een afspiegeling van de maatschappij. Bij de Nationale Loterij is de aanpak rond diversiteit zelfs één van de speerpunten. “We willen iedereen alle kansen geven.”
Diversiteit bij Nationale Loterij

Diversiteit is, ook bij de Nationale Loterij, een breed begrip. Enerzijds gaat het om het aanbieden van werkervaringen en bijvoorbeeld stageplaatsen aan iedereen, en dus ook bijvoorbeeld aan slechtzienden, sterk geschoolden met een vluchtelingenstatus of laaggeschoolden van vreemde origine.

De wil om een diversiteitsplan in te voeren is gestart vanuit een reële nood: de Nationale Loterij wordt momenteel met een toenemende uitstroom via pensioneringen geconfronteerd. “We moeten dus zowel de instroom van ervaren profielen, ook 45+ plussers, als jonge afgestudeerden in goede banen leiden”, zo luidt het. “Maar diversiteit is breder dan dit want als bedrijf, met hoofdzetel in Brussel, moeten we natuurlijk aansluiting vinden bij de interne en externe multiculturele omgeving.”

Beleid

Binnen de HR-afdeling van de Nationale Loterij tekent Isabelle De Beys, verantwoordelijk voor het team Health & Well-Being/Be Happy en ook preventieadviseur, het diversiteitsbeleid uit, in nauwe samenwerking met collega’s van de dienst en de sociale overlegorganen. Ze overlegt altijd met alle interne spelers die de diversiteitsdossiers dagelijks in handen krijgen.

Het HR-beleid van de Nationale Loterij steunt op de drie bedrijfswaarden: betrokkenheid, respect en teamgeest. Van alle werknemers wordt openheid en tolerantie verwacht tegenover de anderen in hun interacties op het werk. “Het is één van mijn taken om diversiteit te managen”, zegt Isabelle.

“In een bedrijf en binnen een team word je geconfronteerd met uiteenlopende en soms complexe situaties. Het komt er dan op aan om dit met een soepele en collegiale mentaliteit aan te pakken en het beste uit alle medewerkers naar boven te halen. Het is belangrijk om een kameraadschappelijke en open sfeer te creëren. Van nieuwe medewerkers en stagiairs vragen we om onze bedrijfscultuur en waarden te delen. Dat is een basisvoorwaarde voor een boeiende carrière bij de Nationale Loterij.”

Diversiteit in leeftijd

De medewerkers voelen en ervaren de diversiteit in hun job en zien er ook de pluspunten van in. Rony Reuter is zo iemand. Hij is bij de Nationale Loterij verantwoordelijk voor het regionaal kantoor van Luik. Zijn job raakt vele domeinen: distributie, administratie, producten ... “Ik heb diversiteit altijd al als een meerwaarde ervaren. Ons team telt 11 medewerkers met diverse achtergronden, variërend in leeftijd van 30 tot 59 jaar. Dat betekent zowel mensen met veel ervaring als medewerkers die het vak leren”, stelt hij.

Diversiteit bij Nationale Loterij
Jonge profielen hebben, volgens hem, het grote voordeel dat zij meer vertrouwd zijn met de recent- ste technologische en multimediale evoluties. “In combinatie met de knowhow van de oudere werk- nemers kunnen we als team bijzondere oplossingen ontwikkelen.”

Van 100 naar 420 medewerkers

“De organisatie maakt bovendien ook een opmerkelijke groei door. In 1973 telde de Nationale Loterij 100 medewerkers, nu zijn het er 420. Een cruciaal element van diversiteit is talentontdekking en -ontwikkeling van onze eigen werknemers”, vertellen de HR-collega’s van Talent Management.

“Hier zit veel talent en wellicht ook verborgen talent. Het is belangrijk om die mensen de kans te geven zich verder te ontwikkelen en hun talent tot uiting te laten komen”, licht Veerle Beyaert toe. Ook in bedrijven moet de maatschappij zichtbaar zijn, klinkt het bij Talent Management. “Voor ons is iedereen welkom, ongeacht nationaliteit of huidskleur. Hij of zij moet uiteraard wel over de nodige vorming en vaardigheden beschikken. Belangrijk is dat medewerkers onze bedrijfswaarden delen. Ook op de werkplek moeten we een open blik houden op de evoluties in onze maatschappij en in de wereld, zeker nu de wereld globaliseert”, vult Liliane Leeuws aan.

Kansen voor mensen met verstandelijke beperking

De Nationale Loterij ondersteunde bijvoorbeeld ook het wetenschappelijk onderzoeksproject ID@Work dat aantoont dat mensen met een verstandelijke beperking perfect kunnen functioneren in het normale arbeidscircuit. De bedoeling is bedrijven aan te sporen om deze mensen een kans te geven op een job.

Diversiteit in leeftijd: evolutie van 45-plussers bij Nationale Loterij

Het aandeel 45-plussers bij de Nationale Loterij bedraagt ongeveer de helft van het totale personeelsbestand. De vier generaties (babyboomers, generatie X, generatie Y en generatie Z) zijn op de werkvloer aanwezig in diverse profielen én in beide taalrollen (NL/FR).

Het is een gezonde en evenwichtige mix die aansluit bij de situatie op de arbeidsmarkt. De uitdaging blijft om elk van deze generaties op de gepaste manier “aan te spreken” om samen de bedrijfsdoelstellingen te kunnen realiseren.

Diversiteit bij Nationale Loterij 

(as) 

Download gratis het e-book van de Nationale Loterij

  • Jobs voor Nationale Loterij

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Artikels zoeken

Aanbevolen jobs

Wil jij ook meer verdienen, leukere collega's of minder file ?

Voeg je CV toe
Jobs voor jou zal je betere jobs suggereren gebaseerd op je opleiding, vaardigheden en werkervaring.

Of zoek in 14269 andere jobs