Belgische bedrijven scoren ondermaats op digitalisering personeelsbeleid

De personeelsafdelingen van Belgische bedrijven kampen volgens hr-dienstverlener SD Worx met digitale koudwatervrees. Onder meer de digitale loonbrief is voor 71 procent van de werknemers niet beschikbaar en slechts de helft kan zijn verlof online aanvragen.

18 oktober 2013

Delen

Het hr-dienstenbedrijf ondervroeg in het kader van zijn jaarlijkse werknemersbevraging 2.405 werknemers over de beschikbaarheid en het gebruik van 22 e-toepassingen op het werk. Daaruit blijkt dat e-mail (78 procent), intranet (66 procent), digitale verlofplanning (51 procent) en tijdsregistratie (48 procent) de meest voorkomende digitale toepassingen zijn op de werkvloer.

'Digitalisering ondermaats'

Zodra het over administratieve toepassingen gaat, zoals het indienen van onkostennota's of het aanvragen van een opleiding, biedt nog maar 40 procent van de bedrijven een digitale oplossing aan. Ook op vlak van communicatie en kennisdeling blijft de digitalisering volgens SD Worx ondermaats. Bijna een derde van de werknemers (31 procent) kan een kennisdelingsplatform raadplegen, maar amper 16 procent heeft toegang tot een intern sociaal netwerk zoals Yammer, wat het vele mailverkeer kan terugdringen.

Grafiek Digitalisering

‘Bedrijven laten hier duidelijk kansen liggen,’ aldus Harold Ryckaert, directeur Large Enterprises bij SD Worx. ‘Het digitaliseren van complexe processen betekent niet alleen minder administratie, maar levert ook een betere service aan je medewerkers. De meest tijdsintensieve processen kunnen volledig of gedeeltelijk worden gedigitaliseerd. Denk maar aan verlofplanning, aanwezigheidsbeheer, de productie van loondocumenten of het beheer van opleidingen en evaluatiecycli. Digitalisering betekent niet alleen efficiëntiewinst, het is ook een grote troef in de relatie tussen werkgever en werknemer.’

(nm) – Bron: SD Worx 

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Aanbevolen jobs

Wij jij ook meer verdienen, leukere collega's of minder file ?