Apply now
#
FANC - Federal Agency for Nuclear Control

HR Medewerker

Brussel
Published on Jobat.be 18 days ago

HR Medewerker

De dienst HR zoekt een nieuwe collega: HR Medewerker.

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC), heeft als missie de bevolking, de werknemers en het leefmilieu te beschermen tegen het gevaar van ioniserende straling.

Job description

Om deze missie te ondersteunen staan er voor de dienst Human Resources een aantal projecten op de planning zoals de ontwikkeling van het FANC-competentiemodel, de cartografie van de (technische) competenties, de loopbaanontwikkeling, de evaluatiecyclus en de lancering van een tool voor de HR training- en development activiteiten.

Naast het bestaande team voor HR, zijn we op zoek naar een HR Medewerker die het diensthoofd HR en de dienst administratief en organisatorisch ondersteunt.

Je rapporteert aan het diensthoofd HR.

Je voornaamste verantwoordelijkheden zijn:

 • Informatie met betrekking tot een (personeels)dossier of HR-opdracht verzamelen, verwerken en ordenen om zo over alle nodige elementen en informatie te beschikken voor de behandeling van het betrokken dossier of opdracht;
 • Ondersteunende en organisatorische taken in het kader van de verschillende HR-projecten en processen uitvoeren. Zo neem je bijvoorbeeld de organisatie op jou van vergaderingen, nodig je de betrokken personen uit, bereid je de meeting voor, neem je deel aan de vergaderingen voor het opstellen van verslagen en volg je mee de acties op die dienen geïmplementeerd te worden;
 • Contactpunt zijn van de dienst HR voor de collega’s van andere departementen en externe partners om zo een uitwisseling van informatie mogelijk te maken en de samenwerking te bevorderen;
 • De nodige informatie verschaffen en de vragen van de personeelsleden en interne of externe partners voor het geheel van de domeinen van de HR-dienst beantwoorden met als doel de interne en externe belanghebbende maximaal te ondersteunen bij het zoeken naar een antwoord op de vragen, door hen correcte informatie te waarborgen. Dit doe je bijvoorbeeld door het voorbereiden van brieven, nota’s en presentaties en het opvolgen van de lopende HR-projecten en hulp te bieden waar nodig;
 • Het administratief ondersteunen van de verschillende processen binnen de HR-dienst. Zo neem je administratieve taken op binnen de personeelsadministratie en zorg je mee voor de uitrol van de tool “training en development” binnen het agentschap. Je werkt hiervoor nauw samen met je HR collega’s;
 • Het onthaal en dit bij de afwezigheid van je collega. Je zorgt voor het beheer van de centrale communicatie van het agentschap en voor het fysieke onthaal zodat alle binnenkomende communicatie naar de juiste persoon wordt doorverwezen.

Profile

Jouw profiel :

 • Je beschikt over een bachelordiploma bij voorkeur in Human Resources;
 • Je bent actief 2-talig FR – NL;
 • Je bent sterk in het gebruik van databanken en MS Office 365 (Word, Excel, …);
 • Je voldoet aan de voorwaarden voor een startbaanovereenkomst. Dit wil zeggen dat je voor de duurtijd van het contract van bepaalde duur jonger bent dan 26 jaar.

Jouw competenties :

 • Informatie analyseren: Je kan gericht gegevens analyseren en informatie kritisch beoordelen. Je kan een structuur herkennen in de informatie, inzicht krijgen in oorzaak en gevolg en het onderscheid maken tussen het essentiële en het bijkomstige;
 • Problemen oplossen: Je kan omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, het zoeken van alternatieven en het uitvoeren van de oplossing. Je kan omgaan met het onverwachte d.w.z. onverwachte situaties aanpakken door de situatie te herkennen, te begrijpen en te verwerken;
 • Ondersteunen: Je kan anderen begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren. Anderen helpen indien nodig;
 • In team werken: Je creëert en bevordert mee de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's. Je stemt eigen doelen af op de doelstellingen van het team en je betrekt je collega's bij activiteiten die het groepsgevoel stimuleren;
 • Service gericht handelen: Je kan interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier begeleiden, hen een persoonlijke dienstverlening leveren en constructieve contacten onderhouden. Je geeft een concrete oplossing voor het probleem dat de klant/personeelslid aanbrengt en je geeft de klant/personeelslid een transparant advies of verwijst hem door naar de bevoegde personen of diensten;
 • Respect tonen: Je toont respect voor anderen, hun ideeën en meningen, je aanvaardt procedures en instructies. Je volgt de geldende regels en procedures in de organisatie op een correcte wijze, zelfs indien je er niet volledig mee akkoord gaat. Je respecteert de hiërarchische structuur en je voert je opdrachten en verantwoordelijkheden uit zoals werd opgedragen;
 • Betrouwbaarheid tonen: Je handelt integer in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, je respecteert vertrouwelijkheid, je komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid;
 • Zich ontwikkelen: Je kan je eigen groei actief plannen en beheren in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken;
 • Objectieven behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Offer

Je werkt binnen een enthousiast, dynamisch team van professionals.

Wij bieden je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur van één jaar met marktconform loonpakket. Hernieuwing van tewerkstelling met één jaar is mogelijk binnen het kader van een startbaanovereenkomst en na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen van het Agentschap. Mogelijkheid tot groeien en ontwikkeling.

Daarnaast profiteer je van diverse voordelen:

 • Maaltijdcheques;
 • Een groepsverzekering (aanvullend pensioen, kapitaal bij overlijden, bijkomende invaliditeitsrente) en een hospitalisatieverzekering volledig ten laste van de werkgever;
 • Gratis openbaar vervoer woon- werkverkeer;
 • Een tussenkomst in kosten voor gsm- en telewerk;
 • Mogelijkheid tot telewerk;
 • Het FANC bevindt zich op 150 meter van het station Brussel-Centraal.
Calculate your travel time
To
FANC - Federal Agency for Nuclear Control | Brussels 1000

This address could not be found.

We could not find a route between the two addresses.

The exact address for this job is not available. The calculated travel time may differ in reality.
Others also viewed
  Add your CV
  Jobs for you will suggest better jobs based on your education, skills and work experience.

  The job was saved

  You can find your saved jobs on the homepage or in My Jobat.

  To view them on other devices as well, just log in.

  38 days left to apply

  Characteristics

  Requirements

  • Academic Bachelor
  • Dutch, French

  Offer

  • Fixed-term
  • Full-time

  Apply before

  • 15 April

  Receive jobs by e-mail

  Receive new 'Human resources' jobs in Brussels straight to your mailbox.