Back to search results Previous

13 of 18

Next
FANC - Federal Agency for Nuclear Control

Diensthoofd HR (m/v)

Brussel

FANC - Federal Agency for Nuclear Control | Brussels | Permanent, Full-time

Published on Jobat.be 15 days ago

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle is een instelling van openbaar nut die in 2001 werd opgericht door de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking, de werknemers en het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren.

Het Agentschap telt op dit ogenblik ongeveer 160 personeelsleden.

Wij zijn op zoek naar een Diensthoofd HR.

Diensthoofd HR (m/v)

Job description

De functie rapporteert aan de Directeur Support.

Verantwoordelijkheidsgebieden

Beheer van de dienst

 • U draagt bij aan de definitie van de doelstellingen van de dienst, en u organiseert het werk op een doeltreffende en efficiënte manier, teneinde de resultaten zoals vastgelegd in de operationele plannen te bereiken;
 • U geeft leiding en ziet toe op de coaching en evoutie van uw medewerkers, teneinde de competenties, vaardigheden en knowhow zo goed mogelijk te benutten en te ontwikkelen, en een harmonieuze werking van het team te garanderen;
 • U draagt bij aan de ontwikkeling van nieuwe beleidslijnen en procedures en ziet toe op de toepassing ervan, teneinde de werking van de dienst te optimaliseren.

Belangrijkste verantwoordelijkheden

 • De partner zijn van de Departementshoofden en het middle management om advies en coaching te geven en de nodige ondersteuning te bieden bij alle materies en aspecten die met het Human Resourcesbeheer verband houden;
 • Zorgen voor de invoering van de HR-processen en de goede praktijken in de organisatie;
 • De HR-processen (jaarlijkse evaluaties, persoonlijke ontwikkelingsplannen, herevaluatie lonen, functiebeschrijvingen, enz.) in nauwe samenwerking met de Departementshoofden en het middle management beheren;
 • Toezien op een goed administratief beheer van de HR-aspecten, met name zorgen voor de instandhouding van een gezonde administratieve HR-situatie en payroll en zich vergewissen van de juiste toepassing van het arbeidsreglement en van de regelingen waardoor de relaties werknemers/werkgever worden georganiseerd;
 • Het management de nodige ondersteuning bieden bij het beheren van de werkrelaties tussen de werknemers en bij de onderhandelingen met de vakbondsorganisaties;
 • Bijdragen tot de verbetering van het sociaal klimaat binnen de organisatie en conflicten helpen oplossen;
 • Een Talent management-beleid in het bedrijf invoeren en zorgen voor de instandhouding en de technische ondersteuning ervan (lopende projecten: Performance Cycle en New Function Management System);
 • Beheren van de interne mobiliteit en invoeren van opleidings- en evolutieplannen op maat voor het personeel (ontwikkelen van een opleidingscatalogus, enz.);
 • Bijdragen tot het creëren van een bedrijfsgeest en engagement en tot een goede samenwerking tussen de teams (bedrijfscultuur).

Interne communicatie

 • De interne communicatie m.b.t. HR in overleg met de Communicatiedienst verzorgen.

Samenwerking

 • Deelnemen aan transversale werkgroepen en aan multidisciplinaire projecten;
 • Meewerken aan verbeterprojecten en streven naar innovatie in samenwerking met de directie en het management.

Profile

Expertise

 • U heeft een masterdiploma in de communicatiewetenschappen met minimum 5 jaar ervaring in HR, bij voorkeur als generalist, met 3 geslaagde jaren in teammanagement;
 • U heeft grondige kennis van het arbeidsrecht (contractuelen), van het bestuursrecht van ambtenarenzaken (ambtenaren) en van de sociale wetgeving.

Relationele, organisatorische en managementvaardigheden

 • Plannen en organiseren;
 • Coachen en managen;
 • Blijk geven van leiderschap;
 • Doelstellingen en prioriteiten bepalen;
 • Delegeren en collectieve loyaliteit creëren;
 • Kennis delen;
 • Flexibel zijn;
 • Kunnen omgaan met stressvolle situaties;
 • Zich vlot uitdrukken, zowel schriftelijk als mondeling in het Nederlands en het Frans.

Offer

 • Een marktconform loon volgens relevante ervaring. Jaarlijkse evolutie volgens barema;
 • Maaltijdcheques;
 • Groepsverzekering (aanvullend pensioen, kapitaal bij overlijden, bijkomende invaliditeitsrente) volledig ten laste van de werkgever;
 • Hospitalisatieverzekering volledig ten laste van de werkgever;
 • Gratis openbaar vervoer woon- werkverkeer;
 • Telefoonverkeer (mobiel) en internetverbinding ten laste van de werkgever;
 • Laptop;
 • Het FANC bevindt zich op 150 meter van het station Brussel-Centraal.

More info

.

Others also viewed

  Apply now Apply now

  The job was saved

  You can find your saved jobs on the homepage or in My Jobat.

  To view them on other devices as well, just log in.

  41 days left to apply

  Characteristics

  Requirements

  • Master (University or Higher Education Long Type)
  • At least 5 years experience
  • Dutch, French

  Offer

  • Permanent
  • Full-time

  Apply before

  Receive new jobs by e-mail

  Receive new 'Human resources' jobs in Brussels straight to your mailbox.

  We will not send you any advertising.