Het imago van Jobat en andere jobboards: rapport 2021.

Hoe bekend is Jobat in vergelijking met andere jobboards en hoe goed scoren we op het vlak van betrouwbaarheid, relevantie,...

Delen

Ieder jaar voert Profacts in opdracht van Jobat een onderzoek uit naar het imago van Jobat en andere jobboards, de zogeheten Brand & Image Tracker. Hoe bekend is Jobat in vergelijking met andere jobboards en hoe goed scoren we op het vlak van betrouwbaarheid, relevantie, enz. Dit jaar namen 1.010 respondenten deel uit, waarvan 645 uit Vlaanderen, 278 uit Wallonië en 78 uit Brussel.

Beperkte vijver actief werkzoekenden

Eerste opvallend resultaat om rekening mee te houden, is het beperkte aantal actieve jobzoekers in deze steekproef. Amper 8% van de deelnemende Vlamingen zegt actief op zoek te zijn naar een nieuwe job, tegenover 44% latente jobzoekers en 47% die helemaal niet op zoek is. In Wallonië is 14% actief op zoek tegenover 34% latent en 52% helemaal niet. In Brussel, tot slot, zoekt 10% actief naar iets nieuws, 54% latent en 36% helemaal niet. Dit resultaat maakt nog maar eens duidelijk hoe beperkt de vijver van actief werkzoekenden is. Je kan als rekruteerder dus maar beter inzetten op oplossingen waarbij je ook latent werkzoekenden aanspreekt, iets wat Jobat doet via zijn uitgebreide medianetwerk.

Awareness jobkanalen

Binnen Vlaanderen blijft Jobat goed scoren op vlak van naamsbekendheid (80%). Ook het niveau van spontane awareness blijft hoog en stabiel. Enkel VDAB scoort beter in Vlaanderen met 88%. De lijst wordt vervolledigd met LinkedIn met 58% en StepStone met 52%. Indeed vervolledigt de top 5 met 43%. Bijkomend valt op dat Jobat even bekend is bij de volledige steekproef, terwijl kanalen zoals StepStone en Indeed enkel bekend zijn bij wie actief op zoek is naar een job.

De bekendheid van Jobat in Brussel en Wallonië blijft stabiel (48% en 38%). In Brussel is Actiris koploper met 78%, gevolgd door LinkedIn met 65%. Jobat deelt de derde plaats met Google (48%), maar scoort wel beter op spontane bekendheid en top-of-mind awareness dan Google. Le Forem blijft het bekendste jobkanaal in Wallonië (80%). Jobat valt net buiten de top 5 met een lage spontane bekendheid, al geldt dit voor alle jobkanalen buiten Le Forem.

De Jobat-fan

Fans van Jobat zijn vooral Vlamingen, uit hogere sociale klasses, die iets ouder zijn (35+). VDAB fans zijn iets vaker afkomstig uit lagere sociale klasses.

Algemeen imago Jobkanalen

Als antwoord op de vraag ‘In het algemeen, in welke mate bevalt … als jobkanaal jou?’ kreeg VDAB het meest positieve imago in Vlaanderen aangemeten (79% is positief tot zeer positief), op de voet gevolgd door Jobat (74%) en LinkedIn (65%).

Gevoelsmatig imago Jobat

Gevraagd naar het gevoel dat Jobat overbrengt, komt Jobat vooral over als geloofwaardig, een merk van bij ons en een merk waar men vertrouwen in heeft.

Functioneel imago Jobat

Op het vlak van functioneel imago wordt Jobat vooral gezien als: eenvoudig in gebruik, biedt actuele jobs aan en jobs in eigen regio.

Jobat als betrouwbare bron van informatie voor diverse thema’s

In Vlaanderen komt Jobat vaker over als een bron van betrouwbare informatie op verschillende vlakken. Vooral om informatie over het vinden van een nieuwe job, wat te doen bij een sollicitatie en het benutten van talent wordt Jobat gezien als een betrouwbare bron.

Uit het rapport van Profacts mogen we besluiten dat Jobat het bekendste jobboard is in Vlaanderen, op VDAB na. Het imago van Jobat wordt positief geëvalueerd: we weten ons te onderscheiden op het vlak van positivisme en het aanbieden van relevante carrière-informatie. Jobat komt over als een bron van betrouwbare informatie, zeker als het gaat over het vinden van een nieuwe job en het benutten van talent. En laat dat nu net onze missie zijn: werknemers ondersteunen in het vinden van werkgeluk. Jobat, Go for happy.

Resultaten afkomstig uit de Brand & Image Tracker 2021, uitgevoerd door Profacts bij 1.010 Belgen.

Meer weten?

Contacteer Anja Van Aerde via anja.vanaerde@jobat.be

Meer artikels.