Het belang van Purpose

Ontdek de kracht van Purpose binnen organisaties

In een wereld waar winst niet langer de enige drijfveer is, heeft Vlerick Business School meer dan 100 organisaties bevraagd, door middel van een survey en interviews met C-suite leden, naar purpose in de onderneming.

Het belang van Purpose

Purpose gaat verder dan het formuleren van een missie en visie; het gaat over de reden waarom organisaties doen wat ze doen, naast het genereren van winst.

Het kan gezien worden als een transformationele reis die bestaat uit vier stappen. De eerst stap bestaat uit het erkennen van purpose als cruciaal en noodzakelijk.  De tweede stap omvat de articulatie van purpose in de organisatie. In de derde stap wordt de purpose omgezet naar concrete acties en als laatste stap wordt purpose ingebed in de operationele processen, besluitvorming en communicatie binnen en buiten de organisatie.

Key Takeaways

De belangrijkste key takeaways uit het onderzoek zijn:

  • 90% van de organisaties erkent het belang van purpose op de prestatie.
  • 78% van de bedrijven vertaalt purpose in concrete strategische doelstellingen, maar slechts 58% gaat hierbij de voortgang monitoren op basis van vooraf bepaalde KPI’s. /li>
  • Slechts 63% van de werknemers kent de impact van purpose op hun dagdagelijkse activiteiten.
  • Purpose wordt meer gearticuleerd en ingebed in bedrijven met een hogere genderbalans in hun bestuursraad.

In het algemeen kunnen we concluderen dat hoewel het belang van purpose breed wordt erkend, de integratie ervan binnen organisaties uitdagend blijft. Het hanteren van purpose als leidraad voor besluitvorming leidt echter tot verbeterde prestaties en een grotere impact.

Leer hierover meer in de keynote van professor Marion Debruyne ‘People Purpose… Paradox’ en andere relevante thema’s tijdens de Vlerick HR day op 12 juni in Gent.

Gerelateerde artikels
BLOG
Verticale carrière groeimogelijkheden blijft een belangrijk criteria bij eerste job keuze bij jongeren!
Lees meer
CASE
Bouwkundig talent gevonden met Jobat!
Lees meer
EMPLOYER BRANDING
De Lijn: wat als een bus in panne valt?
Lees meer