Apply now
VZW Katholiek Basisonderwijs Lanaken - Kesselt

Voltijdse directiefunctie

voor de campus Jan Rosier in Lanaken vanaf 2020-09-01
Published on Jobat.be 7 days ago

Voltijdse directiefunctie

Jan Rosier is een moderne school met 2 vestigingsplaatsen gelegen in het centrum van Lanaken.
In eerste instantie zal je als beleidsondersteuner eerst twee trimesters meedraaien met de uittredende directie om de school te leren kennen. Je komt terecht in een gedreven en ervaren schoolteam van een 50-tal collega’s. Kenmerkend is het oog voor het welbevinden van de
leerlingen. Dit is dan ook een ‘school met een hart’ waar leerlingen met veel warmte worden omringd en volop kansen tot ontplooiing krijgen. Je zal nauw samenwerken met de directie, kern- en zorgteam om de schoolvisie verder vorm te geven en het onderwijskundig beleid verder uit te stippelen en te implementeren in de school.

Job description

Wat doe je?
Als beleidsondersteuner zorg je samen met de directeur voor de continuïteit en positieve evolutie van de school. Je geeft samen met het team vorm aan het pedagogisch en onderwijskundig beleid van de school.
In eerste instantie gaat je taak bestaan uit een grondige kennismaking met het team en de werking van de school. Vervolgens krijgt je functie een meer adviserend aspect, waarbij je voorstellen doet aan de directie of samen met de directie overlegt over het beleid van de school.
Naar het einde van het schooljaar zal je steeds meer verantwoordelijkheden krijgen met het oog op de directiefunctie in schooljaar 2021-2022. Als voorbereiding op een directiefunctie komen jouw taken overeen met de taken van de directie, maar de eindverantwoordelijkheid ligt nog steeds bij de directie. Vanaf schooljaar 2021-2022 zal je starten als volwaardige directie.

Je belangrijkste taken
? Je zorgt samen met het team voor de verdere uitbouw van de schoolvisie. Je concretiseert de visie in acties/initiatieven op korte en langere termijn en volgt het proces mee op.
? Je stuurt een team van medewerkers aan met het oog op het realiseren van de schooldoelstellingen. Je coacht en ondersteunt medewerkers in hun functioneren. De eindverantwoordelijkheid voor het waarderings- en evaluatiebeleid is in handen van de directie.
? Je geeft richting en vorm aan een krachtige leer- en werkomgeving voor leerlingen en het hele schoolteam.
? Je overlegt met de directie over de opmaak van de begroting en investeringsplannen en zorgt voor een kostenbewust financieel beheer van de werkingsmiddelen van de school.
? Je zorgt voor een goede dagelijkse schoolwerking en vlotte organisatie.
? Je participeert samen met de andere directies aan structurele overlegmomenten op vraag van de directie.
? Je verzorgt een heldere communicatie met en tussen de leden van het schoolteam.
? Je bouwt een netwerk uit met relevante interne en externe partners.
? Je blijft jezelf professioneel ontwikkelen en volgt pedagogisch-didactische evoluties binnen onderwijs op.
? Je volgt bouwprojecten op samen met betrokken partners zoals architecten, het schoolbestuur ...

Profile

Wat verwachten we van je?
? Je beschikt over leidinggevende capaciteiten om medewerkers te inspireren, te coachen en aan te sturen. Ervaring en bewezen competentie van participatief beleidsvoerend vermogen zijn sterke extra troeven. Functioneringsbegeleiding en aanvangsbegeleiding beschouw je als een grote en waardevolle investering.
? Je hebt een stevige pedagogisch didactische bagage. Kennis van ZILL is een meerwaarde.
? Je weet een visie verder te ontwikkelen en beslissingen te onderbouwen op basis van een brede contextanalyse.
? Je beschikt over een stevig doorzettingsvermogen om doelstellingen te realiseren. Je houdt ervan creatieve oplossingen te zoeken voor problemen.
? Je hebt sterke organisatorische vaardigheden en kan planmatig werken.
? Samenwerken in teamverband is een evidentie voor jou.
? Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden. Je bent vlot in het leggen, opbouwen en onderhouden van contacten met externen.
? Je onderschrijft de Engagementsverklaring van het katholiek onderwijs.

Wat zijn de sollicitatievoorwaarden?
? Je hebt ten minste een bachelor diploma en een getuigschrift van pedagogische bekwaamheid behaald.

Selectieproces
De kandidaten die voldoen aan de voorwaarden en worden weerhouden op basis van hun cv en motivatie, zullen kort na de afsluitdatum per e-mail een uitnodiging voor het intakegesprek ontvangen met verdere details (dag en uur). Deze gesprekken zullen doorgaan in de laatste week van augustus.
De selectieprocedure bestaat uit volgende stappen. Elke stap is beslissend.
? Cv-selectie
? Verkennend intakegesprek (tijdsbestek: 1 uur)
? Extra: assessment center (tijdsbestek: 1 dag)

Offer

Wat mag je van ons verwachten?
? Een voltijdse tewerkstelling in het ambt van beleidsondersteuner voor schooljaar 2020-2021 (ambt van onderwijzer) en bij een positieve evaluatie wordt je in schooljaar 2021-2022 aangesteld als directie.
? Met deze vacature leggen we tevens een werfreserve aan voor een nieuwe beleidsondersteuner vanaf 1 september 2021, aangezien de functie terug beschikbaar wordt vanaf 2021-2022 als de beleidsondersteuner van 2020-2021 doorgroeit naar de directiefunctie.
? Je bruto startloon is afhankelijk van je diploma en werkervaring in en buiten het onderwijs. Werkervaring bij een overheidsbedrijf, als zelfstandige of in dienst van een privé-organisatie kan eventueel meegenomen worden, indien dit door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming erkend wordt. Meer info via:
https://www.vlaanderen.be/het-loon-van-leraren-en-ander-onderwijspersoneel.

? Een enthousiaste directie, schoolteam en leerlingen.
Calculate your travel time
To
VZW Katholiek Basisonderwijs Lanaken - Kesselt | Lanaken 3620

This address could not be found.

We could not find a route between the two addresses.

The exact address for this job is not available. The calculated travel time may differ in reality.
Others also viewed
  Add your CV
  Jobs for you will suggest better jobs based on your education, skills and work experience.

  The job was saved

  You can find your saved jobs on the homepage or in My Jobat.

  To view them on other devices as well, just log in.

  13 days left to apply

  Characteristics

  • Function type: Board
  • Sector: Education
  • Lanaken (location)

  Offer

  • Permanent
  • Full-time

  Apply before

  • 21 August

  Receive jobs by e-mail

  Receive new 'Education & training' jobs straight to your mailbox.