Apply now
FANC - Federal Agency for Nuclear Control
FANC - Federal Agency for Nuclear Control

Inspecteur nucleaire veiligheid klasse I

Inspecteur nucleaire veiligheid klasse I
Published on Jobat.be 4 days ago

Inspecteur nucleaire veiligheid klasse I

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) is een autonome instelling van openbaar nut die zich dagelijks inzet voor de bescherming van de bevolking, het leefmilieu en de werknemers tegen het gevaar van de ioniserende straling en werkt hiervoor samen met een groot aantal partners.

De dienst Nucleaire basisinrichtingen zoekt een nieuwe collega: een Inspecteur nucleaire veiligheid klasse I.

Job description

Als Inspecteur Nucleaire veiligheid klasse I draag je bij tot het waarborgen van de nucleaire veiligheid en de stralingsbescherming van de nucleaire inrichtingen van klasse I (kerncentrales, onderzoeksreactoren, opslaginstallaties voor radioactief afval, installaties in de splijtstofcyclus) door het inspecteren, analyseren en evalueren van de installaties en processen van de nucleaire inrichtingen van klasse I in elke levensfase (design, bouw, uitbating, ontmanteling), en het meewerken aan nieuwe strategische posities en regelgeving.

Je rapporteert aan het diensthoofd Nucleaire Basisinrichtingen.

Jouw verantwoordelijkheden zijn:

Als nucleair inspecteur bekleed met ruime bevoegdheden:

 • Werk je mee aan de uitwerking van inspectieprogramma’s van het FANC;
 • Voer je geplande (thematische) inspecties uit, conform het inspectieprogramma;
 • Voer je reactieve inspecties uit om een onderzoek in te stellen in geval van ongevallen en/of incidenten binnen of in verband met inrichtingen van klasse I;
 • Stel je inspectieverslagen op met identificatie van die gebieden waarin de exploitanten verzocht worden om verbeteringen aan te brengen. Deze kunnen desgevallend ook leiden tot de opstelling van processen-verbaal voor de gerechtelijke autoriteiten;
 • Je zorgt ook voor de opvolging van de uitvoering van de voorgestelde verbeteringsacties door de exploitant.

Als projectmedewerker of projectleider werk je mee aan projecten in verband met inrichtingen van Klasse I (bv. periodieke veiligheidsherzieningen, vooroverleg van nieuwe installaties, ontmantelingsprojecten), of stuur je deze aan:

 • Je maakt voor deze projecten richtlijnen op met een beschrijving van de FANC-vereisten op het vlak van veiligheid en stralingsbescherming;
 • Je organiseert het overleg tussen de verschillende partijen (FANC, Bel V en de exploitant);
 • Je volgt de vorderingen op van projecten bij de exploitanten (doorvoering van wijzigingen aan installaties of de organisatie conform de overeengekomen planning) via projectvergaderingen en inspecties;
 • Je maakt evaluatienota’s op over de vooruitgang van de projecten.

Je zorgt voor de technische analyse en de behandeling van de vergunningsaanvragen m.b.t. de oprichting, de exploitatie, de wijziging of de ontmanteling van nucleaire inrichtingen van Klasse I:

 • Je organiseert het overleg tussen de verschillende partijen (het filiaal Bel V van het FANC, de exploitant, de gemeenten en provincies, de EU);
 • Je stelt de evaluatie van het dossier voor aan de Wetenschappelijke Raad;
 • Je bepaalt de vergunningsvoorwaarden in overleg met de verschillende betrokken partijen;
 • Je behandelt de erkenningsaanvragen van de deskundigen in de fysische controle van Kasse I.

Je werkt mee aan de uitwerking van de regelgeving, de richtlijnen en leidraden binnen het expertisedomein van het FANC:

 • Je zorgt voor de opvolging en analyse van de evolutie van de nationale en internationale regelgeving;
 • Je formuleert voorstellen tot wijziging en interpretatie van de regelgeving;
 • Je bereidt de stellingname van het FANC en/of België in diverse commissies, in nationale en internationale werkgroepen voor en verdedigt deze;
 • Je verzamelt de adviezen van externe instanties;
 • Je stelt beleidsposities op voor strategische processen of activiteiten.

Profile

Je hebt een master diploma van burgerlijk ingenieur in de kernwetenschappen (nuclear engineering) ofwel burgerlijk natuurkundig ingenieur ofwel een masterdiploma in fysica of chemie ofwel burgerlijk ingenieur met aanvullend diploma of certificaat van postuniversitaire studies in de kernwetenschappen (nuclear engineering).

Jouw kennis en ervaring in de volgende gebieden zijn troeven:

 • Stralingsbescherming: basisprincipes en stralingsbeschermingspraktijk;
 • Nucleaire veiligheid: technologie van nucleaire inrichtingen, veiligheidsinfrastructuur;
 • Risicoanalyse en preventiebeleid;
 • Belgische en internationale regels en normen inzake nucleaire veiligheid en stralingsbescherming.

Jouw competenties:

 • Informatie integreren: Je legt de juiste verbanden tussen informatie met verschillende inhouden, afkomstig uit verschillende bronnen en toetst ze aan de wetgeving. Je documenteert eigen kennis en deelt ze met anderen;
 • Beslissen: Je initieert acties op basis van genomen beslissingen zonder de te bereiken objectieven uit het oog te verliezen. Je vertaalt een doelstelling in een concreet uitgewerkt actieplan;
 • Ondersteunen: Je anticipeert op mogelijke problemen bij de uitvoering van opdrachten van je collega’s. Je neemt structurele maatregelen om het werk van collega's te vergemakkelijken;
 • Beïnvloeden: Je speelt tijdens voordrachten adequaat in op de reacties van het publiek en brengt een boodschap op een heldere en gestructureerde manier;
 • Respect tonen: Je toont respect voor anderen, hun ideeën en meningen, je aanvaardt procedures en instructies;
 • Zich aanpassen: Je speelt op een aangepaste manier in op de verscheidenheid van taken, situaties en omstandigheden;
 • Betrouwbaarheid tonen: Je handelt integer in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, je respecteert vertrouwelijkheid, je komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid;
 • Zich ontwikkelen: Je kan je eigen groei actief plannen en beheren in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken;
 • Objectieven behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op je te nemen voor de correctheid van ondernomen acties;
 • Je beheerst vlot de bureauticatools zoals Office 365;
 • Je kan vlot en correct schriftelijk en mondeling communiceren in het Nederlands, Frans en Engels.

Offer

Je werkt binnen een enthousiast en dynamisch team van professionals.

Wij bieden je een contract van onbepaalde duur met een marktconform salarispakket.

Wij bieden een opleidingstraject zowel in België als in het buitenland.

Daarnaast profiteer je van diverse voordelen:

 • Maaltijdcheques;
 • Een groepsverzekering (aanvullend pensioen, kapitaal bij overlijden, bijkomende invaliditeitsrente) en een hospitalisatieverzekering volledig ten laste van de werkgever;
 • Gratis openbaar vervoer woon- werkverkeer; Een tussenkomst in kosten voor gsm- en telewerk;
 • Mogelijkheid tot telewerk;
 • Het FANC bevindt zich op 150 meter van het station Brussel-Centraal.

Calculate your travel time
To
FANC - Federal Agency for Nuclear Control | Brussels 1000

This address could not be found.

We could not find a route between the two addresses.

The exact address for this job is not available. The calculated travel time may differ in reality.
Others also viewed
  Add your CV
  Jobs for you will suggest better jobs based on your education, skills and work experience.

  The job was saved

  You can find your saved jobs on the homepage or in My Jobat.

  To view them on other devices as well, just log in.

  31 days left to apply

  Characteristics

  Requirements

  • Bachelor following Bachelor
  • At least 2 years experience
  • Dutch, French

  Offer

  • Permanent
  • Full-time

  Apply before

  • 4 January

  Receive jobs by e-mail

  Receive new 'Engineering management' jobs in Brussels straight to your mailbox.