Hoe Baanbrekende Werkgevers vlotter door de crisistijd geraken.

Na het lanceringsjaar in 2020 schakelde Baanbrekende Werkgever een versnelling hoger.

Delen

Van een intentieverklaring evolueerde dit initiatief begin dit jaar naar een officieel certificaat. Drie pijlers staan centraal: minder onderweg zijn, mensgericht hybride werken en je slimmer én groener verplaatsen. “Het sneeuwbaleffect om elkaar te inspireren, is in gang gezet.”

De coronapandemie blaast de wind in de zeilen van actuele topics zoals hybride werken, minder onderweg zijn en je slim en groen verplaatsen. “Deze thema’s vormen een frisse en unieke combinatie. Het zijn communicerende vaten die bij veel bedrijven hoog op de agenda staan”, zegt professor Peggy De Prins van Antwerp Management School, een van de drijvende krachten achter Baanbrekende Werkgever.

Baanbrekende Werkgever startte als een manifest dat snel bijval kreeg van diverse organisaties die hun engagement uitspraken. Dit jaar maken vijftig van hen dat tastbaar via de weg die ze bewandelen naar een certificaat. “We creëren een beweging van Baanbrekende Werkgevers die bijleren van elkaar”, legt projectleider Ruben Van Goethem uit.

Succesformule

Het certificatietraject bestaat uit drie fasen: eerst een zelfevaluatie op tien componenten. Dat resulteert in een verhelderend rapport om het interne gesprek aan te gaan en te vergelijken met andere organisaties. Ten tweede een leertraject dat vanaf 2022 inzoomt op één specifieke pijler. Geclusterde organisaties inspireren elkaar en geven wederzijdse feedback, bijvoorbeeld over hoe ze fietsleasing introduceren. Tot slot volgt de afrondende certificatiedag.

“Het doel is om het leervolume over de drie thema’s te maximaliseren”, vertelt Ruben Van Goethem. “Zo dikt het sneeuwbaleffect aan.” Maar hoe gebeurt dat precies? Door deelnemende organisaties en bedrijven met al hun vragen en uitdagingen samen te brengen, ze elkaar te laten verrassen en in te zetten op de royale kruisbestuiving van hun ideeën. Die onverwachte combinaties leiden tot nuttige inzichten.

Dé succesformule om een Baanbrekende Werkgever te worden, bestaat niet. De thema’s zijn brandend actueel en het momentum is aanwezig om erover te spreken. “Niet alleen het eindresultaat is belangrijk, ook het proces ernaartoe en de ontwikkelingen onderweg zijn de moeite waard”, aldus Peggy De Prins.

Trots en moedig

Wat zal de medewerker ervaren wanneer die voor een organisatie werkt die zich uit als een Baanbrekende Werkgever? Peggy De Prins wijst op het belang van de authenticiteit. Wanneer je het gevoel hebt bij een oprecht goede werkgever in dienst te zijn, dan vertaalt zich dat in betere prestaties en een positieve impact naar klanten toe. Bovendien stelt een werkgever zich moedig op door de openlijke profilering als een Baanbrekende Werkgever. Dat creëert immers verwachtingen. Het betekent ook dat je trots bent, over een authentiek verhaal beschikt dat nog niet volledig klaar is en als organisatie bereid bent om bij te leren.

Ruben Van Goethem illustreert met een voorbeeld over de introductie van het telewerkbeleid in het tijdperk na corona: “Bij echt mensgerichte organisaties gaat er een luisterfase aan vooraf. Werknemers, leidinggevenden en directie denken samen na over welke aspecten ze behouden en hoe teams zich organiseren. Er is een positieve klik. Ze werken nu in een sfeer van vertrouwen en wederzijdse verantwoordelijkheid. Organisaties die met zo’n proces nog moeten starten, dienen een stevig tandje bij te steken.”

Bochten nemen

Gelukkig bouwen verschillende organisaties al een traditie van telewerk en slimme mobiliteit op. De zaadjes om te groeien naar een Baanbrekende Werkgever zijn geplant. Peggy De Prins: “We stellen vast dat organisaties met lange wortels van een mensgericht beleid, rustiger door de coronacrisis zijn gewalst. Ze komen tijdens zo’n crisis tot robuustere oplossingen. Dat levert een voorsprong op. Ze gaan in een natuurlijke dialoog met de werknemers. Dat maakt de mensen wendbaar om op moeilijke momenten mee te gaan in de bochten die de organisatie moet nemen.”

Samen zoeken

Tegelijk stelt professor De Prins veel zoekgedrag vast bij organisaties. “We zitten met z’n allen in de verwerkingsfase van de pandemie. De situatie is nog niet stabiel.” Als voorbeeld geeft ze de zoektocht naar een vernieuwde vorm van verbondenheid tussen medewerkers. Organisaties luisteren nu heel aandachtig naar elkaar hoe ze die uitdaging succesvol aanpakken. Het is belangrijk om ervaring en kennis over telewerkbeleid en duurzame mobiliteit te delen. “We vertoefden collectief in een groot sociaal experiment dat nog verder leeft.” Een reden te meer om met argusogen het leertraject van de Baanbrekende Werkgevers in het vizier te houden.

Meer weten over het certificatietraject Baanbrekende Werkgever?

Schrijf je in op één van de infosessies op CERTIFICATIETRAJECT ‘23.

Meer artikels.