Wanneer en hoe moet u het materiaal voor uw advertentie aanleveren?

Het advertentiemateriaal voor uw Jobat-campagne levert u digitaal aan.

U leest hier meer over de manier waarop u dit kan doen en binnen welke deadlines dat moet gebeuren. 

 • Deadlines voor reservatie en voor aanleveren van materiaal

  • Reservaties: donderdagmiddag 12u.
  • Advertentiemateriaal: donderdagmiddag 12u.

  Als u op voorhand de opmaak en/of een proefdruk wil zien, vragen wij u de tekst of het materiaal 24u vroeger aan te leveren.

  Digitaal aanleveren

  Volg bij het digitaal aanleveren van grafisch materiaal de Medibel+ standaarden.
  Medibel+ is een v.z.w. die de Belgische reclamesector verenigt, van ontwerper over uitgever tot drukker. (link naar www.medibelplus.be)

  PDF-kleurprofiel
  -ISOcoated V2 300 voor zowel krantenadvertenties als magazines

  Wat houdt dit voor u in?
  1. het PDF-formaat is het standaardformaat geworden voor het aanleveren van advertenties.
  2. de PDF-instellingen werden gestandaardiseerd voor alle uitgevers van kranten en tijdschriften.
  3. de PitStop-toepassing wordt aanbevolen voor de controle en de certificering van de advertenties.

  Voordelen van werken met het PDF-formaat
  PDF is nu de Belgische norm voor de uitwisseling van grafische bestanden.
  U moet slechts 1 bestand doorsturen. Dit PDF-bestand (indien aangemaakt met de correcte instellingen) bevat alle nodige gegevens (beelden met hoge resolutie, lettertypes, kleurinformatie, enz.). Gedaan dus met verzamelen van alle nodige documenten, foto’s, logo’s en lettertypes voor het doorsturen. Gedaan met ontbrekende gegevens bij de uitgever.
  Dit bestand is veel kleiner, het doorsturen gaat veel sneller. PDF-bestanden worden automatisch gecomprimeerd.
  Er kunnen geen vergissingen meer worden gemaakt bij de uitgever tijdens de verwerking van uw advertentie. PDF is een gesloten formaat, de uitgever moet uw document niet meer openen, geen beelden meer vervangen, geen fonts meer laden, enz.

  Belangrijk
  Andere formaten zoals eps beschouwen we als niet-afgewerkt.

  Hoe uw materiaal doorsturen?

  Na het aanvragen van een offerte via tele@jobatmedia.be kunt u uw materiaal aanleveren via FTP of via e-mail (order@jobat.be).
  Vermeld de wijze van aanleveren altijd op uw order. Als u gebruik maakt van FTP vermeldt u er ook de bestandsna(a)m(en) bij.

  Bestandsnamen:

  Elk materiaal moet een bestandsnaam meekrijgen die uit de volgende vier elementen bestaat:
  uw referentie (ordernummer) + datum 1ste inlassing + naam van de adverteerder + titelcode.

  Gebruik de volgende titelcodes:
   

  _JO voor Jobat

  _DS voor De Standaard

  _DSM voor De Standaard Magazine

  _DSW voor De Standaard Weekblad

  _HN voor Het Nieuwsblad

  _HNM voor Het Nieuwsblad Magazine

  _LAV voor L’Avenir

  _RONDOM voor Rondom


  Levering met FTP
  U hebt een FTP-client software nodig. Die kunt u gratis downloaden van het internet (ze bestaan voor pc/mac/linux).

  U moet de naam invoeren van onze FTP-server, en een login en paswoord.
  (De FTP-directory heeft u niet nodig, u komt er automatisch terecht)

  Nieuwe FTP gegevens (gelieve deze te gebruiken): 

  FTP-Server: ftp.mediahuis.be 

  Logon: FTP_MEDADV

  Pass: F1P_M3DAdV!$


  OPGEPAST: Onderstaande gegevens vervallen vanaf 15 juni 2017. Gelieve de bovenvermelde gegevens te gebruiken.
  FTP-server: ftp.vum.be
  uw login: VUMadv
  uw paswoord: 4dvS3nd

  Levering via e-mail
  order@jobat.be

  Opgelet:
  Maximale bestandsgrootte voor transmissie via e-mail is 10 Mb.
  Zo nodig comprimeert u best uw bestanden met programma’s als Stuffit of Zip.