Zorgverleners werven: hoe gebeurt dat bij Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen?

We vroegen Fien Dieussaert van Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen naar haar ervaring met het werven van zorgprofielen.

Delen

We legden de resultaten van ons Talent Drivers onderzoek (naar de drijfveren van knelpuntprofielen om voor een nieuwe job of werkgever te kiezen) voor aan Fien Dieussaert, HR Business Partner Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen en vroegen naar haar ervaring met het werven van zorgprofielen.

Wat verrast je in de resultaten van het onderzoek?

“Dat 7 op de 10 zorgverleners naar een andere job uitkijken, baart me zorgen. Mogelijk is dit het gevolg van de hoge werkdruk in de voorbije maanden. Ik hoop in elk geval dat al deze collega’s in de zorg blijven en niet naar een andere sector overstappen. We hebben alle handen meer dan nodig nu. In onze eigen organisatie stel ik voorlopig geen verhoogde uitstroom vast. Ook de instroom van sollicitanten blijft min of meer constant. Afwachten hoe het evolueert wanneer de crisis voorbij is.”

Opvallend, ‘headhunten’ gebeurt in de zorgsector amper, ook al is de nood hoog.

“Dat klopt. En ik verwacht ook niet dat dat zal veranderen. Samenwerking en collegialiteit staan centraal in onze sector. Verschillende zorgorganisaties vormen schakels in een optimale zorgverlening. De een kan niet zonder de ander. Alle actoren in de zorg, of het nu een ziekenhuis, een woonzorgcentrum of een dienst voor thuisverpleging is, hebben hun rol te spelen en dragen hun steentje bij aan de kwaliteit van het systeem. Dat we elkaar als partners en niet als concurrenten zien, is tijdens deze crisis meermaals gebleken. In verschillende woonzorgcentra en cohortrondes sprongen er al collega’s uit de thuisverpleging bij. Ook voor het coronatijdperk werkten wij al regelmatig met andere zorgorganisaties samen. Uiteindelijk hebben wij allemaal hetzelfde doel: de beste zorg bieden.”

Medewerkers in de zorg willen ‘waardering krijgen’ en ‘een klik met de collega’s’ ervaren.’ Hoe spelen jullie daarop in?

“Dat waardering uitdrukken belangrijk is, weten onze leidinggevenden zeer goed. De focus binnen het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen ligt op waarderen en niet op evalueren, zowel tijdens de frequente coachingsgesprekken, als tijdens de jaarlijkse ‘waarderingsgesprekken’. Het doel van die gesprekken is talenten in de verf zetten en bespreken hoe die nog beter tot uiting kunnen komen. Dat mondt uit in een Persoonlijk OntwikkelingsPlan, waar we tijdens het jaar mee aan de slag gaan. In de teams trachten we iedereen op zijn sterktes in te zetten. Een collega die bijvoorbeeld goed is in plannen en organiseren, vragen we om andere collega’s daarin te ondersteunen. Op die manier kunnen we als groep groeien. In niet-coronatijden brengen de leidinggevenden hun teamleden elke maand samen voor een etentje over de middag, gevolgd door een bespreking van de patiënten. Dat zijn momenten waarop collega’s ook informeel met elkaar praten. We kijken ernaar uit om daar opnieuw mee te starten. Informele bijeenkomsten, personeelsfeestjes, een kleine attentie bij een gebeurtenis, … op diverse manieren drukken we onze appreciatie voor collega’s uit.”

Een op de drie zorgverleners in onze studie verwacht van zijn/haar werkgever een beleid rond fysieke en mentale gezondheid. Hoe vult Wit-Gele Kruis dit in?

“Welzijn is voor ons altijd al een belangrijk thema geweest. De coronacrisis heeft dit verder versterkt. Zo kunnen collega’s die er behoefte aan hebben in gesprek gaan met een externe psychotherapeut. We komen ook financieel tussen als ze naar aanleiding van een trauma bij een psychotherapeut langsgaan, en we organiseren regelmatig intervisiemomenten in groep onder leiding van psychologen. Voor leidinggevenden organiseren we webinars zodat ze de signalen van een burn-out leren herkennen en weten hoe ze er met de medewerkers in kwestie over kunnen praten. Ons expertenteam rond Geestelijke Gezondheidszorg en onze interne vertrouwenspersonen spelen eveneens een belangrijke rol. Daarnaast doen we geregeld acties rond gezonde voeding en beweging. Onze referentieverpleegkundigen ergonomie gaan met de verpleegkundigen mee op pad om de meest ergonomische manier van werken te tonen.”

Welke kanalen zetten jullie in om nieuwe medewerkers te rekruteren?

“Het gaat altijd om een mix van kanalen, zowel in print als online. Ook sociale media zetten we frequent in. Als we via Facebook een campagne lanceren, dan krijgen we daar van onze eigen medewerkers veel reactie op. Onze ambassadeurs aarzelen niet om de boodschappen onder hun eigen netwerk te verspreiden. Daar komen geregeld sollicitaties uit.”

Benieuwd naar de inzichten rond de drijfveren van knelpuntprofielen?
Download dan de whitepaper Talent Drivers hier.

Meer artikels.