Zorgen voor helpende handen in de zorg.

Het zorgplan van Federgon is een uitgestoken hand van de sector van HR-dienstverleners aan de zorgsector.

Delen

De zorg- en welzijnssector komt handen te kort. De groeiende vraag naar zorg stijgt. De COVID-19-pandemie is een pijnlijke bevestiging van wat de zorgsector al veel langer aangeeft: er is een structureel tekort aan personeel. De tijdelijke nood die door de pandemie heel acuut wordt, accentueert de uitdagingen in de zorgsector op de langere termijn.

De eigen instroomkanalen binnen de zorg zijn vandaag niet langer toereikend om aan de noden van de sector te voldoen. De zorgsector is op zoek naar alternatieven om het personeelstekort op te vangen. Daarbij moeten alle kanalen om personeel te vinden benut worden. De HR-dienstverleners hebben de juiste expertise om de zorgsector te ondersteunen in deze opdracht.

Het zorgplan van Federgon is een uitgestoken hand van de sector van HR-dienstverleners aan de zorgsector. Federgon en haar leden zijn vandaag klaar om hun dienstverlening en expertise met organisaties in de zorg te delen en oplossingen aan te reiken die zowel op korte als op lange termijn de sector de nodige zuurstof zullen geven. En dit door:

  • instroom te verzekeren;
  • in te zetten op opleiding;
  • uitstroom te beperken.

Enkel door de handen in elkaar te slaan en samen te werken, kunnen we ervoor zorgen dat de zorgsector de coronapandemie kan trotseren en kunnen we er samen voor zorgen dat de zorgsector morgen klaar is voor overmorgen.

Lees hier het volledige plan voor de zorg
Meer artikels.