73 bedrijven bekroond als Top Employer.

73 bedrijven krijgen dit jaar in ons land het certificaat van Top Employer. Maar wat houdt dat precies in en wat komt er allemaal bij kijken?

Delen

Top Employers Institute - de wereldwijde autoriteit wat betreft het certificeren van vooruitstrevende arbeidsomstandigheden, kondigt met trots de 73 organisaties aan die zijn gecertificeerd als Top Employer België in 2021. Gecertificeerde Top Employers zijn organisaties van het hoogste kaliber die hard hebben gewerkt om hun personeelsstrategieën te creëren, te implementeren en verder te ontwikkelen.

Hoe krijg je het Top Employer-certificaat?

Zo’n Top Employer-certificaat is het resultaat van een audit van het personeelsbeleid van een bedrijf. Bij die audit komen diverse aspecten van het personeelsbeleid aan bod. “Hoe je aanwerving verloopt, hoe je integratie op de werkvloer gebeurt, hoe je een stapje hogerop kunt zetten en hoe je het beste uit je talent haalt. En uiteraard hoe je daarvoor beloond wordt”, zegt Steven Van Raemdonck, Regional Manager Belux & Nordics bij het Top Employers Institute in België.

Wordt iedereen die de audit krijgt sowieso Top Employer?

Zeker niet. Heel wat bedrijven die de survey invullen en een audit krijgen, halen het certificaat niet. Waar het misgaat? “Dat verschilt. Soms is het bedrijf niet transparant genoeg naar de medewerkers. Soms is de directie onvoldoende betrokken bij het welzijn en de wensen van hun medewerkers. Ook een gebrek aan informatisering is iets waardoor een bedrijf de minimumvereiste niet bereikt”, oppert Van Raemdonck.

Bekijk hier het Top Employers Magazine dat Jobat uitbracht en verschenen is in Het Laatste Nieuws

Ben je voor altijd Top Employer?

Ook niet. Je moet het elk jaar verdienen. Het is dus niet: eens Top Employer, altijd Top Employer. Het onderzoek loopt namelijk jaarlijks. De vragenlijst en het onderzoek worden bovendien telkens aangepast. “In die zin leggen we voor de deelnemers de lat steeds hoger en houden we de vinger aan de pols met de actualiteit qua personeelsbeleid.”

Wat heeft een bedrijf aan zo’n certificaat?

Het moet een bedrijf helpen om de werkomstandigheden voor de medewerker te verbeteren. “De vragenlijst biedt hiervoor inspiratie. Voorts bieden we een vergelijking met andere toonaangevende werkgevers, om het nog beter te doen voor de medewerker.”

Worden de Top Employers onderling vergeleken?

Ja en neen. Top Employer is een certificering, geen wedstrijd. “Elk bedrijf krijgt inzicht in zijn resultaten in vergelijking met de andere deelnemers aan het programma.

Het doel is om te verbeteren, niet om een klassering op te stellen. Het gaat erom te bewijzen dat je een minimum aan kwaliteit biedt qua medewerkersbeleid en dat je openstaat voor inspiratie van anderen om nog beter te doen.”

Ontdek hoe het programma jouw organisatie kan helpen op www.top-employers.com of neem contact op via belgium@top-employers.com.

Meer artikels.