Terug naar zoekresultaten Vorige

2 van 11

Volgende
Fedasil

Systems Integration Engineer (m/v/x)

Referentienummer 20190305/9103/066

Fedasil | Brussel | Onbepaalde duur, Voltijds

Staat 4 dagen op Jobat.be

Fedasil kent materiële hulp toe aan aanvragers van internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.
 

Systems Integration Engineer (m/v/x)

Functieomschrijving

Doel

Als Systems Integration Engineer werkt u aan de ontwikkeling en implementatie van oplossingen waarbij een integratie tussen bestaande (en nieuwe) applicaties, systemen en platformen vanuit verschillende functionele domeinen een vereiste is.

Context

De ICT Dienst maakt deel uit van de Directie Algemene Diensten die naast een regelmatige aanwezigheid in elke locatie (asielcentra en kantoren) ook een gecentraliseerd team heeft in de hoofdzetel te Brussel. We dragen bij aan de missie van Fedasil door in te zetten op technologie. Het takenpakket van onze dienst bevat onder meer:
  1. het installeren, onderhouden en laten evolueren van de ICT infrastructuur (het data netwerk en de (inter)connectiviteit, het computermateriaal, software, systemen, communicatie-materiaal en soms meer gespecialiseerde hardware);
  2. het ondersteunen van eindgebruikers voor wat betreft alle ICT gerelateerde problemen, zowel eerstelijns als tweedelijns;
  3. het proactief aanbieden van gepaste ICT oplossingen (tools, software, hardware, platformen en andere middelen) om informatie te beheren en processen te automatiseren;
  4. het zoeken naar oplossingen samen met teams en medewerkers (met een functionele expertise) en deze vervolgens voorbereiden, uitvoeren, begeleiden en coördineren;
  5. het onderzoeken en evalueren van de nieuwste technologieën en de toepasbaarheid ervan voor Fedasil.

Het ICT departement omvat verder volgende teams:
  1. Operaties & Ondersteuning (Operations & Support)
  2. Systemen & Netwerken (Systems & Networks)
  3. Ontwikkeling en Oplossingen (Development & Solutions)
  4. Project Management & Business Analyse
  5. Aankoop & Logistiek (Purchasing & Logistics)

U rapporteert aan de Technology Architect en maakt deel uit van het team “Systemen & Netwerken”.
                                                                                                              
De ICT dienst wil zich blijven focussen op een klantgerichte benadering, fit-for-purpose oplossingen voor onze ‘business’ en de evolutie naar een digitale organisatie. De verdere oriëntatie van onze eigen dienst op de kernactiviteit van het agentschap zijn daarbij cruciaal.


Inhoud
Als Systems Integration Engineer bent u meestal bezig met projecten die dikwijls heel technisch van aard zijn, waarbij contact met de eindgebruiker beperkt is maar de interactie met alle andere teams binnen ICT des te meer van belang is. U bezet in dit opzicht een sleutelfunctie die succesvol de expertises die binnen afzonderlijke teams bestaat kan verbinden met elkaar om complexe problemen op te lossen.
Probleem Analyse & Project Definitie
Op basis van een specifieke nood (of problematiek) evalueert u vanuit technisch perspectief de toegevoegde waarde van een mogelijk integratie-traject. Hierbij analyseert u de “Fit” (en/of “Gap”) tussen integratie-oplossingen en de gestelde problematiek. U denkt ook aan “Buy” of “Build” keuzes, onderzoekt en analyseert die, beveelt ze aan of sluit ze uit.
Indien een integratieproject als beste oplossing (“most fit-for-purpose”) naar boven komt helpt u met de project definitie, waarin op basis van uw evaluatie reeds de standaard building blocks die gebruikt dienen te worden zijn geïdentificeerd.
Technische Analyse & Ontwerp
Binnen een integratieproject neemt u de technische analyse – met de hulp en expertise van uw collega’s uit de verschillende teams - voor uw rekening. U brengt in kaart – op basis van de reeds bestaande documentatie - over welke systemen het gaat, welke  datastromen bestaan, welke interacties of 1-richtingsuitwisselingen van gegevens systemen toelaten (kanalen, formaten, types …) en identificeert in functie daarvan de beste opties en/of alternatieven. Voor het ontwerp van uw oplossing houdt u rekening met de bij Fedasil bestaande expertise, de reeds bestaande standaardisatie-richtlijnen, de enterprise architectuur en maakt u gebruik van ‘best practices’ en de binnen Fedasil courant gebruikte methodologieën.
Implementatie
Op basis van uw technische voorbereiding (bege)leidt u de implementatie. Afhankelijk van het type werk staat u zelf in voor de ontwikkeling van verschillende componenten, of volgt u het werk op van collega’s. Dit varieert van het configureren van systemen/componenten, het scripten en/of ontwikkelen van alleenstaande software. U bent eindverantwoordelijke voor wat betreft de kwaliteit van het werk en de duurzaamheid van de oplossing.
Technologie Strategie
Als integration engineer is het belangrijk dat u rekening houdt met de gekozen strategische technologie-keuzes, maar dat u ook actief bijdraagt tot de verdere ontwikkeling van deze visie vooral met het oog op standaardisering en duurzaamheid (maintainability). U wordt in dit opzicht actief betrokken bij alle nieuwe projecten, waarin u vanuit uw perspectief opportuniteiten tot integratie identificeert, alsook zorgt voor ontdubbeling van functionaliteiten en diensten en het optimaal inzetten van de middelen in functie van de noden.
Project Management
U zorgt in bepaalde gevallen voor de projectmatige omkadering van ICT projecten die specifiek in uw domein vallen, nl. integratieprojecten van verschillende bestaande en nieuwe technologieën die vervat zitten in een project.
 

Profiel

U heeft een bijzondere interesse voor Fedasil, zijn werking, waarden en doelgroep. Voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be.

Diploma en ervaring

U heeft een bachelor diploma van ingenieur of in een informatica-richting of bedrijfskunde of non-profit/publiek management.
U heeft een eerste ervaring in een ICT departement (bij voorkeur in een sterk operationeel gerichte organisatie)
U heeft een ervaring in de ICT in rollen als softwareontwikkelaar, software/system architect, hardware ingenieur, technologieonderzoeker, projectmanager.

Technische vaardigheden
Vereisten
U heeft een basiskennis van entreprise archutecture/system integration principes & methodes
U heeft een degelijke kennis van besturingssystemen
U heeft een degelijke kennis van systeemontwikkeling, software ontwikkeling en ontwikkelomgevingen;
U heeft kennis van service-oriented architecturen, patronen en API’s;
U heeft een basiskennis van Cloud-, server- en opslagsystemen;
U heeft een goede kennis van modeling tools, UML, functionele & technische analyse, relationele databases;
U heeft een degelijke kennis van multimedia formaten & markup;
U heeft een goed kennis van meerdere programmeer- en scripting-talen (bij voorkeur Java, PHP, Python, shell);
Kennis van DevOps, Prince2 en Agile zijn een plus;
U heeft noties van GDPR en privacy wetgeving;


Troeven
U heeft een goede kennis van het Frans en het Engels.
U volgt actief trends en ontwikkelingen in uw vakgebied op.

Algemene vaardigheden

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot  oplossingen bij conflicten tussen collega's.
Klantgericht handelen : Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.
Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.
Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.
Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.
informatie analyseren: Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.
Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.
ONDERSTEUNen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.
 

Aanbod

Type overeenkomst
Een contract van onbepaalde duur met clausule verbonden aan de Europese financiering

Voltijds (38u/week)

Plaats van tewerkstelling
Fedasil Hoofdbestuur
Kartuizersstraat 21
1000 Brussel

Loon

U wordt aangeworven op het niveau NBI1 met de loonschaal die voor u van toepassing is. Het minimum bruto maandsalaris bedraagt € 2457 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van uw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.

Voordelen

Variabel uurrooster en 26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).
Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.
Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.
Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.
Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.
Valorisatie van nuttige werkervaring.
 

Interesse?

Heeft u interesse in deze functie en herkent u zichzelf in het profiel, stuur dan een sollicitatiebrief met uitgebreide motivatie, een curriculum vitae en een kopie van uw diploma via de link in de vacature op https://fedasil.be/nl/werken-bij-fedasil   
Solliciteer ten laatste op 29/03/2019
Om in overweging genomen te worden, moet uw kandidatuurdossier het volgende bevatten:
 • een motivatiebrief
 • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
 • een kopie van het vereiste diploma.

Buitenlands diploma
Indien je het diploma vereist voor de functie in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg de website over gelijkstellingen van NARIC-Vlaanderen. 
Kennis van het Nederlands
Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zo niet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands georganiseerd door Selor. Voor meer informatie, raadpleeg de website van Selor (www.selor.be).
Juridische attesten
Als je weerhouden bent voor de functie, zal een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) gevraagd worden. Een bewijs model 2 is nodig voor functies op de minderjarigen afdeling.
Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.
Diversiteit
Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet je de selectieverantwoordelijke informeren.
 
Brussel

Anderen bekeken ook

De job werd bewaard

Je kan je bewaarde jobs terugvinden op de homepage en in Mijn Jobat.

Wil je ze ook op andere toestellen kunnen bekijken? Meld je dan aan.

Solliciteer nu Solliciteer nu

Nog 11 dagen om te solliciteren

Kenmerken

Aanbod

 • Onbepaalde duur
 • Voltijds

Solliciteer voor

Ontvang nieuwe jobs via e-mail

Ontvang nieuwe 'Overheid' jobs in Brussel meteen in je mailbox.

We sturen je geen reclame.