Terug naar zoekresultaten Vorige

3 van 39

Volgende
POM West-Vlaanderen

STAFMEDEWERKER DIGITALISERING IN DE TRANSPORT-LOGISTIEKE SECTOR (PHYSICAL INTERNET)

Bij POM West-Vlaanderen

Staat 18 dagen op Jobat.be

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen geeft uitvoering aan het sociaaleconomisch beleid van de Provincie West-Vlaanderen. Met een concrete focus op de pijlers Ondernemerschap, Fabrieken voor de Toekomst, Transport & Logistiek, Academie voor de Toekomst en Sociale Economie, zet de POM zich dagelijks in om de motor van de West-Vlaamse economie en zijn kmo’s op een hoger toerental te laten draaien.
Voor de verdere realisatie van de thematische werking rond Transport & Logistiek in het algemeen, en de  ambities m.b.t. innovatie en kennisversterking in de logistieke sector in het bijzonder, gaat de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen over tot de contractuele aanwerving (onbepaalde duur) van een

STAFMEDEWERKER DIGITALISERING IN DE TRANSPORT-LOGISTIEKE SECTOR (PHYSICAL INTERNET)
 

STAFMEDEWERKER DIGITALISERING IN DE TRANSPORT-LOGISTIEKE SECTOR (PHYSICAL INTERNET)

Functieomschrijving

Functiecontext
De mission statement van de thematische werking Transport & Logistiek van de POM West-Vlaanderen is West-Vlaanderen ontwikkelen tot synchromodaal geconnecteerde logistieke topregio. Doelstelling is de West-Vlaamse industrie duurzamer en efficiënter ontsluiten, en de regierol van West-Vlaanderen op het vlak van internationale goederenstromen versterken om zo deze stromen hier verder te verankeren.
Synchromodaliteit toepassen in de praktijk veronderstelt echter een verregaand expertiseniveau van de logistieke sector en vereist onder meer de toepassing van een flexibele en dynamische vervoersplanning en dus digitalisering. Het streefbeeld van het Physical Internet (PI) vormt hiervan de exponent.
Met de aanstelling van een stafmedewerker (programmamanager digitalisering) wenst de POM de noodzakelijke digitale transformatie van de transport-logistieke sector verder aan te jagen en haar op die manier future proof te maken.
Als programmamanager digitalisering sta je aan het stuur bij de ontwikkeling en realisatie van een breed gedragen strategie en actieplan om deze transformatie mogelijk te maken. Je werkt hierbij nauw samen met partners zoals APZI, het Havenbestuur Zeebrugge, Voka, de Speerpuntcluster Logistiek (VIL), TUA West en de hoger onderwijsinstellingen, marktpartijen en middenveldorganisaties.
Onderdeel van dit actieplan – en dus van je functie als programmamanager – is de realisatie van een Demonstrator Physical Internet in onze kantoren in de nieuwe ABC-toren te Zeebrugge, die ook je voornaamste plaats van tewerkstelling wordt. Deze demonstrator moet fungeren als cockpit voor het verder aanjagen van ontwikkelingen in dit domein. Belangrijkste doelgroepen van deze werking zijn:
 • (software) leveranciers/ontwikkelaars van transport-logistieke diensten en producten;
 • verladers en logistieke dienstverleners;
 • opleidings- en kennisinstellingen
Resultaatgebieden

Als stafmedewerker digitalisering ben je verantwoordelijk voor de verdere uitbouw van een inhoudelijk programma en werking rond digitalisering in de transport-logistieke sector. Dit betekent concreet dat je:
 • instaat voor de opmaak van een breed gedragen strategische visie  en de vertaling daarvan in een concreet meerjarig programma en actieplan met het oog op de transformatie van West-Vlaanderen richting het Physical Internet en de vertaling van deze strategische visie naar een actieplan en de daaraan gekoppelde KPI’s;
 • als onderdeel van deze strategische visie in samenwerking met partners en stakeholders instaat voor de realisatie en inhoudelijke invulling van een Demonstrator - Physical Internet in Zeebrugge, onder meer via een gedragen business plan en projectacquisitie;
 • als onderdeel van deze strategische visie instaat voor het aangaan van strategische partnerschappen, het verankeren van deze partnerschappen in overeenkomsten en/of overlegstructuren, en het invulling geven aan deze partnerschappen via concrete acties.
 • instaat voor de nodige afstemming van je activiteiten met de overige activiteiten van de POM, in het bijzonder met de acties binnen de domeinen Transport & Logistiek en Kenniseconomie.

Profiel

Functieprofiel
 • je beschikt over aantoonbare kennis van en/of ervaring met de logistieke sector en/of (technologische) innovaties en trends met impact op de logistieke sector;
 • je hebt ervaring opgedaan met projectmanagement en/of projectacquisitie;
 • je beschikt over een gezonde dosis strategisch denkvermogen;
 • je bent resultaat- en oplossingsgericht ingesteld;
 • je laat een overtuigende en enthousiaste indruk na en bent een teamspeler met voldoende ondernemingszin;
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en bent een succesvolle netwerker.
 • Je bent diplomatisch aangelegd;
 • je voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden[1] voor de functie.
Bijzondere aanwervingsvoorwaarden
 • voldoen aan de vereiste over de taalkennis, opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
 • minstens voldoen aan de diplomavereisten die gelden voor niveau A in de Vlaamse lokale besturen (universitair diploma of masterdiploma - voor verdere details zie bijlage bij het Ministerieel Besluit van 19 februari 2013[2]).
 • beschikken over een diploma dat relevant is voor de functie (vb. maritieme wetenschappen, economie, TEW…) of over relevante werkervaring. Relevante werkervaring zal in aanmerking worden genomen bij het bepalen van de geldelijke anciënniteit.

Aanbod

Aard en plaats van de tewerkstelling
Het gaat om een contractuele tewerkstelling op voltijdse basis van onbepaalde duur met een inwerktijd van één jaar. De plaats van tewerkstelling is in Zeebrugge (ABC-Toren).  
POM West-Vlaanderen biedt het volgende
- verloning volgens de graad van adjunct-adviseur en met bezoldiging in de weddeschaal A1a-A3a met valorisatie van relevant bevonden anciënniteit.
Maandelijkse brutowedde aan huidige index (juli 2017) exclusief reglementaire toelagen in de weddeschaal A1a: min. € 3.046  - max. € 4.741 (0-24 jaar anciënniteit).
- uitdagende jobinvulling in een technologische context middenin een inspirerende werkomgeving. 
- mogelijkheden voor continue bijscholing & zelfontplooiing en participatie aan studiedagen zodat je op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen van het thema.
- een flexibele werkregeling met glijdende uren en een evenwichtige balans tussen werk en privé.
Wervingsreserve
Er wordt een wervingsreserve van geslaagde kandidaten aangelegd gedurende twee jaar.
 

Interesse?

Geïnteresseerden zenden uiterlijk t.e.m. maandag 28 mei 2018 hun gemotiveerde kandidatuurstelling met curriculum vitae naar:
POM West-Vlaanderen, Personeelsselectie
Provinciehuis Olympia
Koning Leopold III-laan 66
8200 SINT-ANDRIES/BRUGGE
of via e-mail:                                                                              andrea.lamote@pomwvl.be
Brugge - Oostende

Anderen bekeken ook

De job werd bewaard

Je kan je bewaarde jobs terugvinden op de homepage en in Mijn Jobat.

Wil je ze ook op andere toestellen kunnen bekijken? Meld je dan aan.

Solliciteer nu Solliciteer nu

Nog 8 dagen om te solliciteren

Kenmerken

 • Functietype: Planning, stock & inventory
 • Sector: Overheid en Social Profit
 • Zeebrugge (standplaats)
 • Meer over het bedrijf

Vereisten

 • Beperkte ervaring (< 2 jaar)

Aanbod

 • Onbepaalde duur
 • Voltijds

Solliciteer voor

Ontvang nieuwe jobs via e-mail

Ontvang nieuwe 'Planning, stock & inventory' jobs in Brugge - Oostende meteen in je mailbox.

We sturen je geen reclame.