Terug naar zoekresultaten
Agentschap Overheidspersoneel

Secretaris Bijzondere Technische Commissie Mobiliteitshulpmiddelen

contract onbepaalde duur - standplaats Brussel

Agentschap Overheidspersoneel | Brussel | Onbepaalde duur, Voltijds

Het agentschap heeft als missie om samen te werken met alle belanghebbenden aan een betere zorg en meer gezondheid. We willen dit bereiken door mensen uit te nodigen om gezond te leven en hen hierbij te ondersteunen. We beschermen hen tegen besmettelijke ziektes en een ongezond milieu en maken de tijdige opsporing van een aantal ziektes mogelijk. We dragen bij tot een netwerk van kwaliteitsvolle zorg voor en rond mensen die het nodig hebben. Met de Vlaamse sociale bescherming brengen we de betaalbaarheid van de zorg in het bereik van onze medeburgers.

Om dit alles te realiseren erkennen en financieren we organisaties, zorgverleners en voorzieningen. We doen alles in partnerschap en in gedeelde verantwoordelijkheid met hen, met andere overheden én met de mensen zelf. Extra aandacht gaat daarbij naar de meest kwetsbaren.

Afdeling Vlaamse Sociale Bescherming
Je wordt tewerkgesteld binnen de afdeling Vlaamse Sociale Bescherming.

Wie ziek is, kan in België rekenen op de federale sociale zekerheid voor de terugbetaling van dokterskosten, medicatie en andere ziekte kosten. De Vlaamse sociale bescherming kan je beschouwen als een extra laag bovenop de federale sociale zekerheid. De Vlaamse sociale bescherming ondersteunt mensen met een zorgbehoefte en wil hen de mogelijkheid bieden om de regie van hun zorg in eigen handen te houden. De Vlaamse sociale bescherming maakt zorg zowel thuis als residentieel financieel toegankelijk. De uitvoering daarvan is toevertrouwd aan erkende zorgkassen. 

Vanaf 2019 bestaat de Vlaamse sociale bescherming uit volgende pijlers:

 • Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (vroeger de zorgverzekering)
 • Het basisondersteuningsbudget
 • Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden)
 • Het zorgticket voor woonzorgcentra, centra voor kortverblijf en dagverzorgingscentra
 • De tegemoetkoming voor mobiliteitshulpmiddelen

De afdeling Vlaamse sociale bescherming staat in voor de beleidsvoorbereiding en de verdere implementatie van de Vlaamse sociale bescherming, waaronder de mobiliteitshulpmiddelen. In uitvoering van de regelgeving mobiliteitshulpmiddelen worden daartoe met ingang van 1 januari 2019 twee commissies opgericht:
 
 • De bijzondere technische commissie mobiliteitshulpmiddelen
 • De adviescommissie mobiliteitshulpmiddelen

In de startfase ben je secretaris voor de Bijzondere Toezichtcommissie en voor de adviescommissie. Als beide commissies groeien, zal de functie gesplitst worden.

 

Secretaris Bijzondere Technische Commissie Mobiliteitshulpmiddelen

Functieomschrijving

Voel jij je thuis binnen een organisatie die het leven en welzijn van elke Vlaming vooropstelt? Wil jij meewerken aan de uitbouw van een nieuw mobiliteitshulpmiddelenbeleid in Vlaanderen?

Dan ben jij de secretaris die wij zoeken!

Als secretaris van de bijzondere technische commissie mobiliteitshulpmiddelen en van de adviescommissie mobiliteitshulpmiddelen ben je een sleutelfiguur in de uitvoering en in de voorbereiding van het beleid inzake mobiliteitshulpmiddelen. In de bijzondere technische commissie bereid je o.a. de dossiers voor van gebruikers met bijzondere individuele noden en voor innovatieve mobiliteitshulpmiddelen die niet zijn opgenomen op de lijst van voor vergoeding aangenomen producten.

Als secretaris van de adviescommissie mobiliteitshulpmiddelen bereid je aanvragen voor van fabrikanten of verdelers van mobiliteitshulpmiddelen om hun product op te nemen in de lijst van erkende  mobiliteitshulpmiddelen. Voorts brengt de Adviescommissie Mobiliteitshulpmiddelen, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van de minister, advies uit over wenselijke aanpassingen aan het mobiliteitshulpmiddelenbeleid in functie van de evoluerende context. Zij houdt daarbij rekening met de evoluties op de hulpmiddelenmarkt, de maatschappelijke evoluties en de tevredenheid van de gebruikers.

Beide commissies zijn nieuw in Vlaanderen en starten vanaf januari 2019.

Functieomschrijving:

Analyseren en verwerken van binnenkomende aanvragen ten einde een voorstel van beslissing te kunnen formuleren.

Als secretaris ben je verantwoordelijk voor het voorbereiden van de vergaderingen, het voorleggen van de dossiers voor behandeling aan de commissie, het formuleren van een voorstel tot beslissing, het noteren en verwerken van de adviezen, de verdere afhandeling van het dossier en het bewaken van de doorlooptijden.

Resultaatsgebieden


Coördinatie van het secretariaat van de Bijzondere Technische Commissie en de Adviserende Commissie

Vervolledigen dossiers
Verzamelen en administratief verwerken van dossiergegevens met als doel te kunnen beschikken over een volledig dossier met alle noodzakelijke dossierelementen.

Analyse

Analyseren, toetsen en interpreteren van dossiergegevens met als doel een gefundeerd voorstel van beslissing of advies te kunnen formuleren.

Communicatie en contacten
Tijdig de communicatie en contacten verzorgen met als doel te zorgen voor een optimaal geïnformeerde en tevreden klant en een goed afgewerkt dossier.

Kennis met betrekking tot het vakgebied
Actief bijhouden en uitwisselen van kennis en ervaring m.b.t. het vakgebied met als doel de kwaliteit van de dienstverlening op individueel en afdelingsniveau te optimaliseren.

Optimalisatie van de werking/het beleid
Vanuit expertise -en rekening houdend met trends- een bijdrage leveren tot aanpassing en optimalisering van wetgeving, richtlijnen, procedures en normen met als doel voldoende input te geven voor het beleid.

Vergaderingen
Commissievergaderingen organiseren teneinde ervoor te zorgen dat er over de dossiers binnen een redelijke termijn wordt beslist.

 

Profiel

Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarden:
 
 • Je bent in het bezit van een masterdiploma (of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid.  De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02)
 • Een diploma binnen het studiegebied Bewegings- en Revalidatiewetenschappen is een pluspunt.
 • Relevante ervaring of affiniteit binnen de welzijns en gezondheidsdomein is een pluspunt
 • Je kan ook deelnemen aan de selectie als je binnenkort afstudeert en ten laatste op 1/02/2019 jouw masterdiploma behaalt. Je kan de functie alleen opnemen als je op het moment van indiensttreding je diploma effectief behaald hebt.

Technische competenties:
 • Vlot werken met IT-applicaties (goede kennis van Word, Excel, Outlook), mail en internet. Daarnaast ben je bereid om de entiteitsspecifieke software snel aan te leren.
 • Kennis van de regelgeving inzake de Vlaamse Sociale Bescherming of andere relevante regelgeving voor het agentschap is een pluspunt
 • Kennis van de markt en aanbod van mobiliteitshulpmiddelen is een pluspunt
 • Medische kennis van hulpmiddelen als oplossing bij functionele beperkingen ten gevolge van veroudering, specifieke aandoeningen als ALS, MS of een aangeboren handicap is een pluspunt.

Persoonsgebonden competenties:
 • Verantwoordelijkheid nemen: Je handelt in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie (niveau 1)
 • Samenwerken: Je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is (niveau 2)
 • Analyseren: Je duidt problemen in zijn verbanden en gaat op een efficiënte wijze op zoek naar aanvullende relevante informatie (niveau 2)
 • Oordeelsvorming: Je uit meningen en je hebt zicht op de consequenties ervan, op basis van een afweging van relevante criteria (niveau 1)
 • Klantgerichtheid: Je onderkent de wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie en je kan er adequaat op reageren (niveau 2)
 • Zorgvuldigheid: je handelt met aandacht voor kwaliteit en gericht op het voorkomen van fouten (niveau 2)
 • Initiatief:  Je onderkent kansen en onderneemt of stelt uit eigen beweging acties voor (niveau 1)
 • Communiceren: Je brengt informatie en ideeën schriftelijk en/of mondeling begrijpelijk over (niveau 2)

Aanbod

 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur.
 • De functie is aantrekkelijk wegens de kans om mee vorm te geven aan de uitbouw van een nieuw mobiliteitshulpmiddelenbeleid in Vlaanderen.
 • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
 • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
 • Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
 • Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van adjunct van de directeur (rang A1, salarisschaal A111. Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal 3.204,70 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • Na een inwerkperiode is er de mogelijkheid tot telewerken met een maximum van 2 dagen/week
 • Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, moet je de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing opnemen
Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.
Brussel

Anderen bekeken ook

De job werd bewaard

Je kan je bewaarde jobs terugvinden op de homepage en in Mijn Jobat.

Wil je ze ook op andere toestellen kunnen bekijken? Meld je dan aan.

Solliciteer nu

Deze job wordt niet langer aangeboden

Kenmerken

Vereisten

 • Master (Licentiaat; Universiteit of Hoger Onderwijs Lange Type)
 • Nederlands

Aanbod

 • Onbepaalde duur
 • Voltijds

Ontvang nieuwe jobs via e-mail

Ontvang nieuwe 'Overheid, Logistiek management' jobs in Brussel meteen in je mailbox.

We sturen je geen reclame.