Terug naar zoekresultaten
REGIE DER GEBOUWEN

Rekrutering- en selectieverantwoordelijke (m/v/x)

Via REGIE DER GEBOUWEN

Staat 18 dagen op Jobat.be

De Regie der Gebouwen is de vastgoedbeheerder van de federale staat. Zij zorgt ervoor dat de federale ambtenaren in kwalitatieve kantoren kunnen werken en ze houdt het federaal architecturaal patrimonium in stand. Ze beheert 7 miljoen vierkante meter, verspreid over 1036 gebouwensites. Twee derde daarvan is eigendom van de federale staat en een derde wordt gehuurd.

Rekrutering- en selectieverantwoordelijke (m/v/x)

Functieomschrijving

U bent mee verantwoordelijk voor de rekrutering en selectie voor de Regie der Gebouwen:
U geeft uw klanten advies bij het bepalen van het juiste competentieprofiel en spreekt samen met hen af welke selectiemethoden gebruikt worden om de juiste talenten aan te trekken.
U beheert de planning en uitvoering van de selectieprocedure in samenwerking met Selor en u bent het centrale aanspreekpunt voor de kandidaten.
U werkt nauw samen met de communicatiedienst van de Regie der Gebouwen en Selor om rekruteringsacties op te zetten om de organisatie op de kaart te zetten als aantrekkelijke werkgever en zo de juiste talenten aan te trekken.
U voert de selectie-/oriëntatieprocedure uit en evalueert de competenties, zodat u een lijst met geschikte kandidaten kunt opstellen binnen de voorziene termijnen en gekwalificeerd personeel voor de klant kunt aantrekken.
U volgt de nodige opleidingen bij Selor en stapt in een intensief coachingtraject, zodat u gecertificeerd bent en in naam van Selor selectieprocedures van A tot Z kunt uitvoeren.
U schoolt zich geregeld bij, zodat u op de hoogte blijft van de rekruterings- en selectiemethodieken. U deelt uw kennis met uw team en de interne klant.
U werkt samen met de interne klant valide en betrouwbare testen uit. U neemt ook de analyse van de resultaten op zich om de kwaliteit van die analyse te verzekeren.
U maakt deel uit van de dienst Talent van de afdeling Personeel en organisatie. U werkt mee aan projecten met als doel talent voor de Regie der Gebouwen aan te trekken en te behouden.
U werkt mee aan projecten binnen het domein van selectie, oriëntatie en certificatie en leidt kleine projecten die bijdragen tot de ontwikkeling en verbetering van de organisatie.

Profiel

Gedragsgerichte competenties
 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt met hen op basis van je expertise een vertrouwensrelatie op.
 • Je reageert resultaatgericht op stress, controleert de eigen emoties en gaat constructief om met kritiek.
Technische competenties
 • Je hebt een goede kennis van rekruterings-en selectietechnieken.
 • Je kan je mondeling goed uitdrukken.

 Redeneervaardigheden

 • Abstracte redeneervaardigheden
 • Verbale redeneervaardigheden

Opgelet! Je motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd.
Indien je motivatie niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen en in de lijst van geslaagden opgenomen worden. 
 

 

Deelnemingsvoorwaarden

1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

OFWEL OPTIE 1 MET ERVARING (zoals vermeld in punt 2):

 • diploma van licentiaat/master, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.

OFWEL OPTIE 2 ZONDER ERVARING:

 • diploma van een basisopleiding van de 2de cyclus (vb. licentiaat/master) uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 4 jaar studie in een richting psychologie of sociaal werk.


Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma? 

 • Je wordt eveneens toegelaten als je laatstejaarsstudent bent van het academiejaar 2017-2018 voor het behalen van het vereiste diploma (zie optie 2). Als je slaagt kan je pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald. Laad in dit geval je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op het moment van inschrijving op.
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor. 
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor. 
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum: 

Een relevante professionele ervaring in het domein van rekrutering en selectie van telkens minstens 1 jaar in ten minste 3 van onderstaande taken:

 • het houden van intakevergaderingen met de klant (intern/extern)
 • het opmaken van een functiebeschrijving
 • het opstellen van een competentiematrix
 • het voorzitten van selectie-interviews
 • het opmaken van selectierapporten
 • het verlenen van advies naar de klant met betrekking tot het gebruik van selectietesten

Vul je online-cv volledig in zoals vermeld wordt bij 'Screening van deelnemingsvoorwaarden' onder de rubriek 'Selectieprocedure' en dit ook tegen de uiterste inschrijvingsdatum. 


3. Vereiste benoemingsbesluit en anciënniteit op de uiterste inschrijvingsdatum (enkel voor de federale ambtenaren)
Je bent een Nederlandstalig statutair ambtenaar en je werkt niet voor de rekruterende instelling. Om deel te nemen aan deze selectie moet je benoemd zijn bij:

  • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit)
  • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren)

De vacante functie is een functie van A1. Je dient te voldoen aan:

 • tot de klasse A1 behoren

Federale ambtenaren die zich kandidaat stellen via mobiliteit moeten geen diplomavoorwaarden invullen, maar moeten wel voldoen aan de werkervaring (zie punt 2).

Als je geslaagd bent in het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau A1 en je bent opgenomen in de lijst van geslaagden, kan je op basis van dit slagen deelnemen aan deze selectie. Laad je bewijs van slagen op vóór de uiterste inschrijvingsdatum en neem contact op met de contactpersoon vermeld in de functiebeschrijving zodat je kan ingeschreven worden voor deze selectie. Doe je dit niet, kan je niet deelnemen aan de selectie op basis dit bewijs van slagen en krijg je geen vrijstelling voor de generieke screening. Ook dien je te voldoen aan de vereiste werkervaring.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (niveau A1) (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in,  inclusief je huidige job.

Als dit bewijs van benoeming (bij Werkervaring, Mijn huidige werksituatie) of van slagen (bij Diploma’s en certificaten) al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, moet je dit niet opnieuw doen.


4. Indien je Nederlandstalig beroepsmilitair bent.

De functie is vacant in niveau A1. Je moet dus:

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het tabblad ‘Diploma’ in Mijn Selor.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘gegevens van de contactpersoon Selor’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen.
 • de generieke screening afleggen en ervoor slagen (zie rubriek ‘Selectieprocedure’) of je beschikt over een geldige vrijstelling op de uiterste inschrijvingsdatum van deze selectie.

Aanbod

Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.
 
Loon
Minimum aanvangswedde: 36.613,99 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+ kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomt in de gsm-kosten
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • werken in moderne, lichte en open kantoren
 • 26 dagen verlof per jaar
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Aanstellingsvoorwaarden
Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:
 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. Als je al ambtenaar bent op hetzelfde niveau en dezelfde klasse dan de selectie en je werkt nog niet voor de rekruterende instelling, moet je geen stage meer doen.
Brussel

Anderen bekeken ook

De job werd bewaard

Je kan je bewaarde jobs terugvinden op de homepage en in Mijn Jobat.

Wil je ze ook op andere toestellen kunnen bekijken? Meld je dan aan.

Solliciteer nu Solliciteer nu

Nog 45 dagen om te solliciteren

Kenmerken

 • Functietype: Rekrutering & selectie
 • Sector: Overheid en Social Profit
 • Brussel (standplaats)
 • Meer over het bedrijf

Aanbod

 • Onbepaalde duur
 • Voltijds

Solliciteer voor

Ontvang nieuwe jobs via e-mail

Ontvang nieuwe 'Rekrutering & selectie, Overheid' jobs in Brussel meteen in je mailbox.

We sturen je geen reclame.