Terug naar zoekresultaten
Hogeschool PXL

ONDERZOEKER IN DOMEIN 'ARBEID EN PARTICIPATIE' 50% & LECTOR ERGOTHERAPIE 20%

Vacature 106/1718

Bij Hogeschool PXL

Hogeschool PXL is een toonaangevende en sterk groeiende Hogeschool met 9000 studenten (junior collega’s) en 1000 colle-ga’s. Naast bachelor-, master- en bachelor-na-bacheloropleidingen zullen we vanaf 1/9/2019 ook graduaatsopleidingen inrich-ten. In het dynamisch netwerk van Hogeschool  PXL dagen we elke partner vandaag uit om samen de toekomst te ontwerpen. Doordrongen van identiteit en praktijk leiden we ondernemende, geëngageerde, creatieve professionals en kunstenaars op. We werken samen aan oplossingen met organisaties in onderzoek en dienstverlening. We claimen excellentie in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die vlotheid en tegelijk serieus uitstraalt.

Hogeschool PXL heeft voor het expertisecentrum PXL Zorginnovatie, een externe vacature in contractueel verband voor de opdracht van :

ONDERZOEKER IN DOMEIN 'ARBEID EN PARTICIPATIE' 50% & LECTOR ERGOTHERAPIE 20%

Functieomschrijving

De directie Onderzoek en Dienstverlening werkt aan de uitbouw van onderzoek en dienstverlening binnen Hogeschool PXL en dit als motor voor innovatie in de regio.
De uitvoering van het onderzoeksbeleid gebeurt door 7 expertisecentra en 3 expertisecellen. Voor de uitbouw van het Expertisecentrum PXL Zorginnovatie wordt een onderzoeker aangeworven. Experti-secentrum PXL Zorginnovatie tracht samen met het werkveld antwoorden te vinden op uitdagingen in de gezondheids- en welzijnssector (zorg en revalidatie) via innovatie, technologie en/of interdiscipli-naire aanpak met focus op zorgeloos wonen, arbeid & participatie en zorgprofessionalisering. Vanuit een holistische, inclusieve en empowerende visie wil het Expertisecentrum Zorginnovatie bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van leven en re-integratie in de maatschappij van de cliënt. Ver-der zoekt men binnen projecten en dienstverlening naar het verbeteren van de zorgefficiëntie met als doel een maatschappelijke en economische meerwaarde te creëren. Het expertisecentrum Zorginno-vatie sluit nauw aan bij de opleidingen professionele Bachelor Verpleegkunde, Ergotherapie en Vroedkunde van het departement Healthcare.

De kandidaat wordt betrokken binnen het praktijkgericht onderzoek en de dienstverlening rond het onderzoeksspeerpunt Arbeid en Participatie. In kader hiervan start in september 2018 een project  rond ergonomie en duurzaam werk in de profit sector. Hiervoor zal de kandidaat nauw samenwerken met lectoren en studenten van de opleiding Ergotherapie.  De kandidaat wordt actief gestimuleerd om nieuwe onderzoekprojecten te initiëren en uit te schrijven binnen het speerpunt Arbeid & Participatie voor verdere uitbouw van dit speerpunt.

In dit kader zal de onderzoeker volgende taken uitvoeren:
Uitvoeren van literatuuronderzoek
Opstellen van onderzoeksprotocollen
Dataverzameling en data-analyse omtrent ergonomie en duurzaam werk
Rapportering van resultaten
Beheren van projectadministratie
Communicatie (mondeling en schriftelijk) met (externe) partners en projectleden
Uitwerken en schrijven van nieuwe onderzoeksvoorstellen en subsidiedossiers

Multidisciplinaire samenwerking is alom aanwezig.

De kandidaat zal meewerken om internationale samenwerkingsverbanden op het vlak van onderzoek rond arbeidsreïntegratie en ergonomie verder uit te bouwen.

Als onderzoeker word je ook betrokken bij het opzetten en begeleiden van bachelorproeven in het kader van je onderzoek en/of dienstverlening.

De functie als onderzoeker kan gecombineerd worden met 20% onderwijsopdracht als lector binnen het vakdomein Arbeid en Participatie en Fysieke revalidatie in de opleiding Ergotherapie.

 

Profiel

Wat wij vragen: 
Je bezit een masterdiploma in de ergotherapeutische wetenschap of kinesitherapie en revali-datiewetenschappen met specialisatie  fysieke revalidatie en arbeids-reïntegratie.
Onderzoekservaring is een meerwaarde, maar gedrevenheid en interesse in onderzoek is een must
Je bezit aantoonbare ervaring in het domein van arbeid en participatie, ergonomie en arbeids-reïntegratie
Je voldoet aan de algemene voorwaarden voor de toegang tot een ambt van de hogeschool (cfr. artikel V. 106 van de Codex Hoger Onderwijs; http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14650)
Indien gecombineerd met de onderwijsopdracht : expertise in het domein van ergotherapie i/d fysieke revalidatie

 

Wat jij moet kunnen :
Je beschikt over een aangetoonde vakinhoudelijk expertise m.b.t. onderzoek van toepassing bin-nen paramedische wetenschappen en/of expertise binnen het domein van ergono-mie/arbeidreïntegratie
Een cv dat aantoont dat je vertrouwd bent met publiceren op nationaal en internationaal niveau is een meerwaarde.
Een cv dat aantoont dat je vertrouwd bent met praktijkgericht onderzoek of ander onderzoek waarbij maatschappelijke valorisatie belangrijk is, is een meerwaarde.
Je kan vlot werken met diverse relevante ICT-tools als Word, Excel, internet, e-mail …
Een goede kennis van de Engelse taal is een vereiste voor onderzoeksdoeleinden en  (internatio-nale) (onderzoeks)projecten
Je hebt een vlotte pen
Je hebt een relevant netwerk en/of bent bereid om dit op korte termijn te verwerven;
Je bent creatief en beschikt over sterke communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk) en kan mensen boeien en overtuigen;
Je kan zelfstandig werken en bent goed in plannen en organiseren, maar je bent tevens een teamplayer;
Indien gecombineerd met de onderwijsopdracht: je hebt uitstekende didactische kwaliteiten en je bent bereid je in te werken in probleemgestuurd onderwijs

De professional die wij zoeken:
Ben jij een ondernemend en dynamisch professional die open staat voor vernieuwing en ga je zelf actief op zoek naar nieuwe inzichten, werkwijzen en oplossingen?
Beschik jij over goede communicatieve vaardigheden en heb je de passie en empathie om met colle-ga’s en studenten op een heldere en gestructureerde wijze te communiceren en samen te werken?
Ben jij een professional die ondernemend is, gemakkelijk een netwerk kan uitbouwen en de uitdaging wil aangaan om actief mee te werken aan projectmatig onderzoek?

Dan bezit jij de “X-factor” en nodigen wij jou graag uit om te solliciteren.

Aanbod

Hogeschool PXL, centraal gelegen in het hart van Limburg. Roots in de regio, met blik op de wereld.  Je mag rekenen op een uitdagende functie met ruimte voor het opnemen van verantwoordelijkheden en met oog voor de mogelijkheden om uw talen-ten verder te ontwikkelen. Je komt terecht in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die hartelijkheid en ernst uit-straalt. Je mag je verwachten aan een aantrekkelijk statuut en vakantieregeling. Terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, een fietsvergoeding, laptop, aantrekkelijke cateringvoorwaarden en tal van andere voordelen zijn inherent. 

 

Aanstelling
Deze opdracht van 50% kan binnen het Expertisecentrum PXL Zorginnovatie ingevuld worden en mo-gelijk aangevuld worden met een 20% onderwijsopdracht binnen het Departement Healthcare. De contractuele aanstelling kan ingaan vanaf 18/09/2018 . De aanstelling wordt jaarlijks verlengd en is vanaf het 3de jaar van onbepaalde duur. 

Salarisschaal
De verloning gebeurt op basis van het diploma :
• voor een masterdiploma : overeenkomstige salarisschaal A21 (equivalent 587)
Voor meer informatie: http://pep.pxl.be/Publiek/Weddeschalen.aspx?schaal=587

Naast anciënniteit in de openbare sector kan ook relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige worden toegekend, conform het hogescholendecreet. De maximum toegekende anciënniteit voor deze functie bedraagt 8 jaar, tenzij de automatisch toegekende beroepservaring deze termijn overschrijdt. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken binnen de maand na indiensttreding en onderzoek van het volledige dossier. De anciënniteitsbepalingen voor interne kandidaten zoals eerder verworven, blijven behouden.

Midden-Limburg (Hasselt - Genk)

Anderen bekeken ook

De job werd bewaard

Je kan je bewaarde jobs terugvinden op de homepage en in Mijn Jobat.

Wil je ze ook op andere toestellen kunnen bekijken? Meld je dan aan.

Solliciteer nu

Deze job wordt niet langer aangeboden

Kenmerken

Aanbod

  • Onbepaalde duur
  • Voltijds

Ontvang nieuwe jobs via e-mail

Ontvang nieuwe 'Ergotherapeut, Wetenschapper' jobs in Midden-Limburg (Hasselt - Genk) meteen in je mailbox.

We sturen je geen reclame.