Anderen bekeken ook
Solliciteer nu

(sociaal) verpleegkundige – team onthaal/sociale dienst/kwaliteit

(sociaal) verpleegkundige – team onthaal/sociale dienst/kwaliteit

Functieomschrijving

Binnen ons woonzorgcentrum (inclus. kortverblijf) en onze assistentiewoningen ben je het aanspreekpunt voor potentiële en huidige bewoners, hun familieleden en collega’s. Je staat de bewoners en hun familie bij op psychosociaal en administratief vlak teneinde hun opname optimaal voor te bereiden, de verblijfsomstandigheden te verbeteren en in voorkomend geval hun overplaatsing naar of ontslag uit het woonzorgcentrum vlot te laten verlopen.

Verantwoordelijkheden

Voorbereiden en organiseren van de opname van bewoners

 • Onderzoekt en evalueert de mogelijkheid tot opname: informeert zich over de gezondheidstoestand van de bewoner (bij familie, huisarts, ziekenhuis…) en bespreekt onduidelijke of problematische situaties met het diensthoofd sociale dienst
 • Verstrekken van informatie aan toekomstige bewoners en hun familie voor, tijdens en na de opname
 • Organiseert de opname van nieuwe bewoners: plaatst de bewoner indien nodig op een wachtlijst, onderzoekt in multidisciplinair overleg en in functie van de Katz-schaal van de kandidaat-bewoner welke afdeling geschikt is en informeert de bewoner en familie hierover.
 • Verwittigt de betrokken diensten/afdelingen wanneer een nieuwe bewoner opgenomen wordt
 • Onthaalt de bewoners en hun familie bij hun aankomst in het woonzorgcentrum of de assistentiewoning
 • Volgt het opnamebeleid op in samenspraak met het diensthoofd sociale dienst
 • CRM bijhouden (Customer Relationship Management) waarin de noden en behoeften van de verschillende klanten worden bijgehouden en opgevolgd

Bijstand verlenen aan de bewoners

 • Hen vergezellen tijdens een bezoek aan het woonzorgcentrum/assistentiewoning
 • Helpen bij het invullen van formulieren (administratieve ondersteuning)
 • Belangen van de bewoners verdedigen wat betreft sociale zekerheid, belastingen,…
 • Je informeert de bewoners over de sociale hulpmogelijkheden en de nodige administratieve stappen. Je begeleidt hen daarin en verwijst hen indien nodig naar de juiste instantie.
 • Verantwoordelijk voor meldingen en klachten: opvolgen, bespreken en opvolgen van oplossing, verslaggeving.
 • Staat de bewoner en de familie bij in geval van een interne of externe overplaatsing of de terugkeer naar huis (bv. door te zoeken naar dienstencentra en systemen ter ondersteuning van de bewoners zoals huishoudelijke hulp, verpleegkundige bijstand, ..)

Bieden van psychosociale ondersteuning

 • Aanbieden van de nodige informatie en begeleiding (zowel administratief als psychosociaal) aan de kandidaat-bewoner en familie
 • Helpen van de residenten tijdens het verblijf wanneer er zich problemen voordoen
 • Zorgen voor de nodige psychosociale en administratieve begeleiding aan de familie in geval van overlijden
 • Komt tussen in crisissituaties.

Sociale dossiers van de bewoners opmaken

 • Maakt een rapport over elke bewoner en actualiseert het
 • Verzekeren van de contacten met externe instanties (o.a. OCMW, mutualiteiten, advocaten, ziekenhuizen, …) en rapporteert mondeling of schriftelijk aan hen.

Facturatie: opmaak, opvolgen, bespreken,

 • Bewonersfacturatie
 • RIZIV facturatie

Overlegmomenten met bewoners en families organiseren (voorzitten en/of verslaggeving verzorgen)

Binnen de assistentiewoningen ben je verantwoordelijk voor het bevorderen van de,huishoudelijke woon- en leefsfeer. Ter bevordering van je contacten met de bewoners help je met de bedeling van de maaltijden en met het organiseren van een maandelijkse croque- avond.

Je ondersteunt je administratieve collega in telefonisch onthaal / balie.

Deelname aan werkgroepen

Profiel

Profiel

Vereiste studies

 • Hoger beroepsonderwijs (HBO) Geriatrische verpleegkunde
 • Professionele Bachelor Verpleegkunde (sociaal) verpleegkunde
 • Master Verpleegkunde en Vroedkunde

Ervaring is een pluspunt

Vaardigheden

 • Contactvaardig en luistervaardig zijn, zowel naar bewoners als familie en collega’s toe (intern en extern onderhouden van contacten)
 • Proactieve houding in contact met (potentiële) bewoners in het identificeren van hun noden en behoeften nu en in de toekomst, met ook wat Korian voor hem/haar te bieden heeft (ambulant of residentieel). Kennis over het totaalaanbod van Korian is hierbij cruciaal.
 • Samenwerken als een team
 • Nauwgezet met zin voor organisatie, planning en coördinatie
 • Zelfstandig werken
 • Regels en afspraken nakomen
 • Klant- en aanbodgerichtheid
 • Resultaatgerichtheid
 • Administratieve vaardigheden

Aanbod

 • Een gevarieerde job met ruimte voor persoonlijke inbreng
 • Een aangename werksfeer in een professionele én huiselijke omgeving (personeelstevredenheid van +81 %)
 • Goed werkmateriaal
 • Relevante anciënniteit wordt overgenomen
 • Verloning volgens de barema’s van het Paritair Comité 330
 • Maaltijdcheques
 • Woon werk verkeer
 • Goede parkeergelegenheid
Anderen bekeken ook

Kenmerken

Aanbod

 • Onbepaalde duur
 • Voltijds

Gelijkaardige jobs

Bron: VDAB
Anderen bekeken ook

Ontvang per mail jobs op maat

Ontvang nieuwe 'Verpleegkunde' jobs in Limburg meteen in je mailbox.