Solliciteer nu
Stad Kortrijk

Projectleider Groen, Natuur en Landschap - Projectleider Infrastructuur (B1-B3)

Staat 42 dagen op Jobat.be

Projectleider Groen, Natuur en Landschap - Projectleider Infrastructuur (B1-B3)

Kortrijk is een grote werkgever. Meer dan 1800 medewerkers van stad, OCMW en ZORG Kortrijk zetten zich elke dag in voor een zeer gevarieerde dienstverlening. Dat aanbod qua dienstverlening is zeer divers, denk maar aan sport, cultuur, burgerzaken, kinderopvang, thuiszorg, sociale tewerkstelling, onderwijs, integratie, stadsontwikkeling, huisvuilophaling, groen, parkeerbeleid, armoedebestrijding, schuldhulpverlening, evenementen, economie, wegenwerken, woonzorgcentra, ... De uitdagingen voor de diensten en de medewerkers zijn groot en evolueren voortdurend. Samen zorgen we ervoor dat het aanbod afgestemd is op de wensen en behoeften van de inwoners van stad Kortrijk.

Functieomschrijving

DOEL VAN DE FUNCTIE:

Als projectleider werk je projecten uit op basis van de beleidsvisie en input van interne of externe partners. Vanaf deze basis werk je je projecten in de publieke ruimte zelfstandig uit naar realisatie: je bereidt de planning en het budget voor, je bewaakt de initieel bepaalde kwaliteit en ambities van de projectdefinitie, je staat in voor zowel de afstemming met alle diverse actoren en aspecten, als de financiële, de technische en beheersmatige opvolging van het project.
Je projecten zijn eerder monodisciplinair, met een focus op hetzij groen, natuur, landschap of hetzij infrastructuur, wegenis en riolering
Je werkt hierbij nauw samen met de betrokken beleidscollega’s, de desbetreffende experten, interne en externe actoren en het beleid.
Naast je projectwerking adviseer en ondersteun je interne collega’s en externen met jouw kennis bij de herinrichting van de publieke ruimte.
 

VERANTWOORDELIJKHEDEN:

 • Je bent mee verantwoordelijk voor de uitwerking en realisatie van een ruim scala aan projecten in de publieke ruimte met een focus op park, natuur en landschap of op wegenis, riolering, herinrichting kruispunten en schoolomgevingen, …
 • Je werkt samen met de beleidsmedewerkers om beleidskaders en gedefinieerde acties te realiseren.
 • Je werkt voor deze projecten met de beleidsmedewerkers een projectdefinitie uit, vertrekkend van een beleidskader of masterplannen. Voor minder complexe en duidelijk afgebakende projecten definieer je zelfstandig de projectdefinitie en projecttraject op.
 • Je trekt deze acties en projecten vanaf de opstartfase (voorbereiding projectdefinitie, timing en budget, overleg eigenaars, technische uitwerking, aanvragen offertes) tot in de eindfase (opvolging van de werken op het terrein, nazorg en beheersoverdracht).
 • Voor de technische uitwerking in bestek, meetstaat e, uitvoeringstekeningen werk je samen met een aangesteld studiebureau of maak je deze zelfstandig op.
 • Je werkt hierbij nauwgezet samen met de verschillende actoren binnen e publieke en open ruimte en andere betrokken beleidsdomeinen of actoren (overheden, natuurverenigingen, landbouwers, AWV, VMM, fietsersbond, …).
 • Voor de projecten “groen, natuur en landschap”:
  • Je hebt hierbij oog voor de landschappelijke structuur, de groenstructuur binnen het stedelijk weefsel, recreatieve en toeristische netwerken, natuurwaarden, integraal waterbeleid, de landbouwstructuur en – verbredingsmogelijkheden, in een multisectorale beleidscontext.
 • Voor de projecten “infrastructuur”:
  • Je hebt hierbij oog voor kwaliteit en gebruiksgemak van de publieke ruimte in zijn verschillende aspecten en voor zijn diverse gebruikers: integraal waterbeleid, toegankelijkheid, leesbaarheid, dagdagelijkse beheer, duurzame aanleg van publieke ruimte, …
 • Je streeft samen met de betrokken actoren naar maximale win-win situaties en koppelingsmogelijkheden met de beschikbare beleidsinstrumenten en middelen om deze gebundeld in te zetten voor realisaties in het gebied. Geïntegreerd en in een constructieve sfeer samenwerken zijn cruciaal voor de verschillende projecten, met het oog voor het bereiken van concreet, vooropgesteld resultaat.
 • Je organiseert en neemt deel aan interne en externe overlegmomenten en verzorgt de contacten met interne en externe partners; je start initiatieven op om nieuwe knelpunten aan te pakken en oplossingen aan te reiken.
 • Je zorgt ervoor dat de projecten goed verlopen met participatie van alle betrokken en nog te betrekken partners. Je bent een go-between die met alle bekommernissen van de verschillende partners rekening houdt en (politieke) feeling heeft.
 • Je staat in voor de communicatie met de betrokken overheden, actoren en bewoners en voor het bekomen en bestendigen van een breed draagvlak
 • Je communiceert helder met alle betrokkenen over de vorderingen en werkt de projecten ook administratief af.

Profiel

KENNISCOMPETENTIES:

 • Je hebt een bachelordiploma of een graduaatsdiploma van voor 2005 met voorkeur in landschaps-zorg, groenbeheer, landschapsarchitectuur
  • Voor de projecten “Groen, natuur en landschap”:
   • Je hebt een goede kennis en affiniteit voor groen, natuur en landschap.
   • Je bent vertrouwd met de volgende thema’s harmonisch park en groenbeheer, natuur-ontwikkeling en -beheer, landschapszorg en natuurgerichte recreatie.
   • Je bent vertrouwd met het spanningsveld (overheden, groen, natuur, landbouw, recreatie) ? Je hebt een goede ecologische basiskennis
   • Je hebt de nodige kennis van infrastructuurwerken relevant voor groen-, natuur- en landschapsprojecten.
  • Voor de projecten “Infrastructuur”:
   • Je hebt een goede kennis en affiniteit voor infrastructuur, publieke ruimte.
   • Je bent vertrouwd met de volgende thema’s, integraal waterbeheer, aanleg publieke ruimte, openbare verlichting, …
     

TOELATINGSVOORWAARDEN:

 • Werving:
  • Een bachelordiploma of een graduaatsdiploma van voor 2005 met voorkeur in landschapszorg, groenbeheer, landschapsarchitectuur
   • voor de projecten 'Groen, natuur en landschap" : goede kennis en affiniteit voor groen, natuur en landschap
   • voor de projecten 'Infrastructuur' : goede kennis en affiniteit voor infrastructuur en publieke ruimte
  • Geen bachelordiploma noch een graduaatsdiploma van voor 2005

   • voor de projecten 'Groen, natuur en landschap" : goede kennis en affiniteit voor groen, natuur en landschap

   • voor de projecten 'Infrastructuur' : goede kennis en affiniteit voor infrastructuur en publieke ruimte

   • slagen voor een capaciteitstest.
    De capaciteitstest heeft als doel een beeld te geven van het denk- en werkniveau van een (toekomstig) medewerker. Het meet niet alleen het aangeboren deel, maar ook de intelligentie die verworven is door kennis ervaring en vaardigheden

 • Interne en externe personeelsmobiliteit:
  • De medewerker heeft minstens 12 maand graadanciënniteit op B-niveau bij de stad of OCMW Kortrijk
 • Bevordering via interne en externe personeelsmobiliteit:
  • De medewerker heeft minstens 4 jaar graadanciënniteit op C-niveau of minstens 4 jaar graadanciënniteit op D4-D5-niveau en minstens 6 jaar dienstanciënniteit bij de stad en OCMW Kortrijk


SELECTIEPROCEDURE:

Deel 1: Screening van de CV’s op basis van de vooropgestelde toelatingsvoorwaarden
Deel 2: Thuisopdracht/case gevolgd door een uitgebreide mondelinge proef

 • Thuisopdracht/case:
  • De kandidaten ontvangen, via mail, een opdracht op woensdag 2 september 2020 en krijgen de tijd tot en met maandag 7 september 2020 om 23u59 om de case, via mail, terug in te dienen.
   •  De kandidaten die de case indienden worden uitgenodigd voor de uitgebreide mondelinge proef
 • Uitgebreide mondelinge proef:
  • Timing: Vooropgestelde data: 15 en/of 16 september 2020 (Onder voorbehoud van wijzigingen)
   • Toelichting case
   • Toetsing van de competentievereisten
   • Kandidaat wordt bevraagd rond zijn inzicht in de job, kennis, zijn ervaring, persoonlijkheid en motivatie
   • Toetsing of er een potentiële match is tussen de job, de organisatie en betrokkene en waarbij het profiel en de situering van betrokkene binnen de organisatie geschetst wordt en aan de kandidaten wordt voorgesteld
  • De kandidaat moet min. 60/100 behalen om als geslaagd beschouwd te worden bij het afsluiten van de selectieprocedure (eliminerend)
  • De geslaagde kandidaten worden opgenomen op de wervings- en bevorderingsreserve die minstens 2 jaar geldig is.

Aanbod

 • een contract van onbepaalde duur op B1-B3-niveau
 • maaltijdcheques van 6 euro
 • een gratis hospitalisatieverzekering, gunsttarief voor partner en kinderen
 • gratis aansluiting bij GSD-V
 • gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer
 • fietsvergoeding van 0,24 euro/km
 • een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen) en een flexibel uurrooster
 • naast anciënniteit vanuit openbare sector/onderwijs, kan ook anciënniteit op basis van relevante ervaring in de privé-sector of als zelfstandige meegerekend worden, met een maximum van 18 jaar
 • een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen


De uiterste inschrijvingsdatum voor deze vacature is 16/08/2020
Bereken je reistijd
Naar
Stad Kortrijk | Kortrijk 8500

Dit adres kon niet gevonden worden.

Er kon geen route tussen de twee adressen gevonden worden.

Een exact adres is niet beschikbaar voor deze job. Daarom kan het zijn dat de berekende reistijd afwijkend is in werkelijkheid.
Anderen bekeken ook
  Voeg je CV toe
  Jobs voor jou zal je betere jobs suggereren gebaseerd op je opleiding, vaardigheden en werkervaring.

  De job werd bewaard

  Je kan je bewaarde jobs terugvinden onderaan deze pagina, maar ook op de homepage en in Mijn Jobat.

  Wil je ze ook op andere toestellen kunnen bekijken? Meld je dan aan.

  Nog 18 dagen om te solliciteren

  Kenmerken

  Vereisten

  • Academische Bachelor
  • Nederlands

  Aanbod

  • Onbepaalde duur
  • Voltijds

  Solliciteer voor

  • 25 juli

  Ontvang per mail jobs op maat

  Ontvang nieuwe 'Architectuur' jobs in West-Vlaanderen meteen in je mailbox.