Vacatures Opleidingsorganisator / supervisor in Antwerpen:   9 jobs

Jobs via e-mail:

Uit
Aan

Specialist opleidingscoaching (m/v/x)

 • Extralegale voordelen
  • Maaltijdcheques
  • Individuele hospitalisatieverzekering
  • Tussenkomst openbaar vervoer
  • Fietsvergoeding
Sinds vandaag

Opleidingscoördinator Solucious

Sinds 7 dagen

Onderwijscoördinator Urban resources: energy, food, water and materials

 • Extralegale voordelen
  • Maaltijdcheques
  • Parking
  • Tussenkomst openbaar vervoer
  • Eco Cheque
  • Opleiding
  • Extra-legale vakantiedagen

Product Trainer

Opleidingscoördinator Nederlands voor anderstaligen (NT2)

gfh_newsletter

Jobs via e-mail

Op zoek naar een 'Opleidingsorganisator / supervisor' job in Antwerpen? Deze vind je op Jobat.be.

Uit
Aan

INTERNE TRAINER

Training Coördinator

 • BIMONA
 • Antwerpen
 • Onbepaalde duur

educatief medewerker fotografie

 • WISPER
 • Antwerpen
 • Onbepaalde duur

educatief medewerker theater

 • WISPER
 • Antwerpen
 • Onbepaalde duur
Anderen bekeken ook
Voeg je CV toe
Jobs voor jou zal je betere jobs suggereren gebaseerd op je opleiding, vaardigheden en werkervaring.

De job werd bewaard

Je kan je bewaarde jobs terugvinden op de homepage en in Mijn Jobat.

Onderwijscoördinator Urban resources: energy, food, water and materials

Onbepaalde duur, Voltijds
Staat 20 dagen op Jobat.be

De Universiteit Antwerpen is een dynamische, toekomstgerichte universiteit. We bieden vernieuwend academisch onderwijs aan meer dan 20 000 studenten, verrichten baanbrekend wetenschappelijk onderzoek en spelen een belangrijke dienstverlenende rol in de maatschappij. Met meer dan 6 000 medewerkers uit 100 verschillende landen bouwen we dagelijks aan de wereld van morgen. Samen verleggen we grenzen en geven we de richting aan. De richting van de toekomst. En die kan jij mee bepalen. 

Het Departement Bio-ingenieurswetenschappen van de Faculteit Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen zoekt een voltijdse onderwijscoördinator urban resources: energy, food, water and materials

Onderwijscoördinator Urban resources: energy, food, water and materials

Functieomschrijving

De functie omvat onder andere de volgende opdrachten: 

 • Binnen het domein van duurzame stedelijke bio-ingenieurswetenschappen, meer specifiek binnen het subdomein van “urban resources” (met focus op “urban water”, “urban food” en energie), verstrek je kwalitatief hoogstaand onderwijs, zowel binnen de nieuwe Master of Bioscience Engineering: Sustainable Urban Bioscience Engineering (onder voorbehoud van erkenning) als binnen de bacheloropleiding in de bio-ingenieurswetenschappen. Jouw onderwijsopdracht evolueert in functie van de opleidingsprogramma’s. Voor de masteropleiding kan je onder meer volgende opleidingsonderdelen doceren: Sustainable Cities (5 ECTS, 1st semester, 1st master phase), een onderdeel van CityLab 2 – Urban Resources: Conceptual Framework (9 ECTS, 2nd semester, 1st master phase), een onderdeel van CityLab 2 – Urban Resources: Integrated Case (6 ECTS, 2nd semester, 1st master phase), Renewable Energy (3 ECTS, 2nd semester, 2nd master phase), een onderdeel van Technologies and Infrastructure for Sustainable Water Use and Resource recovery (3 ECTS, 1st  semester, 2nd master phase), en een onderdeel van Technologies for Protein Transition (3 ECTS, 2nd semester, 2nd master phase). De opleidingsonderdelen die je in de bacheloropleiding zal doceren, focussen zich op chemie en milieutechnologie.
 • Je begeleidt masterstudenten bij stage-opdrachten en masterproeven (al dan niet in het kader van het opleidingsonderdeel Innovation & Entrepreneurship); en bachelorstudenten bij het projectwerk.
 • Vanuit een specifieke en academische deskundigheid ondersteun je het Departement Bio-ingenieurswetenschappen in het ontwikkelen, analyseren, uitvoeren en evalueren van activiteiten in het toegewezen onderwijsdomein: bijvoorbeeld voorbereiden van didactisch kwaliteitsvolle practica en oefensessies, wetenschappelijk en inhoudelijk begeleiden van studenten bij het uitvoeren van practica en oefeningen, op punt stellen van technieken en experimenten, opstellen van oefeningen, testen en examens, feedback geven aan studenten, ontwikkelen van syllabi, meewerken aan onderwijsondersteunend onderzoek in het domein.
 • Je staat in voor een duurzame en professionele dienstverlening binnen jouw domein: bijvoorbeeld begeleiden van studenten bij de Integrated Case van het CityLab (masteropleiding) en op het vlak van studieaanpak, studievaardigheden en studieplanning, opzetten, en onderhouden van externe contacten met het oog op internationalisering en kwaliteitsverbetering. Je werkt mee aan de ontwikkeling van activerende, blended, studentgecentreerde en competentiegerichte opleidingsonderdelen en studieprogramma’s.
 • Je ondersteunt de leiding van de entiteit in het aansturen, coördineren en bewaken van de interne processen met betrekking tot het toegewezen onderwijsdomein: bijvoorbeeld bepalen van de administratieve organisatie en interne taakverdeling, coördineren en aansturen van de organisatie van practica, colleges, evaluatievormen en evenementen, ontwikkelen en bewaken van procedures.
 • Je stuurt medewerkers aan en motiveert hen met het oog op een efficiënte en correcte werking van het Departement Bio-ingenieurswetenschappen: bijvoorbeeld plannen van de werkzaamheden van medewerkers die mee practica begeleiden, vakkundig ondersteunen van teamleden, coachen en/of superviseren van medewerkers, bewaken van personeelsbezetting.
 • Je initieert nieuwe onderzoekslijnen en coördineert de voortgang van wetenschappelijke onderzoeksprojecten, die complementair zijn aan de bestaande activiteiten binnen het Departement Bio-ingenieurswetenschappen. Je neemt deel aan lopende onderzoeksprogramma’s.
 • Je neemt interne en externe opdrachten van wetenschappelijke en maatschappelijke dienstverlening op.
 • Je neemt onder meer deel aan studentenwerving en alumniwerking, de interuniversitaire opleidingscommissie en andere onderwijsgerelateerde raden en commissies.

Bij het realiseren van de doelstellingen hou je rekening met de voorziene instructies en de regelgeving.

Profiel

 • Je behaalde een doctoraat op proefschrift in de bio-ingenieurswetenschappen of gelijkwaardige competenties door ervaring.
 • Je beschikt over onderwijservaring en/of een getuigschrift pedagogische bekwaamheid, behaald via een lerarenopleiding of een andere didactische opleiding.
 • Je hebt minimum vijf jaar ervaring in praktijkgebonden hoger onderwijs.
 • Jouw onderwijscompetenties sluiten aan bij de onderwijsvisie van de Universiteit Antwerpen. Je bent gemotiveerd om je didactische vaardigheden verder te ontwikkelen via de aangeboden professionaliseringsmogelijkheden.
 • Je wil meewerken aan de uitbouw van een degelijk, (probleemoplossend) ingenieursgericht en onderzoeksgebaseerd multidisciplinair onderwijs binnen het Departement Bio-Ingenieurswetenschappen. Je durft hiervoor over de grenzen van het eigen vak(gebied) te kijken, zowel inhoudelijk als op vlak van vaardigheden.
 • Je hebt een studentgecentreerde onderwijsaanpak en je kan het leren van studenten activeren.
 • Zodra je een lesopdracht opneemt als (co)titularis, kan je aantonen dat je de onderwijstaal van het opleidingsonderdeel (voor de masteropleiding: Engels) op het ERK-niveau C1 beheerst. Indien je de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, ben je bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. We ondersteunen internationale medewerkers met een integratietraject en bieden een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving.
 • Je bent ruim en flexibel inzetbaar.
 • Je gaat kwaliteitsgericht, integer, creatief en samenwerkingsgericht te werk.
 • Je kan goed plannen, organiseren en richting geven.

 

Aanbod

 • Maaltijdcheques
 • Parking
 • Tussenkomst openbaar vervoer
 • Eco Cheque
 • Opleiding
 • Extra-legale vakantiedagen

 • We bieden je een benoeming in vast dienstverband als ambtenaar vanaf 1 januari 2023. De voorziene startdatum is 1 januari 2023 of zo spoedig mogelijk nadien.
 • Je krijgt de kans om aan de slag te gaan in de nieuwe Master of Bioscience Engineering: Sustainable Urban Bioscience Engineering. De officiële erkenning is gepland voor dit najaar.
 • Je ontvangt een bruto maandwedde binnen de gradenvork 8.1-10.1 van de loonschalen van het Administratief en Technisch Personeel. Je aanvangsgraad (doorgaans graad 8) hangt af van je relevante professionele ervaring.
 • Je krijgt maaltijdcheques, ecocheques, internet-connectiviteitsvergoeding, en een fietsvergoeding of volledige terugbetaling van je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
 • Je kan volgens een flexibele arbeidstijdregeling werken.
 • Je hebt 40 vakantiedagen en een week collectieve sluiting tussen Kerstmis en Nieuwjaar.
 • Je werkt grotendeels op Campus Groenenborger, in een dynamische en stimulerende werkomgeving.
 • Lees hier meer over werken bij de Universiteit Antwerpen en ontdek alle andere voordelen.

Solliciteren?

 • Je kan tot en met 6 oktober 2022 voor deze vacature solliciteren via het online sollicitatieplatform van de Universiteit Antwerpen. Klik op de knop ‘solliciteren’, vervolledig het online sollicitatieformulier en voeg zeker de volgende bijlages toe: (1) een weblink naar een korte video waarin je jezelf voorstelt, (2) je motivatiebrief, (3) je CV.
 • De selectiecommissie zal zo snel mogelijk na de sollicitatiedeadline alle sollicitaties bekijken. Zodra er een beslissing genomen is, brengen we je op de hoogte en informeren we je over de eventuele volgende stap(pen) in de selectieprocedure. 
 • Bij vragen over het online sollicitatieformulier kan je de Frequently Asked Questions raadplegen of mailen naar jobs@uantwerpen.be. Bij inhoudelijke vragen over de functie kan je contact opnemen met prof. dr. Karolien De Wael, voorzitter Departement Bio-ingenieurswetenschappen (karolien.dewael@uantwerpen.be) of met prof. dr. ir. Siegfried Vlaeminck, co-voorzitter Departement Bio-ingenieurswetenschappen en team leader Microbial cleantech and Systems Analyses for Water, Nutrients, Food and CO2 (siegfried.vlaeminck@uantwerpen.be) .

De Universiteit Antwerpen is een duurzame, gezinsvriendelijke organisatie die maximaal in de groei van medewerkers investeert. We stimuleren diversiteit en hechten veel belang aan een inclusieve werkomgeving met gelijke kansen - ongeacht gender, functiebeperking, afkomst, levensbeschouwing, seksuele oriëntatie of leeftijd. Wij moedigen mensen met een diverse achtergrond en diverse eigenschappen aan om te solliciteren.

Bereken je reistijd
Naar : Universiteit van Antwerpen | Antwerpen 2020

Dit adres kon niet gevonden worden.

Er kon geen route tussen de twee adressen gevonden worden.

Een exact adres is niet beschikbaar voor deze job. Daarom kan het zijn dat de berekende reistijd afwijkend is in werkelijkheid.
Standplaats
Vereisten
Master (Licentiaat; Universiteit of Hoger Onderwijs Lange Type)