Terug naar zoekresultaten

1 van 3

Volgende
ABVV

Job- en taalcoach (m/v)

ABVV | Antwerpen | Onbepaalde duur, Voltijds

Staat 10 dagen op Jobat.be

Het ABVV-regio Antwerpen zoekt voor KOPA Antwerpen vzw een:

Job- en taalcoach (m/v)

Functieomschrijving

In het KOPA-team ben je verantwoordelijk voor het project job- en taalcoaching. Je biedt, voornamelijk, taalondersteuning aan werknemers op de werkvloer en je benadert werkgevers pro actief om het project job- en taalcoaching voor te stellen. 

Daarnaast ben je samen met je collega’s verantwoordelijk voor onze arbeidsmarktgerichte opleidingen voor kansengroepen. Je geeft aanvullend op je coachingstaken ook soft skills modules, zowel  in onze verschillende opleidingen als op de werkvloer, zoals bv. sociale vaardigheden, sollicitatietraining, communicatietraining, …
 
 • Je coacht werknemers op de werkvloer met oog op het verbeteren van de Nederlandse taal en/of biedt begeleiding met als doel een snelle inwerking op een nieuwe job met het oog op een duurzame tewerkstelling.
 • Je contacteert werkgevers en sectorfondsen proactief om het project job- en taalcoaching te promoten.
 • Je ontwikkelt, organiseert en geeft cursus- en vakonderdelen (voornamelijk soft skills vakken) binnen het opleidingsaanbod van KOPA.
 • Je begeleidt cursisten tijdens en na het opleidingstraject bij KOPA.
 • Je geeft modules op de werkvloer aan werknemers omtrent klare taal en ander thema’s, relevant voor het desbetreffende doelgroep.
 • Je voert administratieve taken uit die verband houden met je lesgevende en begeleidende opdracht.
 • Je geeft mee uitvoering aan de gewestelijke beleidsdoelstellingen van KOPA.
 • Je rapporteert aan de coördinator KOPA.

Profiel

Jouw profiel
Diploma: bachelor of masterdiploma, bij voorkeur in een sociale of pedagogische studierichting


Je kennis:
 • Goede kennis methodische aanpak begeleiding en job- en taalcoachen van volwassenen uit de kansengroepen.
 • Basiskennis van de verschillende begeleidingsmaatregelen en de manier waarop een werkzoekende opgevolgd en begeleid wordt.
 • Goede kennis van pedagogische principes voor het lesgeven.
 • Grondige kennis van courante informaticatoepassingen.
 • Grondige kennis van het Nederlands.
 • Basiskennis van de structuur en de werking van het ABVV.

Rijbewijs B en een eigen wagen is een pluspunt.
Je competenties

Je bent klantgericht: je onderneemt acties om voor de klant de meest geschikte oplossing te bieden bij specifieke vragen en problemen. Je luistert aandachtig naar de wensen en noden van de klant en vraagt verduidelijking indien nodig. Je biedt - rekening houdend met de bestaande procedures - de best mogelijke oplossing. Je geeft een helder beeld van de wederzijdse verwachtingen en maakt duidelijke afspraken met de klant en komt deze na. Je vraagt expliciet of de klant een oplossing heeft gekregen voor zijn vraag of probleem. Je bent ook in staat om in coachings een gepaste twee klantenbenadering te hanteren.

Je werkt betrouwbaar: Je brengt regels, afspraken, sociale en ethische normen in de praktijk. Je controleert je eigen werk op een correcte toepassing van regels en afspraken. Je komt op een respectvolle manier tussen wanneer een probleem opduikt dat de samenwerking met een collega bezwaart. Je handelt consequent, je neemt in soortgelijke situaties soortgelijke standpunten in. Je kunt inschatten of informatie al dan niet verder kan of mag worden verspreid.

Je werkt samen: je bouwt actief mee aan een goede samenwerking en pleegt overleg met collega’s met het oog op het behalen van de teamdoelstellingen. Je steunt de voorstellen van collega's en bouwt daarop voort om tot een gezamenlijk resultaat te komen. Je stemt de eigen inbreng, prioriteiten en aanpak af op de behoeften van de groep. Je deelt ervaringen en expertise op een actieve manier met collega’s. Je helpt spontaan collega’s indien het werk dit vereist. Je overlegt met collega’s en maakt duidelijke afspraken als je samen een opdracht moet doen.

Je analyseert informatie en je baseert je hierbij op een aanpak en/of technieken die je kent vanuit je ervaring en/of expertisedomein. Je benadert een probleem of situatie vanuit verschillende invalshoeken en bronnen. Je brengt een geheel aan informatie op een inzichtelijke en methodische manier samen. Je ontleedt een vraag of probleem in verschillende onderdelen zodat je deelaspecten van het probleem of de situatie kan onderscheiden. Je legt logische verbanden tussen verschillende situaties en problemen.

Je bent pedagogisch vaardig: Je hanteert aangepaste en competentiegerichte leermethodieken. Je analyseert de opleidingsvraag en – nood. Je past de inhoud en de aanpak van de vorming aan in functie van het doelpubliek. Je reageert inhoudelijk op moeilijke vragen zonder het doel van de opleiding uit het oog te verliezen. Je past je stijl aan het publiek aan. Je evalueert je leermethodes en leerdoelen op een systematische manier.

Je coacht klanten: Je helpt en ondersteunt klanten bij hun professionele en persoonlijke ontwikkeling. Je begeleidt klanten naar zelfstandigheid door ze optimaal te ondersteunen en aan te moedigen. Je waardeert en stimuleert positieve evoluties in gedrag van klanten. Je geeft op een opbouwende manier feedback en komt samen met klanten tot verbetervoorstellen. Je schept de juiste sfeer om klanten in hun ontwikkeling te stimuleren.

Je leeft je in. Je onderkent de gevoelens en behoeften van de klanten en houdt daarmee rekening in je aanpak en handelen. Je houdt rekening met de geuite gevoelens of behoeften en speelt in op de omstandigheden waarin de ander zich bevindt. Je gaat adequaat in op persoonlijke en emotionele boodschappen. Je betrekt sociaalmenselijke aspecten in je analyse van een situatie.

Je plant en organiseert eigen doelen, taken en opdrachten op middellange termijn, rekening houdend met de impact die ze op anderen kunnen hebben. Je hebt een duidelijk beeld van het werkproces waarvan je deel uitmaakt. Je organiseert het eigen werk op een overzichtelijke en doelgerichte manier over tijd en middelen. Je past je werkschema aan in geval van een gewijzigde planning of bij veranderende omstandigheden. Je kunt prioriteiten stellen voor het eigen werkproces en je houdt daarbij rekening met de invloed die dit op het werk van anderen heeft. Je toetst de voortgang van je werkproces.
Je vernieuwt: Je staat open voor nieuwe werkwijzen en ideeën en je onderneemt verbeteracties. Je onderneemt acties om de eigen aanpak te verbeteren. Je geeft aan waar er zich problemen voordoen en denkt mee over oplossingen. Je staat open voor ideeën van anderen en neemt die mee.

Je overtuigt anderen door het geven van inhoudelijke argumenten en door je aanpak. Je denkt vooraf aan de impact die de eigen argumentatie kan hebben en anticipeert hierop. Je beklemtoont de voordelen en meerwaarde van je plan of visie. Je draagt er zorg voor dat je mening aanvaard wordt in een discussie of overleg door sterke argumenten aan te brengen. Je houdt rekening met de tegenwerpingen van anderen en neemt ze mee of countert ze indien nodig. Je anticipeert op mogelijke kritiek of weerstand en formuleert hierop een antwoord.

Je handelt met inzicht in de organisatie. Je past het eigen gedrag aan de waarden, de belangen en de doelstellingen van het ABVV, alsook KOPA vzw, aan en past deze waarden ook toe in je eigen werkomgeving. Je spreekt op een constructieve manier over de eigen organisatie ten aanzien van derden. Je bent bereid je extra in te zetten wanneer de noodwendigheden dit vereisen; het vervangen van een zieke collega, een onverwachte gebeurtenis, een lange wachttijd.
 

Interesse?

Je gemotiveerde sollicitatiebrief en jouw CV bereikt ons voor maandag 12 augustus 2019
Je stuurt deze naar:
ABVV-regio Antwerpen
Dirk SCHOETERS - Algemeen secretaris
Ommeganckstraat 35
2018 Antwerpen

of per mail naar: vacature@abvv.be

Gezien de vakantieperiode kiezen we voor een iets langere sollicitatieperiode, gevolgd door een korte aanwervingsprocedure.
 
 • Jouw sollicitatiebrief bereikt ons voor maandag 12 augustus 2019.
 • Alle sollicitatiebrieven worden aandachtig gelezen en gequoteerd door een jury (dat zijn het diensthoofd, de coördinator en de personeelsverantwoordelijke).
 • Op maandag 19 augustus selecteert de jury de kandidaten voor een eerste gesprek. Als je er bij  bent, word je hiervan telefonisch en via e-mail op de hoogte gebracht. 
 • Dit eerste gesprek en schriftelijke proef gaan door op woensdag 21 augustus 2019. Na dit gesprek wordt beslist wie deelneemt aan de screening door Ascento.
 • Deze gaat door in de week van 26 augustus 2019 bij Ascento, Roderveldlaan 3 in 2600 Berchem.
 • Ascento rapporteert aan het ABVV op maandag 2 september 2019. Als de procedure beëindigd is, kunnen kandidaten steeds feedback over hun resultaten vragen aan Ascento.
 • De kandidaten met een positief advies worden uitgenodigd voor een laatste gesprek met de jury en de algemeen secretaris van ABVV-regio Antwerpen. Dit gesprek is voorlopig gepland op vrijdag 6 september. Na deze gesprekken wordt er beslist over de aanwerving.
 • De start van de tewerkstelling is voorzien op maandag 9 september 2019.
 • Het betreft een contract van onbepaalde duur.
Informatie over het profiel, arbeidsvoorwaarden en procedure krijg je bij vacature@abvv.be of telefonisch op 03 220 66 16.  
Wij selecteren op basis van kwaliteiten en competenties.

Anderen bekeken ook

  Solliciteer nu Solliciteer nu

  De job werd bewaard

  Je kan je bewaarde jobs terugvinden onderaan deze pagina, maar ook op de homepage en in Mijn Jobat.

  Wil je ze ook op andere toestellen kunnen bekijken? Meld je dan aan.

  Nog 14 dagen om te solliciteren

  Kenmerken

  • Functietype: Instructeur / lesgever
  • Sector: Overheid en Social Profit
  • Antwerpen (standplaats)
  • Alle vacatures bij ABVV

  Aanbod

  • Onbepaalde duur
  • Voltijds

  Solliciteer voor

  Ontvang nieuwe jobs via e-mail

  Ontvang nieuwe 'Instructeur / lesgever' jobs in Antwerpen meteen in je mailbox.

  We sturen je geen reclame.